Gallery Saya......

pasukan FutsalAsraf Hadi emas acara 100m lompat berpagar.isam bagi makan ikan

a). Senaraikan seberapa banyak pencemaran alam yang anda ketahui.

Pengenalan

Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam.

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam:

1.Pencemaran udara

2.Pencemaran air

3.Pencemaran laut

4.Pencemaran bunyi

5.Pencemaran tanah

6.Pencemaran haba

7Pencemaran sungai dan kolam

Konsep Pencemaran sangat bergantung atau bersandar kepada sesuatu nilai atau pengukuran yang telah ditetapkan terhadap sesuatu faktor yang menimbulkan pencemaran itu sendiri.Tanpa nilai ini,konsep pencemaran menjadi kabur.Misalnya,sesuatu sayuran itu menjadi tercemar hanya apabila didapati daripada pengukuran bahawa kandungan sesuatu bahan kimia di dalamnya telah melebihi paras bahaya.Bahan kimia yang berbeza memberikan paras bahaya yang berbeza pula.Ini kesan daripada bahan kimia terhadap makhluk hidup adalah berbeza.
Lazimnya pengukuran bahan kimia di dalam air dan di udara ditentukan dalam unit ppm(bahagian bahan kimia per juta pelarutnya).Begitu juga dengan bahan-bahan pencemar lain diukur dengan unit-unit tertentu.

b)Kenalpasti apakah punca-punca sebenar menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut.

Pencemaran udara
Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun.
Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).

Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia,tumbuh-tumbuhan,binatang dan harta benda.Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk,asap,kabus,wap dan gas(Karbon Monoksida,Nitrogen Oksida,Hidrokarbon,Ozon,Sulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini.

 

Rajah 1.1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri .

Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh membawa kesan buruk yang akan mengancam kualiti alam sekitar.Jumlah kenderaan di seluruh negara meningkat hampir 2 kali ganda sejak 1980.Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon diosida yang dikeluarkan oleh kenderaan menjejaskan kesihatan manusia dan juga menipiskan lapisan ozon.

Rajah 1.2 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara berlaku akibat dari pembuangan gas karbon dioksida pada kenderaan.
Dapatlah dijelaskan punca-punca utama pencemaran udara ini adalah akibat daripada stesen jana kuasa elektrik,kerja-kerja pembinaan,industri atau kilang,kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap.
Penderaan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.Setiap manusia menyumbang terhadap kemusnahan alam sekitar.Perokok yang mengembuskan asap ke udara,pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga membawa kesan kepada pencemaran udara.

Pencemaran air
Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan pepejal.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.

Antara punca-punca pencemaran air ialah:

a.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.

b.Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah,minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.

c.Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air.Ini adalah kerana,penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku.

Rajah 1.3 Gambar Photo Pembuangan sampah di sungai

Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat,manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai.Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain.Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai.Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.

 

Rajah 1.4 Gambar Photo menunjukkan pembuangan sampah di sungai berhampiran kawasan pembangunan industri.
Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar.Pengusaha kilang umpamanya,berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah,membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.
Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar.Pembangunan adalah rekaan manusia.
Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama.Kepesatan pembangunan industri,perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.Sekiranya fenomena ini berterusan,tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .

3. Pencemaran laut
 Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut,dan membawa pencemaran bersama-samanya.
b.Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut.
c.Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut,kerang-kerang dan hidupan liar yang lain.
d.Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.Bahan kimia,asid dan bahan organik seperti nutrien,bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.

Rajah 1.5 Gambar photo menunjukkan asid dan bahan organik mencemari sekitar pantai.

4.Pencemaran tanah
Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan.Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik,kimia atau fizik.
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang.
b.Pembuangan sampah merata-rata juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.
c.Penggunaan racun serangga secara berlebih-lebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah.
d.Sikap manusia yang jarang menghargai nilai-nilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah.Penebangan pokok-pokok dan industri pembalakan di kawasan tersebut,bertujuan kononnya untuk menggerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi negara.Kesan penebangan telah mengubah sama sekali rupa bumi di kawasan berkenaan.

Pencemaran tanah juga memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia.Jika hampir kesemua tempat telah dicemari,manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam.

Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia .Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, menjejaskan kemampuan peng- ambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah.

Rajah 1.6 Gambar photo menunjukkan pembuangan sampah tidak teratur mencemari tanah.

Rajah 1.7 Gambar photo menunjukkan pembakaran terbuka bukan sahaja mencemari udara tetapi merosakkan semula jadi tanah di kawasan berkenaan.

Pembangunan yang tidak dirancang dengan berkesan seperti pembalakan yang giat dan pembukaan tanah secara berleluasa akan memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar contohnya berlakulah hakisan tanah,berlaku perubahan iklim,kesan kepada rumah hijau dan banjir.

Rajah 1.8 Gambar photo menunjukkan hasil kayu balak yang ditebang.

5.Pencemaran bunyi
Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga.Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian,iaitu kebisingan selang-seli,kebisingan selenjar,kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan.

Antara punca-punca pencemaran ini ialah:

a.Bunyi kenderaan bermotor merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.

b.Industri-industri juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran bunyi.Bunyi-bunyi ini datangnya daripada penggunaan jentera,kenderaan dan sebagainya.


c.Kuari juga merupakan ejen pencemaran bunyi.Bunyi pemecahan batu,enjin gerudi dan pemunggahan batu ke lori merupakan punca pencemaran ini.


d.Bunyi juga berpunca daripada proses pembangunan.

Rajah 2.0 Gambar photo menunjukkan kerja-kerja pembinaan yang memberi impak pencemaran bunyi.

Kesimpulan
Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang.Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu,ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar.Kegiatan-kegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air.Selain itu,kegiatan pembangunan dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam,seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air,kegiatan perladangan dan sebagainya.

Sebenarnya,punca utama kemusnahan alam sekitar adalah rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat.

Sayang pada alam sekitar, patuh kepada undang-undang,bertanggungjawab,boleh membuat pertimbangan.Maka,manusialah yang perlu rasional menangani keadaan ini.

Beberapa langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar

A.PENGGUNAAN TEKNOLOGI  MODEN
Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting.Sebagai contohnya, tanpa teknologi moden, adalah tidak mungkin  untuk membersihkan tumpahan minyak di laut.Dengan adanya teknologi moden, sisa pepejal seperti surat khabar lama, majalah lama, kertas, kain, bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna.
Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya. Sebagai contoh, sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh
digunakan untuk menghasilkan metana.
Selain itu, dengan adanya teknologi moden, penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang perindustrian. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia.

Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar. Dengan adanya teknologi moden jentera-jentera dan mesin-mesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar.

B.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI KURIKULUM
Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka perlulah mempunyai kesedaran.
Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar.
Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ), khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran.
Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar, majalah, televisyen dan radio.Selain itu, terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah. 

AKTIVITI DAN CADANGAN UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR
Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Kerajaan patutlah memperketatkan undang-undang yang melindungi alam sekitar. Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan.
Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran patutlah mendapatkan nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan. Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran. Sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab, kita perlulah memilih barangan yang mendatangkan pencemaran yang kurang sekali. Tanpa permintaan terhadap barangan yang mendatangkan pencemaran, pengusaha kilang juga akan mula menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai dengan alam sekitar. Sebagai contoh, kita sepatutnya memilih racun serangga dalam tin aerosol yang tidak mengandungi CFC.
Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran, sudah tentu bumi akan di panjangkan usianya.
Antara aktiviti yang boleh melindungi alam sekitar ialah:
a.Pameran
b.Kempen-kempen
c.Pertandingan
d.Projek  Riadah Alam Sekitar


A.PAMERAN PENCEMARAN ALAM
Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu pencemaran. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu alam sekitar, sebab-sebab pencemaran, kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran.Bahan-bahan menarik seperti carta, polster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan. Selain itu, pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan pencemaran juga boleh ditayangkan.Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar.

B.
KEMPEN MELINDUNGI ALAM SEKITAR
Menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan. Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita, kempen kitar semula, sahabat alam dan sebagainya. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya.
Dalam kempen-kempen ini, peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar. Selain itu, kempen kitar semula dapat menggalakkan pengguna untuk mengitar semula bahan yang boleh dikitar semula. Secara tidak langsung juga, peserta akan belajar untuk berjimat-cermat.
Sahabat alam telah menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga, membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya. Penanaman pokok bunga akan mencantikkan pemandangan sesuatu kawasan. Selain itu, ia juga dapat
,menapis debu yang berterbangan di udara. Tumbuhan hijau juga adalah penting untuk mengurangkan kandungan oksigen yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau.
Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. Selain membersih, mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai.
C.PERTANDINGAN
Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar.Dengan mengadakan kuiz, peserta akan cuba memahami apakah itu pencemaran. Dalam proses ini, mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. Ini sudah tentu akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. Pertandingan melukis poster yang berkaitan pencemaran juga adalah baik. Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada orang ramai. Selain pertandingan yang telah disebutkan, pertandingan menulis karangan dan sajak juga dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai.
D.PENDEDAHAN MEDIA MASSA
Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran, masyarakat umum akan berhati-hati dalam menanggani masalah pencemaran. Setakat ini, media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar. Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan TV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamanya.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
posted by: syaraihan (reply)
post date: 07.25.07 (9:35 pm)

satu kerja yang tepat dan lengkap..keep it upposted by: alin (reply)
post date: 07.26.07 (12:31 am)

boleh bagi lebih terperinci x?????posted by: nurul anisha (reply)
post date: 07.26.07 (4:52 am)

saya rasa tajuk karangan tersebut memang betul. terima kasihposted by: nurul huda (reply)
post date: 07.26.07 (10:36 pm)

penulisan yang baik..
good luck...posted by: Fish (reply)
post date: 07.28.07 (6:07 am)

I would like to thank u guys ... cause this page helps me alot in my project...Thank You so muchposted by: cooldude (reply)
post date: 07.29.07 (5:12 am)

terima kasih banyak-banyak!! Karangan ini telah membantu saya dengan projek saya. THANK YOU SO MUCH!!posted by: x-ALoHA-x (reply)
post date: 07.29.07 (11:03 am)

thank you so much for this info....please add some more pollution about groundwater..!!posted by: miz taurus (reply)
post date: 07.30.07 (11:03 pm)

thAnKZ.tajuk ni mmg sesuai..apakata lain kali beri penerangan tentang penggunaan racun serangga dalam pertanian ....ianya satu pencemaran juga kan?posted by: miz amazing!!! (reply)
post date: 07.31.07 (8:54 pm)

waw...
amazing!!!
sempoi,tepat,padat&lengkap!!!posted by: hoho (reply)
post date: 08.01.07 (5:29 pm)

Reply to: this stinksposted by: are-penK (reply)
post date: 08.02.07 (12:30 am)

Thank Q.slamt la..posted by: alinaniliya (reply)
post date: 08.02.07 (6:24 am)

ok jgk.....dpt bntu bt folio...posted by: Zimah (reply)
post date: 08.04.07 (9:29 pm)

thanks a lot bcoz u help me in my folio......hrp2 boleh bnykkan lagi pendedahan selain pencemaran....good
posted by: Basyrina (reply)
post date: 08.04.07 (9:33 pm)

good job....i luv this knowledge n hope u can make more knowledge other than this.....
posted by: cute (reply)
post date: 08.05.07 (7:06 am)

hallo how are u we all
posted by: cute (reply)
post date: 08.05.07 (7:08 am)

we all xde kt sni ke
posted by: cute (reply)
post date: 08.05.07 (7:09 am)

come on jom chat dgn sya
posted by: ayn (reply)
post date: 08.06.07 (12:28 am)

thanks for this knowlegdement...god job...posted by: e-na611127 (reply)
post date: 08.06.07 (12:31 am)

i am so proud of u that u can do this job so goodposted by: syud-jimbo (reply)
post date: 08.06.07 (12:34 am)

good job...u should put the picture bigger than this...coz the picture is too small to see...k...bye3posted by: kudeed (reply)
post date: 08.06.07 (9:35 am)

Terima kasih di atas sokongan anda semua.Saya menulis sekadar untuk kita berkongsi bersama.Tak lebih dari itu.Semoga anda semua berjaya dalam pelajaran.posted by: shuk (reply)
post date: 08.07.07 (7:42 pm)

nice,superb! but some part i still 'blur'
can u masukkan about peranan government n also kerjasam yang dimainkan oleh negara serantau so that this problem wil solve better.ok.i;m waitingposted by: (reply)
post date: 08.07.07 (7:43 pm)

Reply to: ok
posted by: shuk (reply)
post date: 08.07.07 (7:46 pm)

Reply to:
hi cute,pleze giv komen 2 kudeet not 2 cari kwan okposted by: thankyou (reply)
post date: 08.12.07 (6:43 am)

Thanks!!you help me a lot..XDposted by: annisa_dhinie (reply)
post date: 08.14.07 (5:26 am)

lengkap & padat berisiposted by: OwS (reply)
post date: 08.15.07 (7:21 pm)

thank i finish my projekposted by: baby (reply)
post date: 08.16.07 (5:18 am)

syukur ada juga manusia concern terhadap alam sekitar....so great..good job...Malaysia boleh;)posted by: zakira (reply)
post date: 08.16.07 (8:08 pm)

salam.thanks for u coz u concern about our environment. semoga usaha anda dalam mengetengahkan isu alam sekitar seperti akan mendapat sokongan dari semua pihak dan mendapat redha Ilahi.Insyaallah. tapi boleh x saya nak minta pandangan anda mengenai peranan media massa di Malaysia dalam menerbitkan kesedaran Masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemulaharaan alam sekitar.terima kasih.posted by: jw_39 (reply)
post date: 08.18.07 (5:44 pm)

Reply to:
karangan yg mantap..
posted by: Amirul Alif (reply)
post date: 08.21.07 (5:38 pm)

Terima kasih.
Menjadi artikal rujukan untuk saya memahami erti pencemaran, punca dan akibatnya.
Amirul.posted by: whelly (reply)
post date: 08.22.07 (11:58 pm)

camna nak buat folio kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar?dah pening palaposted by: (reply)
post date: 08.23.07 (12:02 am)

Reply to:Amirul Alif
posted by: miss pinky (reply)
post date: 08.23.07 (2:54 am)

hye there.good writing..keep it up.posted by: chuppy (reply)
post date: 08.24.07 (1:02 am)

thx..it really help me a lot in my project..posted by: ACHAH (reply)
post date: 08.24.07 (5:27 am)

TQ ARR..TLG BG ISI KARANGAN YG TGH CARI..NIH...TGH BLURR NI...posted by: niera (reply)
post date: 08.24.07 (9:46 pm)

tq 4 your informationposted by: zarma (reply)
post date: 08.27.07 (10:26 pm)

good job...posted by: zaim (reply)
post date: 08.29.07 (2:03 am)

TQ SO MUCH...cz help me 4 my assg.posted by: nanz (reply)
post date: 08.29.07 (2:59 am)

Thanks 4 wat eva
posted by: nadia (reply)
post date: 08.29.07 (8:37 pm)

tq so much coz help me for my assgment..
teruskan usaha k...posted by: (reply)
post date: 08.31.07 (1:15 am)

although i donnoe who r u..u oso donnoe who am i,yet about ur information,help me a lot in my project,i very appreciate it hehesposted by: Aisya (reply)
post date: 09.03.07 (8:39 pm)

thanks a lotposted by: ALONG (reply)
post date: 09.04.07 (12:24 am)

KLAU BLEH KAN KLAU LG BYK GMBR LG BEST...BLEH INSAF///posted by: DALILA AJLAA (reply)
post date: 09.05.07 (10:35 pm)

FUH!MMG BEST LA...CME KRG GMBR JER,KLU BNYK GMBR LG OK..posted by: paline (reply)
post date: 09.29.07 (7:08 am)

u hv more information bout de kempen-kempen?o pic bout de kempen-kempen??
anyway well done!!^^
gambateh!!
thx ya...posted by: siew wei (reply)
post date: 10.27.07 (5:56 am)

thx for ur infomation... its help me a lot...posted by: RAHA (reply)
post date: 10.29.07 (7:59 pm)

SEBUAH KARANGAN YANG BAIK, TAHNIAH. BUKAN SENANG MENCARI KARANGAN YANG BERKUALITI DAN MANTAP DARI SUDUT IDEA DAN BAHASA. REMAJA LAIN DIHARAP MENGAMBIL CONTOH INI. SIAPA LAGI YANG AKAN MEMARTABATKAN BAHASA KITA KALAU BUKAN DARI BANGSA KITA SENDIRI. TERUSKAN MENULIS...
posted by: epi ita (reply)
post date: 11.10.07 (11:58 pm)

penerangan yg bagus..ada satu lagi pencemaran yg di lupakan iaitu tentang pencemaran air bawah tanah..boleh tambah/karang tentang pencemaran ni tak...??posted by: zakius (reply)
post date: 11.11.07 (10:22 pm)

no komen
posted by: jaja (reply)
post date: 11.23.07 (12:39 am)

bgus rr..blh bn2 wt folio..hrp dpt br bnyk lg idea u kt cni..tq..posted by: Adella (reply)
post date: 11.29.07 (5:33 pm)

Jaga dan Lestarikan Alam bangsa Indonesia tercinta!!! agar,penerus bangsa tidak perlu menangis lagi di bawah pangkuan pertiwiposted by: abdul kabir alis (reply)
post date: 11.30.07 (6:22 am)

Reply to: bagus dan bermakna.Kalau d tambah dengan sbb berlakunya perncemaran tersebut lagi baik... :-)
posted by: nurul ain binti ramdzan (reply)
post date: 12.04.07 (9:12 pm)

assalamualaikum....saya suka ruangan ini...beri saya maklumat yang berguna..
posted by: avicienna (reply)
post date: 12.08.07 (11:46 pm)

Saya sokong pendapat anda. apa pendapat anda sekiranya mereka yang melakukan pencemaran harus dikenakan hukuman dari segi kebajikan sosial. contoh: siapa buang sampah merata-rata kena bersihkan sungai. kilang2 yang melepaskan air kumbahan tidak mengikut spec yang ditetapkan harus membersihkan sungai tersebut dan sungai yang lain. selain dari berani buat berani tanggung, kerajaan juga akan mengurangkan kos dari segi maintainance dan menjimatkan wang berkempen. lagipun orang-orang kat malaysia ni selagi ada duit selagi itulah tak ada kesedaran sivik.posted by: avicienna (reply)
post date: 12.08.07 (11:48 pm)

Saya sokong pendapat anda. apa pendapat anda sekiranya mereka yang melakukan pencemaran harus dikenakan hukuman dari segi kebajikan sosial. contoh: siapa buang sampah merata-rata kena bersihkan sungai. kilang2 yang melepaskan air kumbahan tidak mengikut spec yang ditetapkan harus membersihkan sungai tersebut dan sungai yang lain. selain dari berani buat berani tanggung, kerajaan juga akan mengurangkan kos dari segi maintainance dan menjimatkan wang berkempen. lagipun orang-orang kat malaysia ni selagi ada duit selagi itulah tak ada kesedaran sivik.posted by: rara (reply)
post date: 12.09.07 (9:07 pm)

good job..posted by: aida (reply)
post date: 12.25.07 (9:20 pm)

great job..thanx a lot..
u help me finished my asingment..
thanx once again..posted by: ct noor alina (reply)
post date: 01.01.08 (8:20 am)

tq.bgoz!!!!!!!!huh!ciap krngan aku..hak2..thanksposted by: kimberly[jit sin student] (reply)
post date: 01.08.08 (4:45 am)

ah,baiknya kali ini assignment saya juga habis.posted by: ss (reply)
post date: 01.09.08 (10:47 pm)

good
posted by: liza USM Penang (reply)
post date: 01.11.08 (11:34 pm)

pencemaran alam sekitar bukan lagi satu isu baru dalam negara ini.pencemaran akan terjadi sekiranya tindakan manusia yang memonopoli alam sekitar tidak ditegah.urbanisasi tidaklah boleh disalahkan kerana kita yang mengawal urbanisasi itu.posted by: shahonam (reply)
post date: 01.13.08 (8:14 am)

boleh bantu sy unntuk tajuk teesisposted by: faiz amir (reply)
post date: 01.16.08 (4:01 pm)

tajuk ini membantu saya untuk menyelesaikan kerja-kerja folio yang diberi oleh cikgu saya...thanks a lot..keep it up...semoga dapat menambahkan lagi maklumat dengan lebih terperinci....assalammualaikum>>>posted by: SYAZA AFIFIN (reply)
post date: 01.16.08 (9:13 pm)

Reply to: tajuk ni memang best sesangat.ia dapat membantu saya membuat karangan tentang pencemaran alam sekitar.
posted by: SYAZA AFIFIN (reply)
post date: 01.16.08 (9:13 pm)

Reply to: tajuk ni memang best sesangat.ia dapat membantu saya membuat karangan tentang pencemaran alam sekitar.
posted by: ehem (reply)
post date: 01.17.08 (12:37 am)

info ini mmg padat tepat dan ringkas,i like its,
tpi lau dapat bagi penerangan y lbh terhadap intraksi manusia thdp alam sekitar,lg bagus kan...amacam kawanposted by: mai (reply)
post date: 01.17.08 (5:45 pm)

gambar tu dah bantu saya wat keje kursusposted by: dekna (reply)
post date: 01.18.08 (12:01 am)

bagus penulisan awak.....
ia boleh membuka minda org lain supaya lebih menghargai alam
sekitar........
posted by: Putera (reply)
post date: 01.21.08 (6:11 am)

bagus er...
cantik er pnye ayat...hehe
senang nak skt org nak wat folio..
ape-apepun thanks..posted by: leane (reply)
post date: 01.25.08 (12:15 am)

wow,..dahsyat ar..hehe..
thanks anyway..posted by: budak baik (reply)
post date: 01.27.08 (7:42 pm)

Reply to: haiii..tajuk yang baik n ulasan yang baik
posted by: najwa (reply)
post date: 01.27.08 (8:51 pm)

thank you

posted by: najwa (reply)
post date: 01.27.08 (8:53 pm)

thank you coz bagi krngn yg caya la...posted by: najwa (reply)
post date: 01.27.08 (8:53 pm)

thank you coz bagi krngn yg caya la...posted by: adeq (reply)
post date: 01.29.08 (6:38 am)

blh bg contoh2 sungai yg tercemar akibat xtvt pembalakan x? trutamanya pemendapan sg.posted by: ayis (reply)
post date: 01.31.08 (6:21 pm)

very very thaknz to you teruskanposted by: ayis (reply)
post date: 01.31.08 (6:21 pm)

very very thaknz to you teruskanposted by: eza (reply)
post date: 02.06.08 (12:57 am)

good stories but show more pictureposted by: eza (reply)
post date: 02.06.08 (12:59 am)

Reply to: ayis
awak pun buat penambahan
posted by: nabila 96 (reply)
post date: 02.14.08 (10:07 pm)

thanks maklumat ni da banyak tolong saya buat kursus.posted by: Syuhada (reply)
post date: 02.16.08 (3:14 am)

Reply to:
Info ini boleh boleh buat saya mengetahui apa yg,
kawan saya x tahu ...he...he..
Info ini jg blh saya menyiapkan sebuah buku skrap.
Finally, Thanks a lot.posted by: Fatin Amira... (reply)
post date: 02.16.08 (3:26 am)

Reply to:
Bestlaa info ni trlalu banyk pengetahuan tau...
Ari Isnin ni Sekolah, nnt dtg je school terus
beritau kawan2 tau... suruh buka laman web ni
tau ( insyallah )posted by: Mr.NtN (reply)
post date: 02.17.08 (1:46 am)

wow...dude...u're so damn good!
it's my 1st time seeing a small kid like u
puting so much effort in ur blog~ keep it up...posted by: mr.zakii (reply)
post date: 02.17.08 (11:19 pm)

keja yang sangat baik.... boleh truskn...?posted by: dasey (reply)
post date: 02.19.08 (7:32 pm)

usaha yang bagus..cm kesan yang timbul tidak di terangkan dengan lbh mendalam..kesan alam sekitar yang teruk dapat menyedarkan org ramai supaya lbh menghargai alam sekitar..keadaan alam sekitar kini sudah semakin teruk...apa2 pun tahniah tuk u all coz masih ada insan yang masih mengambil berat ttg alam sktr...slmtkn alm sktrposted by: shin_can (reply)
post date: 02.22.08 (2:52 am)

tqqq krn telah byak membntu
posted by: syasya (reply)
post date: 02.23.08 (8:25 pm)

saya amat tertarik akan tajuk ini. it help me a lot of thing. saya punya forum dapat siap disebankan tajuk awak yang best.............>.<posted by: my-ra (reply)
post date: 02.23.08 (8:27 pm)

oh... thankzzzzz sesgt...posted by: ?????????????????????????? (reply)
post date: 02.23.08 (8:32 pm)

ejaan tak betul.gambar besar sikit la....muka orang tu buang la.. tapi best la jugak.............................posted by: ieda (reply)
post date: 02.23.08 (11:27 pm)

banyak dapat idea ble bace paper ni... dapat la ciapkan asgmt.hu2 thank...posted by: husna-nuna (reply)
post date: 02.27.08 (11:28 pm)

terima kasih bebyk.......posted by: Cipan (reply)
post date: 03.01.08 (7:12 am)

SEnnngggaaaaaaaaalllllll!!!!posted by: (reply)
post date: 03.01.08 (6:26 pm)

Reply to:
posted by: Baskkaran (reply)
post date: 03.03.08 (9:38 pm)

10q very much......posted by: Baskkaran (reply)
post date: 03.03.08 (9:40 pm)

Terima kasih kerana saya berjaya menyiapkan projek assignment saya dgn nota ni..........10qposted by: dee (reply)
post date: 03.05.08 (5:40 pm)

bagus bagus pencialamposted by: aimi amalina (reply)
post date: 03.06.08 (3:28 am)

yes...it's right...posted by: alia (reply)
post date: 03.06.08 (11:55 pm)

x de sajak ke.....mengenai pencemaran alam....????!!!posted by: syafiqah hanna;p (reply)
post date: 03.08.08 (11:18 pm)

segala maklumat y awk beri cukup sempurna..thanks.
posted by: anna (reply)
post date: 03.08.08 (11:44 pm)

keep your workposted by: ekin (reply)
post date: 03.11.08 (8:29 pm)

Reply to:
blehposted by: MEY (reply)
post date: 03.11.08 (10:08 pm)

bgus...keperihatinan anda amat d hargai..
posted by: zami.... (reply)
post date: 03.12.08 (1:34 am)

bgus tul esei ko nie...
mmg bnyak help aku ngan karangan aku..
tq...posted by: nittya (reply)
post date: 03.12.08 (3:14 am)

thank u very muchposted by: ape2 aje! (reply)
post date: 03.12.08 (6:48 am)

terimas.blh aku buat kerja khusus!!!posted by: hawaii (reply)
post date: 03.13.08 (10:41 am)

thank you so much.it helps me a lot..posted by: IJAT (reply)
post date: 03.15.08 (12:01 am)

BANYAKKAN ISU LAGIposted by: myra (reply)
post date: 03.15.08 (2:10 am)

thankiu so much..dapat aku ciapkan kerja kursus aku nie
posted by: prash (reply)
post date: 03.16.08 (6:54 am)

thanks alot!!!!!!!!!!!!!!
posted by: nisya (reply)
post date: 03.18.08 (2:08 am)

bagus...leh bantu saya wat assignment..thanx...posted by: phuk (reply)
post date: 03.18.08 (9:24 pm)

thank memang bagus punyaposted by: neesa (reply)
post date: 03.18.08 (10:42 pm)

tahnx 4 the information!!it helps me a lot..posted by: Leslie burke (reply)
post date: 03.20.08 (1:13 am)

tq.ia byk menolong saya membuat karangan.posted by: rere (reply)
post date: 03.20.08 (6:53 am)

sptutnye kne sedia lgi bnyak gmba lagi sebab ah lu pikir lah sendiriposted by: stenly lee (reply)
post date: 03.20.08 (6:57 am)

korang kena tambah banyak lagi maklumatposted by: jodt (reply)
post date: 03.20.08 (7:09 am)

sangat baik maklumat anda
thanks a lots
posted by: KELAWAR SIANG (reply)
post date: 03.25.08 (2:17 am)

FOLIO TAK BAGUSposted by: angeL (reply)
post date: 03.25.08 (7:28 am)

gambarnya banyakan dikit donk !!!
hehehehehe,,posted by: angeL (reply)
post date: 03.25.08 (7:30 am)

Reply to:PHUNK
posted by: Farhana (reply)
post date: 03.25.08 (7:53 am)

Reply to: Haj Liza? Sronoknyer masuk U....
posted by: emira (reply)
post date: 03.28.08 (2:51 am)

x best arrr... laman web ni...posted by: emira (reply)
post date: 03.28.08 (2:52 am)

tak de ke cara-cara mengatasi pencemaran alam....posted by: putri (reply)
post date: 03.28.08 (6:18 pm)

GOOD...........posted by: May May (reply)
post date: 03.28.08 (11:04 pm)

Very Good......posted by: Izwan (reply)
post date: 03.29.08 (7:38 pm)

wow...

Memang padat dan tepat...10qposted by: shin bi (reply)
post date: 03.29.08 (9:53 pm)

korang ni amik kesempatan 'copy n paste' nak wat folio ek!posted by: anis (reply)
post date: 03.30.08 (5:52 am)

Good
posted by: shen (reply)
post date: 04.01.08 (8:38 am)

great job !
You have helped me in my project ! Thx !posted by: MrLoN3Ly (reply)
post date: 04.02.08 (2:48 am)

thanks i can make my homeworkposted by: man (reply)
post date: 04.02.08 (5:07 pm)

erhyxdfposted by: praveena (reply)
post date: 04.04.08 (3:15 am)

terima k'sih byk kpd website ni sebab i dpt semua maklumat m'lalui 1 webpage niposted by: neng (reply)
post date: 04.04.08 (10:36 pm)

bagus la article ko..keep it up..posted by: terry (reply)
post date: 04.05.08 (8:11 am)

tq!!! u hav help me in my projek
posted by: (reply)
post date: 04.06.08 (2:43 am)

poolkpoposted by: zazila (reply)
post date: 04.06.08 (8:31 pm)

woit, thank sbb tolong ktorg dlm mendapatkan maklumat yang amat berguna ini. segalanya di hujung jari !!!posted by: mala (reply)
post date: 04.06.08 (8:45 pm)

gud job.thanks a lot coz share me this topic.posted by: yohanni (reply)
post date: 04.06.08 (9:24 pm)

kolo bleh buat space khas utk gambar ajeposted by: gurz kedah (reply)
post date: 04.07.08 (6:00 am)

bley bg yang lbih terperinci x...npa kita suma mst wat kerja kursus yang cm nie,,,,bley pecah pala otak owh....dah x laqat nak pikiq................tolong
posted by: melissa (reply)
post date: 04.07.08 (9:02 am)

hello...
cara pengolahan awak sangat baik...
thanks kerana sediakan blog nie...
saya nak tanya, knapa racun perosak(pesticede dikatakan berbahaya terhadap alam sekitar???
posted by: sha bs (reply)
post date: 04.07.08 (8:09 pm)

padat & lengkapposted by: -anonymous- (reply)
post date: 04.08.08 (9:10 pm)

bgs!KO DA MUDAHKAN KEJE AKU,SENANG DAPAT KESANNYA!thank you!posted by: Fathinie1905 (reply)
post date: 04.10.08 (5:21 am)

Thanks a lot.Saya dapat menyiapkan buku skrap pencemaran saya dgn menggunakan info yg kamu sediakan.Thaaaaaaaaaank you!posted by: pingu (reply)
post date: 04.11.08 (7:48 pm)

maklumat banyak, tapi seboleh-bolehnya masukkan isu-isu pencemaran yang trkini, contoh ada tapi cuba perbanyakkan dan masukkan contoh yang wujud di sekeliling,yang sedang hangat diperkatakan sekarang, bahasa bersesuaian dengan karangan,tapi boleh cuba digramatiskan agar karangan yang berfakta seperti ini boleh beri lebih impak kepada pembaca.apapun,ini tetap satu artikel yg brasas dan kukuh.posted by: Burn (reply)
post date: 04.13.08 (5:39 am)

Tq. u da banyak menolong saya untuk buat tugasan...posted by: zack (reply)
post date: 04.15.08 (6:41 pm)

Bagus....ulasan ttg pencemaran alam...sy dpt mengambil utk membuat rujukan....thank you...posted by: luukmen (reply)
post date: 04.15.08 (6:45 pm)

memang bgs utk bt rujukan..........tp ayat awk memang x bgs.......................reti nak bt karangan...posted by: (reply)
post date: 04.17.08 (12:17 am)

Reply to: hqs
posted by: ahrou (reply)
post date: 04.21.08 (1:21 am)

thank you ...
posted by: JR (reply)
post date: 04.21.08 (3:53 pm)

saya lihat awak punya kerja memang bagusposted by: Emily (reply)
post date: 04.22.08 (6:34 am)

THANK YOU ver much!all this help me in my project! "muak"!posted by: Jeniffer (reply)
post date: 04.22.08 (6:37 am)

terima kasih......
Thank You.......
лл......
Arigatto......
And...... Muak!posted by: en (reply)
post date: 04.23.08 (5:13 am)

sangat puas dengan laman web ni laaa...posted by: en (reply)
post date: 04.23.08 (5:14 am)

nak kenalan ngan awak boleh tak?..
kut..kut.. la boleh buat karangan
posted by: sedih (reply)
post date: 04.23.08 (6:59 am)

kalau boleh letak sajak atau pantunposted by: peter (reply)
post date: 04.24.08 (5:58 am)

...........
...........
terima kasih...
............posted by: (reply)
post date: 04.24.08 (5:59 am)

thank youposted by: Avinaash (reply)
post date: 04.24.08 (7:23 am)

ThAnK YoU So MuCh,this page helps me with my KT scrap book!posted by: Jean Rick (reply)
post date: 04.24.08 (7:32 am)

this page stinks,why cant there be any games instead!posted by: Anonymous-23- (reply)
post date: 04.24.08 (7:51 am)

nk thu tntg lgkh2 mngtasi pncmrn htan??posted by: khai ching (reply)
post date: 04.24.08 (8:56 am)

saya sukaposted by: zidin (reply)
post date: 04.25.08 (9:21 pm)

artikel ini banyak membantu.tqposted by: johana (reply)
post date: 04.25.08 (10:10 pm)

Thank u very much!!! this text help me to finish my karangan.posted by: @lien (reply)
post date: 04.26.08 (7:02 am)

thank u for me , alien can noe more things about earth hehehe..........posted by: Niza (reply)
post date: 04.26.08 (11:16 am)

Thanks 4 ur info. it help me to do my assignment...thanks a lot!!!posted by: spanar17 (reply)
post date: 04.27.08 (9:40 am)

kalu dpat yg trperinci lg cun, thanxposted by: iela 19 (reply)
post date: 05.01.08 (7:48 pm)

ok la tu.........isi yg bernasposted by: hani_sporty (reply)
post date: 05.02.08 (11:12 pm)

but..saye nak kesan-kesan penebangan pokok terhadap manusia...hurm???
posted by: nadira (reply)
post date: 05.03.08 (10:13 pm)

assalamualaikum...
thanks a lot..
maklumat ni memang berguna...
kamu da lengkapkan my homework..
see.u ya...posted by: sam (reply)
post date: 05.05.08 (10:12 pm)

hello kawan,leh tlg sa ka? aku nak cari artikel n gambar cara pengurusan sisa pepejal berjadual kat web ni tapi tak dapat la...posted by: hOneysah (reply)
post date: 05.06.08 (6:14 am)

Pada pendapat sye,anda perlu lebih meletakkan informasi tentang pencemaran!!!posted by: JoNaS LeWiS (reply)
post date: 05.06.08 (6:54 pm)

Thanx 4 the information, but should concern about illegal logging...posted by: hOneysah (reply)
post date: 05.07.08 (4:28 am)

tHanx a LoT coZ u heLp me 2 finish my project!!!posted by: AQIL (reply)
post date: 05.07.08 (11:09 pm)

SANGAT BAGUS SEKALI INFO-INFO DI ATASposted by: li li (reply)
post date: 05.08.08 (6:14 am)

very good .hope u can do the folio very goodposted by: sassy (reply)
post date: 05.08.08 (7:45 am)

Tq very much ..... It helped A LOT 4 my Geo folio...Keep up the good job!! Thx again...Soooo grateful.... ^^posted by: aien (reply)
post date: 05.09.08 (11:29 pm)

good jobs....smoge berjaya....posted by: sakinah (reply)
post date: 05.14.08 (2:53 am)

kalau boleh kes pencemaran tanih harap di panjangkan lagi,kalau boleh biar sampai 5 muka surat sebab nanti senang saya nak ambikposted by: Jasmine (reply)
post date: 05.15.08 (7:12 am)

wow..saya berasa awk sangat tera..sy nak minta maaf juga..sbb sy salin skit awk punya Langkah Mencegah Pencemaran ye..harap awk maafkan..terima kasih juga ye..thanks a lot yea..u help me done my project..thanks..posted by: hamba Allah (reply)
post date: 05.18.08 (4:37 am)

boleh taj senaraikan keburukan pembalakn secara haram dan keburukan asap kilang beserta dgn gambar
posted by: akue (reply)
post date: 05.19.08 (8:34 pm)

tahnks a lot, daa siap daa kerja rumah aku!
-ahakz-posted by: --ks-- (reply)
post date: 05.22.08 (7:52 am)

thx..its really a great help..!!!posted by: FASHA (reply)
post date: 05.24.08 (4:43 am)

Reply to: KESAN PERUBAHAN GEOGRAFI DAN PENCEMARAN TERHADAP PELANCONGAN? CARA MENGATASINYA
posted by: hawani (reply)
post date: 05.28.08 (1:31 am)

klu leh tmbh kn lg mklmt coz bnyk lg k'krngn cnth nye PERANAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA ALAM SEKITAR N PERBANYAKKAN LG GMBR SUPAYA ORG LEN LBH FHM LG...HOWEVER UR ESSAY IS SO GOOD...I PROUD OF U...KEEPING UP N DO THE BEZ...posted by: nana (reply)
post date: 05.28.08 (11:05 am)

tq sesangat for this information.. sng cket aq nk wat folio..posted by: hawani (reply)
post date: 05.28.08 (11:59 am)

Reply to: KEEPING UP....................................
posted by: yumiko (reply)
post date: 05.30.08 (9:18 am)

it's will helped in my assignment .. thanks a lotposted by: marie (reply)
post date: 05.31.08 (10:37 pm)

blog nie bgus sngt..thanx..sng sket nk wt folio..posted by: ezieq (reply)
post date: 05.31.08 (11:53 pm)

thanks for the information:)posted by: (reply)
post date: 05.31.08 (11:54 pm)

Reply to: ur welcome...hehe
posted by: syasya (reply)
post date: 06.03.08 (11:56 pm)

gudluck 4 yor future...
thanks tok karangan ni..posted by: sweet_girl (reply)
post date: 06.04.08 (11:47 pm)

thank u untuk gambar nie..awak dh tlg sye buat folio...anywayz thank u so much!posted by: fieka_92 (reply)
post date: 06.05.08 (1:55 am)

time kasih bebanyak2 coz memudahkan lg keje saya..da..2posted by: stubborn_girlzz.. (reply)
post date: 06.07.08 (1:07 am)

thanks coz memudahkan kerja yang sye ade...I LOVE U SO MUCH...posted by: sham_JFE (reply)
post date: 06.08.08 (6:05 am)

GOOD..DPT MEMBANTU SAYA BUAT ASSIGNMENT......posted by: najwa & wan (reply)
post date: 06.08.08 (8:32 pm)

bagus dong kerja lu...
kerja lu tu dapat bantui gue nyiapin task gue...
thanx bangat.....posted by: adilah (reply)
post date: 06.09.08 (2:46 am)

info-info bermanfaat untuk assigment sayae..
bagus2.... tahnks...posted by: i-syah (reply)
post date: 06.09.08 (4:51 am)

x de gambo lain ke??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!posted by: i-syah (reply)
post date: 06.09.08 (4:54 am)

sengkeknyerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!posted by: io;ol (reply)
post date: 06.09.08 (10:20 pm)

Reply to:
jbhjkjhposted by: wei..... (reply)
post date: 06.09.08 (10:21 pm)

awat x blh nak hyperlink?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
posted by: Nickdzul (reply)
post date: 06.12.08 (4:09 pm)

Ni terimakasih, sebab sy dah dapat gambar dan karangan untuk di copy ( ala rilek a, sikit je) untuk di masukkan dalam folio...posted by: Nick (reply)
post date: 06.13.08 (6:38 am)

THX!!!!!!!!!! krn ni betul-betul telah tolong saya buat projek sayaposted by: begy (reply)
post date: 06.14.08 (6:14 am)

thanki yu la bro..
dpt jugak gua siapkan gua nyer kgt..posted by: syawalPng (reply)
post date: 06.17.08 (1:25 am)

thq... akhrnya.. dpat gak aku bt folio ^^ thq broposted by: Tyqah (reply)
post date: 06.17.08 (5:26 am)

time kasih banyak2 ye folio saya akhirnya saya dapt jgak maklumat ini THANKS...............posted by: aieen (reply)
post date: 06.17.08 (8:55 pm)

Reply to:M'mbntu sye wat keje GEO..thankz
posted by: sing-sing (reply)
post date: 06.21.08 (5:48 am)

bagus ada juga bahan untuk buat folio!!!!! x payah fikir banyak2!!posted by: pali (reply)
post date: 06.22.08 (9:19 pm)

aku tak bace lagi, sesaje je komen,....posted by: aisya (reply)
post date: 06.23.08 (5:29 am)

thanks i can do my homework because of yOU..............posted by: aisya (reply)
post date: 06.23.08 (7:50 am)

i have done my work lets borakposted by: (reply)
post date: 06.23.08 (7:51 am)

reply la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!posted by: Peck Yee (reply)
post date: 06.23.08 (11:14 pm)

not bad...
i copy for my moral projek~~
^^posted by: Peck Yee (reply)
post date: 06.23.08 (11:16 pm)

Oh..
ya...
thanks a lot~~~

u help lot....
coz i going to pass up my moral projek this thursday~
^^
THZ~~~posted by: amir (reply)
post date: 06.24.08 (7:08 am)

tolong bagi idea utk kerja kusus sayaposted by: amir (reply)
post date: 06.24.08 (7:09 am)

Reply to:hai nak berkenalan tak
posted by: amir (reply)
post date: 06.24.08 (7:11 am)

Reply to:i love you toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
nak bkenalan x
posted by: N@@BZZ (reply)
post date: 06.24.08 (7:40 pm)

goooooooooooooooooooooooooood
posted by: wirda 3p (reply)
post date: 06.24.08 (9:44 pm)

hai..aku nie 3 suku..posted by: me (reply)
post date: 06.25.08 (12:41 am)

thx alot...it is really helpedposted by: haifaa (reply)
post date: 06.25.08 (8:46 pm)

memang best....tapi terlalu byk ejaan yg salah...posted by: ari (reply)
post date: 06.28.08 (12:44 am)

bagus jugaposted by: e-kin (reply)
post date: 06.28.08 (10:10 pm)

saya berasa banga kerana terdapat juga manusia yang baik pekerti seperti awak yg ade semangat cinta dlm memelihara alam sekitarposted by: find me............... (reply)
post date: 06.29.08 (6:29 am)

bgs....membantu buat folio GEO........dan isi nyer pun bgs.....tp perlu tambah kan gmbr.posted by: lina (reply)
post date: 06.30.08 (6:04 am)

thanks alooooooooooooooooooot.....posted by: Maximilianus (reply)
post date: 06.30.08 (4:41 pm)

you are right dude, we should protect our enviroment as much as we can. For begining, we should use our own shopping bag whenever we go market or shopping and use our own container to ta-pau our food ;)posted by: tok chai (reply)
post date: 06.30.08 (11:19 pm)

ape yg ader dlam ni smua blh m'bntu sya untk myempurnakan assgnment sy...
huhu.....
tanx a loooooooootttttt 2 d author...
tanx....posted by: peace (reply)
post date: 07.02.08 (6:54 am)

kalau nk tau mende nie banyak tlg aq mekasih.........posted by: liew (reply)
post date: 07.02.08 (8:37 am)

matlumat bloeh bertambah lagi,kesan terhadap alam sekitar dan manusia kurang dapat.posted by: Azean (reply)
post date: 07.02.08 (6:35 pm)

tq bley mmbantu tajuk folio sya.....posted by: chaya....la..!!! (reply)
post date: 07.05.08 (10:37 pm)

it's so perfect..!!!it can be us for everybody........& the picture look nice but try to add more..........posted by: tlca (reply)
post date: 07.07.08 (6:23 am)

good. thank for you so much!posted by: emo boy (reply)
post date: 07.07.08 (10:38 pm)

i like it~posted by: bavaani (reply)
post date: 07.08.08 (12:54 am)

hai im bavaani pls hhelp 2 do my folio
posted by: muni (reply)
post date: 07.09.08 (7:51 pm)

Reply to: boleh kngsi kesan sisa toksik ke atas manusia
posted by: z (reply)
post date: 07.13.08 (4:11 am)

bagusposted by: chai (reply)
post date: 07.14.08 (8:36 am)

tq bantu saya buat folio.Awak ada sivik punya folio?
posted by: (reply)
post date: 07.15.08 (4:36 am)

Reply to:
posted by: sankeetha (reply)
post date: 07.16.08 (4:08 am)

thank you very muchposted by: gaithre (reply)
post date: 07.16.08 (4:09 am)

thank you very,very,very,very,very muchposted by: az3an (reply)
post date: 07.17.08 (4:46 am)

hellow.....
bley kasi languange english ka??
coz i want to buat folio science...posted by: az3an (reply)
post date: 07.17.08 (4:48 am)

hellow.....
bley kasi languange english ka??
coz i want to buat folio science...posted by: nurul (reply)
post date: 07.18.08 (8:34 pm)

Reply to:
sesiapa sajaposted by: nurul (reply)
post date: 07.18.08 (8:36 pm)

plezz help me to find anything about water............. but in 'bahasa melayu'posted by: inul (reply)
post date: 07.18.08 (11:03 pm)

Reply to: bgoi karangan u nie..pandai ank bapak
posted by: law (reply)
post date: 07.20.08 (7:44 pm)

Thx for the helpposted by: lin (reply)
post date: 07.21.08 (6:39 pm)

Awk blh tk buat karangan tjk tanggungjawab individu,masyarakat dan kerajaan terhadap alam sekitar...harap awk dpt bn2 sy...posted by: gabriella anne (reply)
post date: 07.23.08 (12:38 am)

boleh lah!posted by: MiRa (reply)
post date: 07.23.08 (4:37 am)

wow...thankz!!krangan ini bnyak membantu sy...sb, esok sy mesti buat pmbentangan dgn rkn2 sy tjuk nie...Thank YOu So MuCh!!posted by: yogesvary (reply)
post date: 07.23.08 (5:32 am)

saya harap boleh dapat pantun tentang pencemaran alam sekitarposted by: jothi (reply)
post date: 07.23.08 (8:09 am)

i hope i can get an inforation on pembalakan haram..posted by: iera (reply)
post date: 07.23.08 (9:44 pm)

Reply to:
bagilah pencemaran bunyi punye gambar banyak????????posted by: aZMil@AmY (reply)
post date: 07.26.08 (12:10 am)

Masalah yang di hadapi oleh dunia akibat kebocoran lubang ozon tak de lahhhh....!!posted by: nad (reply)
post date: 07.26.08 (8:37 pm)

leh bg info tntg faktor n kesan pncemaran sungai d malaysia dgn lbey terperinci?????posted by: haNiiiiiE.... (reply)
post date: 07.27.08 (7:24 am)

you aRe go0d idEa.posted by: Jesica92 (reply)
post date: 07.27.08 (8:22 am)

thx a lot it help me in my lisan =.- help a lot in my Forum for lisan realli thx loposted by: mother fucker (reply)
post date: 07.27.08 (8:23 am)

fuck fuck fuck i like fuck fuck fuckposted by: sucker (reply)
post date: 07.27.08 (8:25 am)

@.@ wah my penis so long =.- who want to try on it come coem come on babe realli enjoy d come onposted by: anisha (reply)
post date: 07.29.08 (12:40 am)

mmm
posted by: anisha (reply)
post date: 07.29.08 (12:40 am)

mmm
posted by: farah nadiah (reply)
post date: 07.29.08 (2:43 am)

waa!!terernyer bt karangan..
tima kasih larh cz bleyh bntu ak bt forum..posted by: syazana zetty (reply)
post date: 07.31.08 (7:36 pm)

no commen cauze u were them good.and thx u help me a lotposted by: RedWinE_PrIncEss93 (reply)
post date: 08.01.08 (12:50 am)

maklumat yang diletakkan kat dalam ni memang bagoz n simple
posted by: eira (reply)
post date: 08.01.08 (8:11 am)

thanks you sebab membantu saya dalam membuet rujukanposted by: masni (reply)
post date: 08.01.08 (8:14 am)

maklumat yang disediakan dapat memudahkan kerja sayaposted by: JOOOE (reply)
post date: 08.01.08 (9:33 am)

THANK 4 EVERTHG BROOOposted by: azie (reply)
post date: 08.02.08 (7:39 am)

bagusnyer tapi klo gne bahasa inggeris lagi bagus coz bende nie berguna bagi sume yg amek muetposted by: bubble_Rain (reply)
post date: 08.02.08 (9:55 pm)

informasi yg bgune tuk asigment aq..
thanx2..posted by: kami (reply)
post date: 08.05.08 (3:43 am)

good job.....posted by: GURLZ... (reply)
post date: 08.05.08 (4:48 am)

bagus ar page nie..tp..
Photo 2 brmksd gmbr...
knapa tulis gambar photo...
salah dari segi bahasa...
maaf yer...
apa pon good luck...k..posted by: pkk sabah (reply)
post date: 08.05.08 (6:21 am)

wah..bgs bgt page ni, saya selaku pelajar dapat mencari ilmu yang baru....aminnposted by: r0dy..... (reply)
post date: 08.06.08 (12:18 am)

ellllo.........
tq.....coz isu pncemaran ni sgguh lengkp..
n..dgn ni aku nyer assgment aku dh siap....
tq...tq.....tq...posted by: iman (reply)
post date: 08.06.08 (8:28 pm)

minta izin nak copy..wat asgment.dah nak aantar..heheposted by: suzan... (reply)
post date: 08.07.08 (5:39 am)

wow amazine..hahaahposted by: jabs (reply)
post date: 08.11.08 (8:50 pm)

thank banyak2 dengan sumber dari anda saya dapat menjayakan kajian saya.posted by: shahrul (reply)
post date: 08.11.08 (10:11 pm)

saya rasa atikel ini perlu banyakkan tentang,kesan sampah sarap terhadap alam sekitarposted by: adibah (reply)
post date: 08.14.08 (1:29 am)

what a good informationteposted by: Misteri (reply)
post date: 08.18.08 (9:11 pm)

TQ cuz you dah tolong my project sedikit.posted by: haz (reply)
post date: 08.18.08 (11:42 pm)

satu kerja yg baik...aku pn suka artikel pasal pencemaran...insaflah semua...bumi kita dh tua...posted by: wafiy@hid (reply)
post date: 08.19.08 (12:55 am)

thanx...c0z dh dpt dh apa yg nakposted by: adalah.... (reply)
post date: 08.19.08 (12:57 am)

x dpt pown.....posted by: (reply)
post date: 08.19.08 (1:01 am)

Reply to: bajet

posted by: sam (reply)
post date: 08.19.08 (9:45 pm)

hiposted by: sarah (reply)
post date: 08.19.08 (11:36 pm)

bagaimana pula penyebab pencemaran udara dari segi punca domestik...posted by: chicken little (reply)
post date: 08.20.08 (3:47 am)

i like your chicken little dance!!!give me your money!!!!!chicken!!!!!!!!!!!!!!posted by: WaFa (reply)
post date: 08.20.08 (10:16 pm)

name sape erk??
thanx byk2 coz articel nie dpt tlg sy dari kane marah dek cg.....ok,gud luck 2 u...smoge anda m'dpt kberktan coz dpt tlg rmai org...aminposted by: E_onez (reply)
post date: 08.22.08 (2:02 am)

Thank's for helping me with my school project.You sure make a good job!!posted by: someone (reply)
post date: 08.23.08 (11:15 pm)

ten q..dh myelamtkan krngan sy..posted by: gary (reply)
post date: 08.24.08 (3:29 am)

thank you very much,your information helps me a lot.posted by: misteri (reply)
post date: 08.24.08 (5:37 am)

bagus la laporan awak ni,nak ngorat rasa hehehe
posted by: naidu (reply)
post date: 08.28.08 (6:13 am)

Reply to:
aminhposted by: zahrin (reply)
post date: 09.02.08 (2:52 am)

xbrape menarikla awk punya karangan....owg nak lebih detailss...hhuuhhuhhu..gurau jew!!posted by: tiha (reply)
post date: 09.02.08 (6:27 am)

Pada pendapat kamu ape yang perlu awak lakukan sekiranya wak seorang pelajar bai mengatasi masalah pencemaranposted by: cis (reply)
post date: 09.06.08 (12:59 am)

blah larposted by: yasha (reply)
post date: 09.06.08 (1:02 am)

masalh pencemaran jk diperhalusi sebnrnya dsbbkan penyakit2 hati manusia itu sendiri yg kini tdk lg menginsafi ttg tujuan n tggjwb d ats muka bumi ini....posted by: atikah (reply)
post date: 09.06.08 (4:05 am)

Wah, blog ni mmg bgus.thank 4 help me done my assignment!posted by: fatin (reply)
post date: 09.06.08 (12:58 pm)

thankz 4 the information
posted by: emay@syamim (reply)
post date: 09.08.08 (11:00 pm)

nice essay..!!~
jz prbaiki ayat agar lbih tersusun...
ok...
yg lain tue tak de mslh...
bye..posted by: ziemy haaa...!!~ (reply)
post date: 09.08.08 (11:06 pm)

blah r...!!~
penye blog daaa....!!~
xmnarik lngsung...
hahahahhahahah....+_+"posted by: blur (reply)
post date: 09.10.08 (8:55 am)

excellent boyposted by: PUKIMA (reply)
post date: 09.10.08 (10:28 pm)

I HATE MALAYS.THEY R STUPIDS .THEY LOVE DOGS.THEY LOVE TO EAT PIGS BUTTOCKSposted by: dumb (reply)
post date: 09.11.08 (11:04 pm)

very good explanation!!posted by: arvind (reply)
post date: 09.13.08 (6:54 am)

bubuh gambar lagiposted by: ThIbAaShInI (reply)
post date: 09.13.08 (7:15 pm)

tHaNk yOu GuYzZ..posted by: jerol (reply)
post date: 09.15.08 (3:02 am)

timo kasih byk abe samad,
ambo copy hok demo ckit nok wat prsnt..posted by: assalamualaikum (reply)
post date: 09.15.08 (9:57 am)

terima kasihposted by: naza (reply)
post date: 09.16.08 (6:00 am)

thank banyak banyak bos siap jagak akhirnya asingment akuposted by: vikar (reply)
post date: 09.17.08 (9:41 pm)

haiposted by: lizzie (reply)
post date: 09.18.08 (9:22 am)

your essay not bad...well done
posted by: sopi_boyz (reply)
post date: 09.19.08 (1:49 am)

not bad.. byk juga isi2 yg blh di dpt.. good...posted by: @2thyBraneyMathey (reply)
post date: 09.21.08 (6:47 am)

thanks sb blog ni tolong sya siapkan asigment ni!!!! Thanks!!!!!posted by: syikin (reply)
post date: 09.21.08 (5:35 pm)

terima kasih...posted by: jriya (reply)
post date: 09.22.08 (8:40 am)

artikel ini sangat membantu saya untuk menghasilkan karangan yang baik.thank you.posted by: lim (reply)
post date: 09.24.08 (3:02 pm)

terima kasih banyak-banyak....banyak membantu dalam laporan saya...thanksposted by: fara n akma (reply)
post date: 09.27.08 (9:06 pm)

hai adk comel.....thankxx coz bantu kteorg cri mklumat ttg pencemaran udara....lain kali tlz byk2 g....smperna bln pose n sawal y bkal mejelma nie kteorg nk wish salam lebaran kt adk... selamat hari raya maaf zahir batin... k papai.............................................................posted by: NCM (reply)
post date: 09.30.08 (10:58 pm)

Terima kasih atas bantuan anda untuk menuliskan sebuah karangan yang begitu baik.Boleh tak saya tanya sedikit soalan?Jika tajuk karangan itu ialah kesan-kesan pencemaran boleh tak dalam isi saya menulis tentang langkah,punca,kesan dan sebagainya?posted by: din (reply)
post date: 10.01.08 (5:14 am)

terima kasih atas bantuan andaposted by: ray (reply)
post date: 10.06.08 (10:27 am)

dude, this is the best work done ever, The points there is useful for my work. thx...posted by: irayanti (reply)
post date: 10.07.08 (9:02 pm)

macam sial ;a karangan ko!!!posted by: irayanti (reply)
post date: 10.07.08 (9:02 pm)

macam sial ;a karangan ko!!!posted by: fedbonre (reply)
post date: 10.08.08 (7:46 am)

thnkz...posted by: deJa (reply)
post date: 10.10.08 (6:10 am)

oh thanks about info...yup pecemaran mmg makin menjadi2 lagi2 kat KL..JB or something, bayangkan lah..pecemarn ne boleh myebabkan kesihatan kita terjejas then mybe lebih teruk..,so,diaorg ne x sedar2 ttg bende penting cam ne..,posted by: See t (reply)
post date: 10.11.08 (11:24 pm)

thats good..!!posted by: arelyn (reply)
post date: 10.13.08 (1:09 am)

bagos!bagos!bagos!posted by: yusri (reply)
post date: 10.14.08 (3:08 am)

ya laposted by: kiro (reply)
post date: 10.15.08 (6:15 am)

krangan yg pdat dan lngkap...posted by: dolis jong (reply)
post date: 10.20.08 (3:00 am)

kita harus la owez menjaga kebersihanposted by: shawal_ukm (reply)
post date: 10.21.08 (9:36 am)

save our world
posted by: tim (reply)
post date: 10.30.08 (1:34 am)

that's good..!!! mane pulak name pengarang niee..???posted by: zahran (reply)
post date: 11.02.08 (8:11 pm)

Bagus. Anda memamg seorang yang peka kepada keadaan semasa. Kesan pada kesihatan mana?posted by: Tracy (reply)
post date: 11.04.08 (8:49 pm)

tis essay is very good n help me a lot...posted by: yet (reply)
post date: 11.05.08 (4:26 am)

harap-harap pihak berkuasa menjalankan tggjawb..terutama disarawak.sungai-sungai sarawakposted by: daxter chan (reply)
post date: 11.06.08 (5:26 am)

u smartposted by: fiina (reply)
post date: 11.07.08 (11:54 pm)

waaahhhh ....
baguuzzz bgdh artikel'a,,,
...
sya jd lumayan kbantu wat ngerjain tugas ...
thanks bgdhhh...
posted by: lincah (reply)
post date: 11.09.08 (7:35 am)

ak nak crik sebab2 kegagalan cerun..posted by: thanks alot !! it save me !! (reply)
post date: 11.09.08 (7:59 pm)

thanks!!!!!!posted by: amanda (reply)
post date: 11.09.08 (9:18 pm)

thanks alot!! you save me!!
posted by: bella&zul (reply)
post date: 11.09.08 (9:37 pm)

details yg cukop utk dpelajari tentang alam sekitar!!
thanx alot!posted by: scsha (reply)
post date: 11.09.08 (9:39 pm)

mmg best!!posted by: princes_17 (reply)
post date: 11.24.08 (9:01 pm)

mmg best lah karngan nie,blh bt kte insf jgk lh.........heheheheheposted by: sagitarius_17 (reply)
post date: 11.24.08 (9:07 pm)

blh than ar......ag pon blh ar thu ape2 y kte x thu kn3posted by: carol_ddy (reply)
post date: 11.24.08 (11:39 pm)

thanks tntg article nie ciap juga aku folio aku tu dgn ada bloge nie.....posted by: dasi (reply)
post date: 11.28.08 (2:37 am)

good and i hope you can get 100%posted by: pinky gurl (reply)
post date: 12.01.08 (8:30 am)

thanks a lot 4 dis article.. it's really useful 4 me to complete my folio.. teruskan buat tntg topik2 yg famous k.. thanksssssss...posted by: syahadahh (reply)
post date: 12.08.08 (8:02 pm)

thnks... bagi maklumat tentag pencemaran.
posted by: fasya (reply)
post date: 12.29.08 (12:04 am)

kalau boleh setiap tajuk buat cam nie:
pencemaran udara-punca,kesan,langkah dan lein2 lg. nampak t'susun skit. however,maklumat nie banyak dah membantu saya menyiapkan assigment cuti sekolah and I WISH YOU GUD LUCK dan kot2 la boleh buat buku plak....he3xposted by: shaiqa (reply)
post date: 01.09.09 (10:30 pm)

bgus ade maklumat cmni..
membantu sangat!!
hehehheposted by: max (reply)
post date: 01.12.09 (2:41 am)

thx 4 your pics i've copy the pics into my homework...THX ALOT...posted by: fatimah (reply)
post date: 01.13.09 (2:18 am)

Reply to:
terima kasih krn tlh m'bt karangan sebegini, ia dapat menyedarkan masyarakat dan ia juga dpt membantu sy dlm penulisan tajuk sebegini.sy hrp byk lg tajuk lain insya_allah.posted by: siti (reply)
post date: 01.15.09 (9:05 pm)

tq beb!!!!!!!!!!u help me so much....u mmg terer!!!!!!!!
posted by: husna (reply)
post date: 01.17.09 (12:06 am)

mnarik..tqposted by: //////// (reply)
post date: 01.20.09 (12:52 am)

..........posted by: ana (reply)
post date: 01.21.09 (11:23 pm)

thanz.........maklumat yg bguna...........posted by: ;) smile (reply)
post date: 01.26.09 (11:20 pm)

thankx lot..
sgt bergune..
;)click..posted by: ilhey (reply)
post date: 01.27.09 (7:56 am)

tq....kawe bleh la wak karange...ahak5.
thank for help...posted by: bong (reply)
post date: 01.29.09 (4:52 am)

tq...aye dapet siapkan karangan hok cikgu suruh...posted by: smsp-09- (reply)
post date: 01.30.09 (5:52 am)

thanks sbb blog awk saya dpt siapkn krgn tntg pencemrn sg...thanks a lot....posted by: priya (reply)
post date: 02.02.09 (3:17 am)

thanks a lot coz i can finish my karangan easyly.10 q...posted by: jianye smk bandar putra (reply)
post date: 02.03.09 (7:24 am)

i got A for my bm karangan kerana blog ini! terima kasih kepada blog ini!posted by: nurcahaya (reply)
post date: 02.05.09 (6:38 am)

okay sgt..
bley bntoo wt pembentangan...
tq2...posted by: Denise_gurlz (reply)
post date: 02.06.09 (9:14 pm)

suka sangat blog nie.banyak membantu saya dalam penghasilan buku skrap.terima kasih...posted by: jassy_queenie (reply)
post date: 02.08.09 (2:08 am)

blh tak tolong i tentang tajuk " hargai alam sekitar kita"...
i kena hantar folio ni....posted by: fsdnhdfgdjh (reply)
post date: 02.08.09 (9:30 pm)

Reply to: kudeed
vjhdfbgposted by: eheemm..... (reply)
post date: 02.08.09 (9:31 pm)

thahx ue 4 everithimz
posted by: fara (reply)
post date: 02.09.09 (11:08 pm)

thanks ya...sangat membantu....posted by: fara (reply)
post date: 02.09.09 (11:08 pm)

thanks ya...sangat membantu....posted by: ȳ (reply)
post date: 02.10.09 (4:19 am)

BaGuS...
GooD JoB!!!posted by: Fahmy (reply)
post date: 02.11.09 (12:12 am)

Nice
posted by: farah (reply)
post date: 02.11.09 (5:54 am)

bagus la..
byk bnde yg kita leh taw dr cni..
complete sume kat cni..
da ta pyh nk cri kat web len..
thanx! =Dposted by: funky gurlzs (reply)
post date: 02.11.09 (5:43 pm)

Reply to:
saya suka cara penyampaian tntg kargn ini.Thanks for ur ideasposted by: ecah09 (reply)
post date: 02.11.09 (5:48 pm)

thanks a lot coz info tersebut telah memberi pengetahuan yg mluas kpd saya.............try again next timeposted by: pewwit... (reply)
post date: 02.11.09 (6:00 pm)

wooh...hebat-hebat..........teruskan usaha...dan thank you very muchposted by: ewzykn vgchydubx (reply)
post date: 02.12.09 (2:11 am)

jspadw kmvgpa zmaj mydtknzfq valg cgdreax iztjmlogvposted by: kanmaggal a/p venkitayah (reply)
post date: 02.13.09 (1:48 am)

it's really a wonderfull inforposted by: hendry (reply)
post date: 02.14.09 (5:01 am)

oh man, this so good . thank u, happy valentine
posted by: mrs,....hurt (reply)
post date: 02.14.09 (11:11 pm)

adoiay..dont found wht i looking for..huh!!!posted by: adam (reply)
post date: 02.15.09 (2:04 am)

sy nak copy ek untuk buat forum....

heheh....tqposted by: sang dewi (reply)
post date: 02.16.09 (6:29 am)

rencana yag cukup baik dan lengkap. Tahniah!!!posted by: FARAH (reply)
post date: 02.18.09 (4:58 am)

TIMA KASIH LAA.......SBB DAH BAGI CADANG KAT SAYA.TAJUK KRNG NIE MMANG OKKKKKKKKKKKKKK LAAAAAAAAAAAposted by: LISA (reply)
post date: 02.18.09 (5:02 am)

PNDAINYA AWK CRI KRNG YNG MCM NIE.SYA TABEB SPRING KAT AWAK. TIMA KSIH YEposted by: LISA (reply)
post date: 02.18.09 (5:02 am)

PNDAINYA AWK CRI KRNG YNG MCM NIE.SYA TABEB SPRING KAT AWAK. TIMA KSIH YEposted by: LISA (reply)
post date: 02.18.09 (5:02 am)

PNDAINYA AWK CRI KRNG YNG MCM NIE.SYA TABEB SPRING KAT AWAK. TIMA KSIH YEposted by: bian (reply)
post date: 02.19.09 (4:07 am)

karangan kmu baik sangat. Senang ckit sy buat folio...thxxxxxxxxxxposted by: sarah (reply)
post date: 02.20.09 (8:25 am)

TIME KASIH UNTUK ARTIKEL NI...SY STUDENT U...SO ADE KENE BUAT KEMPEN NI...posted by: SeRoJa (reply)
post date: 02.22.09 (9:37 am)

Baik dan perlu ditingkatkan lagi kualiti penulisan, terutama pemahaman ttg sesuatu istilah kerana setiap perkataan mempunyai tafsiran berkaitan dgn intipati penulisan. sebagai contoh,di bawah sub tajuk 'pencemaran bunyi' antara faktornya, penulis menyenaraikan kerja2 industri, jentera etc.. tapi kemudian, pada faktor terakhir penulis meletakkan 'pembangunan' yang sebenarnya mewakili faktor2 lain yang telah dinyatakan pada awalnya... jadi, di sini, ingin saya tekankan bahawa spesifikasi dan keumuman sesuatu perkataan itu perlu dititikberatkan agar pertindihan maksud dapat dielakkan... sekadar berkongsi, "together we keep it up". sekian, terima kasih.posted by: -fawa2_hakeshi (reply)
post date: 02.22.09 (8:20 pm)

thanx a lot..help me to do assingment..tq3.posted by: chappa wae... (reply)
post date: 02.23.09 (11:14 pm)

hui hui............
thx dakh bntu plajar nyaree tgaz...........
smangadt 45........
wua...............posted by: akoo (reply)
post date: 02.23.09 (11:24 pm)

heeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.........
numpang lewaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttposted by: sUe@ans0s giRl (reply)
post date: 02.28.09 (10:54 pm)

Thanz..a lot.. isu nie memg wajar di tengahkan.. alam sekitar bukan milik kita..kita cuma d kc pinjam jee..so,, jga lah sebaiknya..tq again..dapt bntu tok asigment aku..posted by: sUe@ans0s giRl (reply)
post date: 02.28.09 (10:54 pm)

Thanz..a lot.. isu nie memg wajar di tengahkan.. alam sekitar bukan milik kita..kita cuma d kc pinjam jee..so,, jga lah sebaiknya..tq again..dapt bntu tok asigment aku..posted by: iwan (reply)
post date: 03.01.09 (6:50 pm)

not goodposted by: ina mawaddah (reply)
post date: 03.03.09 (6:14 pm)

alhamdulilah..thanks. info ni sangat berguna utk siapkan asgmnt.thanks a lot.semoga dipermudahkan segala urusan.
posted by: nisha (reply)
post date: 03.10.09 (9:59 am)

good job..but i tink should add info about langkah pemeliharaan dan pemuliharaan in tat langkah-langkah part..nyway excellent essey,it helps me alot..cool..tank u..posted by: ameera (reply)
post date: 03.11.09 (1:15 am)

thanks 4 da in4mation yeahh..bGs ar blog neyy...bnyk gler point tok bk skrap sy...
posted by: BLEK (reply)
post date: 03.12.09 (8:28 am)

thx alot...
tis can help my project..
tqtq
mackssssssssssssssss..posted by: may (reply)
post date: 03.12.09 (8:32 am)

thank you very much..this informations are very useful for competing my homework...posted by: akumasente@li86 (reply)
post date: 03.14.09 (9:53 am)

terima kasih bagi seraba sedikit maklumat
jasamu kan dikenag buat selamnya.....posted by: PP (reply)
post date: 03.16.09 (7:38 pm)

GOO,SAME WIT THE THING DAT TEACHER GIV WAN LE.
THZ:)hahaposted by: Azzaman_spack (reply)
post date: 03.17.09 (12:58 am)

this esei is verk nice.........posted by: Azzaman_spack (reply)
post date: 03.17.09 (12:59 am)

this esei is verk nice.........posted by: Chici (reply)
post date: 03.17.09 (4:24 am)

TQ!
posted by: Jason ng (reply)
post date: 03.17.09 (8:33 pm)

Well done job !!!!!!!!posted by: sweett_89 (reply)
post date: 03.19.09 (3:07 am)

wah good job.....thanz2 u...klu blh jlskan lagi psl pencemaran air.... ermm like eutrofkasi......posted by: eka (reply)
post date: 03.19.09 (11:20 pm)

good....posted by: danial (reply)
post date: 03.20.09 (2:42 am)

good...because this some way to give information. it can be improveposted by: liya (reply)
post date: 03.20.09 (5:20 am)

bagus...... banyak informationposted by: farid (reply)
post date: 03.21.09 (1:15 am)

baik punye infomation...i like it...!!!posted by: miera (reply)
post date: 03.23.09 (5:04 am)

erm terima kasih banyak membantu sy menyiapkan port folio sy heheheposted by: heartbreaker (reply)
post date: 03.23.09 (2:58 pm)

well done..thx a lot..posted by: hantu raya (reply)
post date: 03.26.09 (7:32 am)

boleh tahan la ko tulis..ke copy mana2posted by: epy gurl (reply)
post date: 03.29.09 (12:19 am)

bgz r information ni,,tq cz ley bntu aq cri information ni..hu9,,posted by: Waaaa!! Good leh (reply)
post date: 03.30.09 (7:05 am)

thanks very much !!!! A good web ... Keep it upposted by: rin (reply)
post date: 04.02.09 (3:56 am)

good..posted by: fatihah_laura@yahoo.com (reply)
post date: 04.03.09 (7:09 pm)

nak maklumat yang lengkapposted by: nicholas (reply)
post date: 04.04.09 (12:41 am)

kerja yg bagus... saya ingat saya tdk dapat menghabiskan projek saya... tapi, selepas saya lihat ini, datanglah harapan dlm diri saya... terima kasih!!!posted by: 00 (reply)
post date: 04.06.09 (12:56 am)

000posted by: lista@angel (reply)
post date: 04.07.09 (2:31 am)

trima ksi ats keprihtinan anda trhadp "ALAM SEKITAR" GooD JoB!!!!!!!!!!!posted by: i love yu!! (reply)
post date: 04.07.09 (2:33 am)

takder pantun ke???? tapi karangan ni memang memuaskan!!posted by: ciputz_ratu017 (reply)
post date: 04.07.09 (5:08 am)

bl0g ni banyak membantu sayerrr tuk siapkan folio yang diberikan oleh guru di sekolah sayerr...thanx bebanyak......posted by: fatihah_laura (reply)
post date: 04.07.09 (7:08 am)

saya nak maklumat yg lengkap kalau boleh awak buat blog lain pulak.tapi jangan lupe gambar mesti besar tau.saya sentiasa sokong awak tapi kalau awak buat dengan baik dan kemas lagi tau.jangan lupe balas. bye2posted by: fatihah_laura (reply)
post date: 04.07.09 (7:10 am)

saya nak maklumat yg lengkap kalau boleh awak buat blog lain pulak.tapi jangan lupe gambar mesti besar tau.saya sentiasa sokong awak tapi kalau awak buat dengan baik dan kemas lagi tau.jangan lupe balas. bye2posted by: sakai (reply)
post date: 04.08.09 (6:15 am)

thx for finish my homework....
^.^posted by: orang (reply)
post date: 04.09.09 (5:40 pm)

thanks for help meposted by: (reply)
post date: 04.10.09 (9:06 pm)

ty
i can finish my assignment nowposted by: Gobi (reply)
post date: 04.12.09 (2:49 am)

10q 4 help me 2 do my assigment !!!!!posted by: khairi (reply)
post date: 04.12.09 (7:57 pm)

assalamualaikum....wah! hebat betul ye kamu semua....posted by: wei liang (reply)
post date: 04.14.09 (5:13 am)

GOOD JOB! KEEP YOUR GOOD WORKposted by: wan (reply)
post date: 04.16.09 (1:34 am)

karangan yg best!!!!!!!posted by: via (reply)
post date: 04.16.09 (4:14 am)

blh tlg bgi contoh pantun ka...kmi ada kerja nak bt..tpa sa x tau nak bt apa...posted by: via (reply)
post date: 04.16.09 (4:17 am)

nyway..karangan yg best..gud luck..4 everthing u do..GBU..
posted by: mila (reply)
post date: 04.16.09 (6:55 am)

thanks very much for help me to do my assigmentposted by: Bukares (reply)
post date: 04.17.09 (10:47 am)

mekasih kepada empunya blog, hasil penulisan kamu telah membantu saya memudahkan kerja saya hehe
mekasih 1000xposted by: nivya (reply)
post date: 04.19.09 (1:24 am)

wonderful in 4..........tis in 4 make ma work easy la!!!!!!!!!!posted by: pp (reply)
post date: 04.19.09 (5:27 pm)

Reply to:
hehe
posted by: aziffahs_raim (reply)
post date: 04.19.09 (8:19 pm)

salam.......
pandai kau erk.....
thanx coz article kau nie byk bntu aku nak dpt kn idea untk
forum mggu depan nie.....
doakn aku dapat bt yg terbaek erk......hehe..mia...posted by: aRe_lYe (reply)
post date: 04.19.09 (8:31 pm)

nice articles...posted by: pip909pec (reply)
post date: 04.21.09 (4:03 pm)

aaaa177zzzposted by: yee (reply)
post date: 04.22.09 (1:53 am)

thanks for the essay!posted by: rox_ayu (reply)
post date: 04.22.09 (2:06 am)

thanks 4 da esei
it help me a lotposted by: DANEY (reply)
post date: 04.25.09 (8:26 pm)

information ni bnyk tlg sy tuk krngn BM sy.thanks alot!! keep it up!!! :>posted by: LuLu Belle (reply)
post date: 04.26.09 (6:10 am)

THANK YOU ! THANK YOU SO SO MUCH! IT REALLY HELPED ME IN MY SKOOL PROJECT.
posted by: pip853pec (reply)
post date: 04.26.09 (10:26 am)

aaaa552zzzposted by: Catherine Ooi (reply)
post date: 05.03.09 (1:25 am)

good, but no picture pencemaran bunyi!!!!!posted by: good (reply)
post date: 05.03.09 (1:27 am)

good
posted by: aa (reply)
post date: 05.04.09 (12:51 am)

badposted by: ct nadiah (reply)
post date: 05.04.09 (3:14 am)

good. thakz 4 the informasions yeah..=)posted by: Nazzhan Najwa (reply)
post date: 05.04.09 (4:52 am)

thank you very much.
now i can save the world and do my project in confedence.
thank you lil man.posted by: Mr [XxX] (reply)
post date: 05.04.09 (5:17 pm)

menarik! but ad skit isi yg x tersusun... tak pe.. cbe lagi..posted by: najwa (reply)
post date: 05.05.09 (2:16 am)

tq byk2 cause blog ni dah tlg sye cri gmbar for my folio yg bertajok kitar semula...(@_@)posted by: joan (reply)
post date: 05.07.09 (8:00 pm)

tq for your things that help me to finish my folio projek!!@-@posted by: secreto yg baek & cumeyl (reply)
post date: 05.08.09 (5:57 am)

wow! hebat giler! pandai bwat! thanks... btol ke bwat sndiri nie??!posted by: mazly_gbbc94@yahoo.com (reply)
post date: 05.10.09 (12:17 am)

penerangan yg mendalamposted by: sue (reply)
post date: 05.11.09 (6:20 pm)

thnx utk projek i=)posted by: AFY (reply)
post date: 05.11.09 (8:14 pm)

NEY R MANUSIA BUKAN NAK JGE ALAM SEKITAR POWN BLE DA ROSAK MLE R SESAK....................posted by: insan kecempa (reply)
post date: 05.11.09 (8:26 pm)

asal manusia ney r wat someting ikowt nafsu ble da rosak mle r nyesal pke dlu sblum wat kposted by: adela 2 (reply)
post date: 05.12.09 (5:41 pm)

Reply to:
korang ni reti wat smpah je...heiposted by: KAK MASTURAH & KAK ECHA (reply)
post date: 05.15.09 (2:27 am)

trime kasih adk sbb bg akak bnyk maklmat......adk dah tlng akak setel kan assaiment akak...thanks a lot...........smge adk brjye dlm pljrn.....ok GOOD LCK.......posted by: zulaika (reply)
post date: 05.22.09 (1:16 am)

best gle mklumat dlm ni
huhuhuposted by: awin (reply)
post date: 05.25.09 (4:32 am)

good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!posted by: nurul (reply)
post date: 05.25.09 (4:33 am)

okokokokokokokokokokokokokokokokokokposted by: (reply)
post date: 05.25.09 (4:34 am)

Reply to: nurul
bnbnbn
ok
posted by: KiLL3r999 (reply)
post date: 05.25.09 (5:52 am)

THx ....finally me can do mine homework.....KEEP IT UP....^^posted by: abc (reply)
post date: 05.26.09 (5:13 am)

gggggggggggooooooooooooooooodddddddddddd!!!!!!!!!!!!!!!!!!posted by: dania (reply)
post date: 05.28.09 (11:55 pm)

kerajaan @ masyarakat yang salah???posted by: @qi (reply)
post date: 06.02.09 (1:00 am)

bagus la penerangan 2
tq coz saya dpt hbiskan folio ni dgn cpt tauuuuuu!!!!!!posted by: nynaNANO (reply)
post date: 06.02.09 (1:59 am)

tengs babe !
it helps me a lot ! (:posted by: i am sooo lucky (reply)
post date: 06.02.09 (7:57 pm)

tq bebanyak,dude...mmg benda nie menolong aku dlm kerja sekolah...hakakakakakakah!!!xpposted by: unknown vs chelsea (reply)
post date: 06.02.09 (8:02 pm)

Reply to: hoho
hoi!ko tu yg stinks!!
posted by: 123 (reply)
post date: 06.03.09 (1:22 am)

123posted by: 123 (reply)
post date: 06.03.09 (1:22 am)

123posted by: asiyah (reply)
post date: 06.04.09 (10:01 am)

thanks a lot!!!!posted by: clone cloud (reply)
post date: 06.11.09 (8:31 pm)

tq very2 much...heheposted by: Adnin Farha (reply)
post date: 06.12.09 (7:49 pm)

Thannks a lot you help me . You are a good writerposted by: Adnin Farha (reply)
post date: 06.12.09 (7:56 pm)

Thannks a lot you help me . You are a good writerposted by: KWN ADNIN (reply)
post date: 06.14.09 (1:28 am)

hei,ko pun amil kat sini ke??popular laman web neh....posted by: yuyu_tomey (reply)
post date: 06.14.09 (1:56 am)

thanks....
banyak maklumat yang saya dapat untuk menyiapkan final projek.posted by: aiena (reply)
post date: 06.16.09 (2:33 am)

nice your karangan...

good luck....^_^posted by: aiena (reply)
post date: 06.16.09 (2:35 am)

thakz for your blog...

bnyak maklumat yg sye dpt dr blog awk...posted by: athirah (reply)
post date: 06.16.09 (3:43 am)

thanks.. byk sgt mklumatposted by: XUAN (reply)
post date: 06.22.09 (9:38 pm)

mmm,ia adalah satu karangan yang baikposted by: iswaran (reply)
post date: 06.22.09 (9:41 pm)

aya kuthi aleke pati......posted by: (reply)
post date: 06.24.09 (5:30 am)

okposted by: siti (reply)
post date: 06.25.09 (10:28 pm)

terima kasih banyak..diharapkan lebih banyak gambar lagi ok....but this enough actually..posted by: gadis cute..m (reply)
post date: 06.29.09 (11:20 pm)

kami berasa bangga jd aan mlysia..huhuhuposted by: (reply)
post date: 07.02.09 (6:02 am)

Reply to:
posted by: eisha (reply)
post date: 07.04.09 (9:25 pm)

goodjobposted by: intan (reply)
post date: 07.07.09 (5:27 am)

nice ...
n dpt t;g aq wt kje aq ...
tnx ...posted by: intan (reply)
post date: 07.07.09 (5:30 am)

nice ...
n dpt t;g aq wt kje aq ...
tnx ...posted by: (reply)
post date: 07.11.09 (12:22 am)

i'm finding about kesan krgiatan tanah runtuh but i can't get it.posted by: bravo (reply)
post date: 07.11.09 (9:57 pm)

tis help me a lotposted by: ikhwan (reply)
post date: 07.12.09 (9:08 pm)

betui tu.posted by: milashini (reply)
post date: 07.13.09 (7:15 am)

this are the 1 of the good essay...........posted by: budak form 6 (reply)
post date: 07.13.09 (6:37 pm)

bgs blog ni..tp baik tambah kesan kat atas manusia plak..huhu nk wat essay i_iposted by: form 4 (reply)
post date: 07.14.09 (5:42 am)

thank you so muchposted by: eiytha (reply)
post date: 07.14.09 (6:54 pm)

terer lh u nie..erm..tp,lg baik klau dsertakan dgn kesan nya skli..gudluck..posted by: ledeladakes (reply)
post date: 07.14.09 (6:58 pm)

blog yg kreatif..cari lbh byk lg kposted by: TAN (reply)
post date: 07.15.09 (2:08 am)

TERIMA KASIH!!!KERANA ANDA TELAH MEMBERI SAYA UNTUK MENYAIPKAN KERJA PROJEL P.AM SAYA!!!TERIMA KASIH
FR...TAN(SMJK CHUNG LING BUTTERWORTH)posted by: nor (reply)
post date: 07.18.09 (6:19 pm)

tq...
ur artikal,
help me do my assgmt..
posted by: steven julim smk pamol (reply)
post date: 07.18.09 (8:13 pm)

saya sorang pelajar yang bekal menduduki exam stpm tahun nie. so bagi yang nak tolong saya sila beri tunjuk ajar.
posted by: teeqa (reply)
post date: 07.20.09 (6:50 am)

thanx a lot for this article..
am very appriciate it...
i hope the PENTAKSIR never read this article..posted by: teeqa (reply)
post date: 07.20.09 (6:52 am)

thanx a lot for this article..
am very appriciate it...
i hope the PENTAKSIR never read this article..posted by: teeqa (reply)
post date: 07.20.09 (6:53 am)

thanx a lot for this article..
am very appriciate it...
i hope the PENTAKSIR never read this article..posted by: dizdin (reply)
post date: 07.21.09 (3:34 am)

wowowo.....hebat tol la karangan ni....^^posted by: umaizzaty (reply)
post date: 07.23.09 (1:40 am)

a great essayposted by: hui (reply)
post date: 07.23.09 (2:11 am)

thank you for your information!!!!
posted by: shahirah (reply)
post date: 07.23.09 (11:45 pm)

best nye fakta nie tapi sian kat bumi kite!posted by: abalone (reply)
post date: 07.30.09 (7:41 pm)

feefee4feefeeposted by: plum (reply)
post date: 08.02.09 (8:22 pm)

nice work !
posted by: pencinta alam (reply)
post date: 08.03.09 (6:04 am)

klau sikap kamu berterusan...
memang kompomlah saya peluk
kamu bila berjumpa...posted by: 22766 (reply)
post date: 08.03.09 (7:09 am)

soalan ni sy ajukan kpd
smua yg mbaca blog ni...
adakah saudara saudari sekalian
masih melakukan pencemaran setlh
mbaca blog ni...
renungkanlah...tek yor taim tu ting...tengkiu...posted by: o.o (reply)
post date: 08.05.09 (2:27 am)

karangan yg bagus ~posted by: iman (reply)
post date: 08.10.09 (6:46 am)

thank you for the info coz my teacher asked me to do a scrap book on "PENCEMARAN"posted by: (reply)
post date: 08.17.09 (11:48 pm)

Reply to:
posted by: paan2AG (reply)
post date: 08.18.09 (4:13 am)

good informationposted by: (reply)
post date: 08.18.09 (4:48 am)


Reply to:
posted by: sdrthdsssssssgf (reply)
post date: 08.18.09 (5:19 am)

ihlposted by: vanda diana (reply)
post date: 08.21.09 (9:46 pm)

thanks.....banyak maklumat yg saya dapat...posted by: smk aminuddin baki,kl (proud sabian)ha ha (reply)
post date: 08.24.09 (12:13 am)

sikit sahaja yg bantu...but....thx....dude......apakah langkah utk mengurangkan pencemaran bunyi...????.....SOS...need it fast....laughs......thx....posted by: ash (reply)
post date: 08.24.09 (12:15 am)

thx...a...lot.......geo....folio...hard....thx...... :-1
posted by: Kathy (reply)
post date: 08.24.09 (6:29 am)

terima kasih kerana dapat membantu saya dalam membuat folio
posted by: akak (reply)
post date: 08.25.09 (9:11 pm)

isi yang padat..
terima kasih kerana membantu kita orang yang dalam kesusahan nie..
thank you very much..
good luck....posted by: didie (reply)
post date: 08.25.09 (11:08 pm)

thanks 4 ur information...thats vry great....posted by: ania (reply)
post date: 08.26.09 (7:23 am)

Reply to:
bnyak info2 yng bgus & bernas..
ini dpt mbntu saya membuat krangan dengan lbih lengkap dan tepat..
tnxx...posted by: ania (reply)
post date: 08.26.09 (7:23 am)

Reply to:
bnyak info2 yng bgus & bernas..
ini dpt mbntu saya membuat krangan dengan lbih lengkap dan tepat..
tnxx...posted by: miss (reply)
post date: 08.27.09 (11:07 am)

tq alot coz dh tlg chub bt folio geo..
adioz?.,l;lposted by: metabee_7 (reply)
post date: 08.28.09 (8:10 am)

thx sbb dpt tlg beri information folio geoposted by: pelacur (reply)
post date: 08.30.09 (12:48 am)

anda berbakat...........................................................................................................................................................................posted by: zuly (reply)
post date: 08.30.09 (2:03 am)

tq..posted by: zuly (reply)
post date: 08.30.09 (2:04 am)

boleh olah lg dalam setiap subtopik...posted by: budin (reply)
post date: 08.30.09 (8:26 pm)

Reply to:
agak baik tapi tak fahamposted by: sanggavy (reply)
post date: 09.01.09 (4:33 am)

well done! keep it up...posted by: budin (reply)
post date: 09.01.09 (6:37 pm)

terima kasih banyak2...., dgn ini leh r aku wt asgmt aku heheheposted by: Sky (reply)
post date: 09.03.09 (12:29 am)

To all, go get a life!! thank you hehehehehheeposted by: moon (reply)
post date: 09.03.09 (12:30 am)

Reply to: SKy

you are correct, to all go get a life and leave this site alone. It's for educational purpose, not for chatting.... lolposted by: matehari (reply)
post date: 09.03.09 (12:31 am)

sape dak sky ni ar??

poyo jeposted by: Joel Gima (reply)
post date: 09.03.09 (2:56 am)

bagus ayat kamu ya.bagus amalkan selalu.posted by: nina pinky (reply)
post date: 09.05.09 (10:12 pm)

bagus.that all bagus...
bleh menyenangkan kerja...
tuk dak form dan kerja lain...posted by: wa*one (reply)
post date: 09.06.09 (12:42 am)

thank...lot...
posted by: tyra (reply)
post date: 09.07.09 (8:54 pm)

good job boy!!!posted by: cero (reply)
post date: 09.11.09 (12:43 am)

bagus
tp ade yg kurang la
kesannya x deposted by: emi (reply)
post date: 09.11.09 (7:47 pm)

bagus tindakan yg diambil tp berkesan ker? skrg ni sume org pentingkan diriposted by: irasyahira..=) (reply)
post date: 09.12.09 (5:03 pm)

thanks yer...thanks banyak2....
bgus sngat2...
snang sy nak wat assignment..=)
posted by: 5201314 (reply)
post date: 09.12.09 (7:53 pm)

terima kasih ya, bantu banyak dalam folio...posted by: gregar (reply)
post date: 09.17.09 (9:51 pm)

bikin bingungposted by: gregar (reply)
post date: 09.17.09 (9:57 pm)

bikin bingungposted by: agnes (reply)
post date: 09.20.09 (12:38 am)

terlalu panjangposted by: raspberyie (reply)
post date: 09.20.09 (6:37 pm)

tenQ..karangan kamu nie byk membantu sy..thx again..
posted by: ida (reply)
post date: 09.20.09 (10:59 pm)

penjelasan ok. baik. bole buat rujukan sikitposted by: ida (reply)
post date: 09.20.09 (10:59 pm)

penjelasan ok. baik. bole buat rujukan sikitposted by: ida (reply)
post date: 09.20.09 (10:59 pm)

penjelasan ok. baik. bole buat rujukan sikitposted by: LiLy (reply)
post date: 09.21.09 (1:01 am)

terima kasih byk2 coz dah bantu saye wat folio :>posted by: siti hajirah@eiyra (reply)
post date: 09.21.09 (3:12 am)

tq ter coz bagi sya maklumat yang lengkap tok siapkan assigment fuh lega...from SMKST MELAKAposted by: airyl (reply)
post date: 09.25.09 (6:20 pm)

camna nurk wat folio tentang pancemaran ny
cek penig pala duk pikiak benda ny??posted by: sharon (reply)
post date: 09.26.09 (7:48 pm)

tQ byk2 coz da tolong sya siapkan assingment sya....GBU ('-')...posted by: Carmen (reply)
post date: 09.27.09 (6:52 pm)

thank you for this info!!!!! it is suitable 4 my moral projet!!!!!posted by: I am Nobody (reply)
post date: 09.28.09 (8:06 pm)

thx for ur inf, it reallu useful for my Teknologi Maklumatposted by: nitrobactz (reply)
post date: 09.29.09 (7:39 pm)

well, nice word..tahniah...
penulisan tu bagus tapi apa kata pertingkatkan lagi..macam kaitkan dengan ekonomi..i mean the relationship between the pollution with the economic situation..for example the effect of the pollution to the economic..what happen to the economic if the pollution occur..what effect..penulisan tu baik tapi boleh dikatakan terlalu umum..
apa pun, tahniah!!posted by: cahaya_amk91 (reply)
post date: 10.02.09 (9:42 pm)

salam...
nasib baik ada maklumat pasal pencemaran nie..
nak kena wat assignment..posted by: miyako-chan (reply)
post date: 10.02.09 (11:28 pm)

boleh tahan..posted by: gig (reply)
post date: 10.06.09 (11:48 pm)

cantik........dpt gak maklumat nak wat assignmentposted by: angeline (reply)
post date: 10.07.09 (6:53 pm)

thanks you very much!!! if no you, i will die at my geografi folio, sangat cinta kamu, terima kasih... muacks~posted by: tan (reply)
post date: 10.07.09 (8:45 pm)

tq very much for ur informationposted by: ahfatt (reply)
post date: 10.10.09 (7:03 am)

thanx dude..u save my life =)posted by: joe jongang (reply)
post date: 10.11.09 (9:01 pm)

Reply to:kmk pun ska juak....ruang ini dapat menmbh pnetahuan murid2...
posted by: k.u ank udin (reply)
post date: 10.11.09 (9:09 pm)

well..well..well..i think you essay can be improve...awk bleh lah tmbah2kan sdkit isi bab kurang masin...posted by: konet 18@yahoo.com (reply)
post date: 10.11.09 (9:14 pm)

Reply to:
mun nak dlm bahasa english translate dirik pun lah!!!!jgn nak harapkan org jak..blaja berdikarilah!!!posted by: liendalyn (reply)
post date: 10.19.09 (10:20 am)

thanks cume ni leh bantu i pnya final projek cma lau bleh masukkan jgak pasal pencemaran air bawah tanahposted by: hafizzuddin (reply)
post date: 10.26.09 (12:51 am)

weh ko punya karangan ada bbrapa kesalahan tetapi aku guna gak ko punya karangan .aku ada la tukar yg mana patut tu .
tapi saya rasa awak juga mempunyai kesedaran tentg alam skitar pada zmn sekarg sperti saya.posted by: richard hanson (reply)
post date: 10.26.09 (12:57 am)

wow kerja yg bagus .thanks to u frend.u make my work easier with ur essay because im not from malaysia.uve change my opinion about malaysian.posted by: richard hanson (reply)
post date: 10.26.09 (12:59 am)

well ur watch must be fix frend
posted by: coolman (reply)
post date: 10.26.09 (1:10 am)

well i hope there will be more pictures in this pageposted by: apek (reply)
post date: 10.26.09 (1:52 am)

karangan yg baikposted by: Valtor (reply)
post date: 10.26.09 (1:54 am)

saya ingin mengucapkan ribuan trima kasih kepada anda kerana membuat karangan ini.thank you very much
posted by: coldbloodedman (reply)
post date: 10.26.09 (6:16 am)

thank u very much for this essay
posted by: IRENA (reply)
post date: 10.26.09 (7:01 am)

GOOD PIECE OF WORK!!
THANZ A LOT. IT REALLY HELP ME IN MY ASSIGNMENT.posted by: NJAN (reply)
post date: 10.26.09 (6:37 pm)

TERIMA KASIH.BANYAK MAKLUMAT YANG SAYA DAPAT UNTUK KERTAS KERJA SAYA.GOOD LUCK!posted by: adline (reply)
post date: 10.26.09 (7:25 pm)

thanx very2 much.. this is a good essay..
u already help me to get more info to done my project..
i like it.. Good job n good luckposted by: x leh britau (reply)
post date: 10.27.09 (6:15 pm)

Reply to:syaraihan
ok terima kasih atas pujian awak.posted by: hawa (reply)
post date: 10.29.09 (12:29 am)

askum,awak punya informasi sangat berguna untuk saya untuk menyiapkan projek sekolah saya..saya harap awak dapat memperkembangkan lagi informasi awak untuk dunia..OK GOOD LUCKY..posted by: FARA (reply)
post date: 10.29.09 (12:37 am)

Assakum,informasi awak sangat bagus dan sangat berguna bagi saya untuk menyiapkan projek sekolah saya...saya harap awak dapat memperkembangkan lagi info awak untuk generasi akan datang....GOOD LUCK....THANK YOU..........posted by: x tau la..... (reply)
post date: 11.04.09 (6:33 am)

thankz manyak2 ye.......awk dh manyak tolong sye dpt kn isi untuk projek skolah sye

THANKZZZZZZZ YOU SO MUCH!!!!!!!!!!!posted by: akugila (reply)
post date: 11.04.09 (7:04 am)

thankz a lot coz u ar the person in world help me in this issue....but somthng wrong that is my assgment in english...hwever i just translate ur point...
thankzzzz...posted by: budak tomel (reply)
post date: 11.05.09 (10:21 am)

bagus..!@!!
boleh copy and paste je..posted by: dsa (reply)
post date: 11.11.09 (6:34 am)

Penulisan bloq ttg pencemaran adalah baik.posted by: mrs.paskal (reply)
post date: 11.12.09 (2:50 am)

this site really help me out..
but i hope more info on pollution about sound..
it's really hard 2 find..posted by: hakim (reply)
post date: 11.16.09 (8:25 pm)

AWESOME! just what i need for my SPM karangan :D
thanks dude!posted by: ija_putatan (reply)
post date: 11.24.09 (10:26 pm)

assalamualaikum pak cik...
ija cari2 mklumat 2k wat bku skrap bio...
skali tjumpa blog pak cik..
haha..nasib lar...ba..2 ja la...
thanx...kim slm acik,ain,acap n ecam ar...posted by: ija_putatan (reply)
post date: 11.25.09 (5:23 pm)

lagu..tu.isskkkposted by: ani (reply)
post date: 12.06.09 (1:34 am)

THANKS A LOTposted by: ANI (reply)
post date: 12.06.09 (1:35 am)

U IS HELPING ME.....posted by: manja (reply)
post date: 12.08.09 (7:36 am)

syukran jazilan~
dapat buat rujukan PDIGposted by: mutiara (reply)
post date: 12.10.09 (5:54 pm)

ade x proses atau kaedah pencemaranposted by: -salam penang- (reply)
post date: 12.11.09 (12:14 am)

terima kasih saudara.nasib baik ada saudara punya blog,dapat juga buat rujukan.alhamdullillahposted by: LERREXSON (reply)
post date: 12.12.09 (10:12 pm)

GMBR 2 KECIK SANGAT... TIDAK NAMPAK LAU OARANG BUAT
PEMBENTANGAN..(^_^)posted by: LERREXSON (reply)
post date: 12.12.09 (10:14 pm)

GMBR 2 KECIK SANGAT... TIDAK NAMPAK LAU OARANG BUAT
PEMBENTANGAN..(^_^)posted by: kuki (reply)
post date: 12.27.09 (7:48 am)

hahak..kreatif jugaposted by: eqin (reply)
post date: 12.31.09 (10:20 pm)

isi bagus...posted by: fara :) (reply)
post date: 01.07.10 (6:24 am)

yeahh ! bez !
gud luck :Dposted by: yuva (reply)
post date: 01.13.10 (10:45 pm)

its realy very good.its realy help for me . thank u
posted by: ena (reply)
post date: 01.14.10 (11:53 am)

thanks 4 info,..
nak mnta kbnran sy ambik pic di dalam ni tuk kerja kursus saya.
hope restu la ek??
posted by: nafis (reply)
post date: 01.16.10 (12:58 am)

semua ini lengkap untuk kerja kursus saya and can i copyposted by: nafis (reply)
post date: 01.16.10 (1:18 am)

semua ini lengkap untuk kerja kursus saya and can i copyposted by: fara insyirah (reply)
post date: 01.16.10 (5:40 am)

nice lah..by the way,thanks taw bagi info cam nie..posted by: insan (reply)
post date: 01.16.10 (6:44 am)

jazakallah..byk mmbntu dalam penulisan tesis..posted by: f@rock (reply)
post date: 01.16.10 (7:53 am)

everything ok...
bleh x cite psl punca kesihatan manusia terjejas....posted by: (reply)
post date: 01.17.10 (1:35 am)

thanks for useful informationposted by: shamsul (reply)
post date: 01.17.10 (10:53 pm)

t.q bg maklumat yang b'guna untuk tajuk kolukium sayaposted by: Huzairie (reply)
post date: 01.20.10 (12:07 am)

Good... keep it up... memudahkan aq aku....posted by: elyn (reply)
post date: 01.20.10 (7:04 am)

cane na cari contoh karangan fakta????
posted by: wee (reply)
post date: 01.23.10 (4:50 am)

mana kesimpulan haposted by: Cynthia chin (reply)
post date: 01.24.10 (4:36 am)

Nice..i like it..i feel happy wif ur karangan..i oso hope dat i cn write my karangan until like dat..best..i like it..posted by: nana (reply)
post date: 01.25.10 (3:42 am)

Reply to:
awesome!!!!!!!maklumat nieyh dpt bntu sy ntok presentation sy...keep it up!posted by: ika_sayang (reply)
post date: 01.25.10 (4:35 am)

salm..

huhu
nk try ambil lh...
sikt2..
bb nmpk ok...karngan.posted by: sufi (reply)
post date: 01.26.10 (4:39 am)

alhamdulillah....bahan yg awk papar baiklah..posted by: sufi (reply)
post date: 01.26.10 (4:40 am)

sy ambik bahan2 yg rasa m"bntu dlm projek sy..
posted by: ajid (reply)
post date: 01.26.10 (7:13 pm)

thank u very2 much bro....^_^posted by: loshi (reply)
post date: 01.26.10 (7:23 pm)

good job...posted by: ggyy (reply)
post date: 01.27.10 (1:06 am)

walau so rajin hoh....
posted by: mael (reply)
post date: 01.27.10 (9:29 am)

sangat bagus tapi huraian tentang kesan setiap satu punca kurang laaaaaa.gambar tu memang bagus..... boleh tambah huraian kesan tak?posted by: amelia.... (reply)
post date: 01.28.10 (7:38 am)

thanks a lot 4 this website......it really helps me a lot.....posted by: Ben (reply)
post date: 01.28.10 (5:54 pm)

Thank you for your knowledge. It really helps me a lot.
But your picture can put a bit bigger than that becauze it is really a little bit small. Hahahahahahahahahahahahahaposted by: miss secret (reply)
post date: 01.29.10 (2:00 am)

bwat la kesan pencemaran pulak..
but,everything is fine..
berkongsi ilmu 2 kan amalan mulia..posted by: yeedjoko67 (reply)
post date: 01.30.10 (5:55 am)

T.kasih kerana ia telah banyak membantu saya dalam menyudahkan esemen.
Gd Luck !posted by: jalin_jas (reply)
post date: 02.01.10 (9:16 am)

Good Job n Good Luckposted by: Emily (reply)
post date: 02.03.10 (4:08 am)

This info is really good and it helped me in assignment.posted by: fikri (reply)
post date: 02.03.10 (5:19 am)

PENCEMARAN UDARA HURAIN DIA X ADA KA
posted by: kabuto (reply)
post date: 02.03.10 (5:31 am)

time kasih...info ini byak mmbantu aq.hahahahaposted by: LawKsKing (reply)
post date: 02.06.10 (2:28 am)

thank you so much!....this gv me many idea and infomation... i like your viewsposted by: Lemon (reply)
post date: 02.07.10 (6:12 am)

Thanks 4 ur info, very useful 2 do my assigmentposted by: zaid (reply)
post date: 02.10.10 (6:01 am)

apa gunanya hutan?posted by: lah (reply)
post date: 02.10.10 (9:39 pm)

krgn yg pnjg..
blh diringkaskn utk mnjadi kan ulasan yg padat..posted by: ana (reply)
post date: 02.11.10 (6:07 am)

lawa chicken littlle????haha
anyway best laa karangan anda !


posted by: isma (reply)
post date: 02.11.10 (6:38 am)

tq..bnyk ilmu dpt diperolehi...posted by: atul... (reply)
post date: 02.11.10 (6:59 am)

tajuk pencemaran ini memang best,tpi terlalu pnjg laaa..ley pendekan ckit x???posted by: (reply)
post date: 02.11.10 (7:00 am)

Reply to:
taw x perk...posted by: aunty riz (reply)
post date: 02.11.10 (10:30 pm)

syabas!! macam ni la anak didik Malaysia. Aunty gunakan maklumat ini untuk mimbina modul pengajaran dan pembelajaran bagi murid Tingkatan 1. terima kasih.posted by: (reply)
post date: 02.12.10 (3:28 am)

thnx a lot. info yg dipaparkan sedikit sebanyak dpt mmbantu kerja yg sdg dilakukan..posted by: Zie (reply)
post date: 02.12.10 (8:21 am)

Thanks. Blog yg berguna kepada sy.posted by: mat qie (reply)
post date: 02.14.10 (6:10 am)

timo kaseh banyok gu..
ado jugok modal nk wat kijo..
bereh2..posted by: along (reply)
post date: 02.15.10 (10:22 am)

blong yg amat berguna kpd smua pbaca & pcinta alam sekitarposted by: (reply)
post date: 02.16.10 (12:53 am)

Reply to:
FDGFDposted by: lydia72 (reply)
post date: 02.16.10 (5:12 am)

thank for that all.............posted by: shirly tan (reply)
post date: 02.16.10 (6:20 am)

penulisan yang sangat canggih..teruskan usaha anda!posted by: bob (reply)
post date: 02.17.10 (12:32 am)

dari mana ambil artikel nihh
posted by: Haniza (reply)
post date: 02.17.10 (4:47 pm)

Tq.......posted by: liyana (reply)
post date: 02.18.10 (6:32 pm)

Reply to: tak payah nak kata tq ok
posted by: Siti (reply)
post date: 02.18.10 (8:47 pm)

Tq utk information nie.kepala dah buntu nie,nsb baik jumpa juga maklumat tentang pencemaran...:)posted by: jojo (reply)
post date: 02.19.10 (5:15 am)

boleh tahan laposted by: PROF SUDIN (reply)
post date: 02.21.10 (12:31 am)

encemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, atau merosakkan alam sekitar, ke dalam dalam atmosfera. Contoh pencemar udara ialah seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, kloroflorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum dan tembaga dan sisa radioaktif.

Pencemaran udara antaranya berpunca dari pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara melalui cerobong asap kilang, kenderaan motor di jalan raya dan letusan gunung berapi. Antara kesan pencemaran udara adalah penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Pencemaran udara mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda.posted by: andy (reply)
post date: 02.23.10 (12:59 am)

tq..u nye atikel ne memang best n bayak faedahnye... teruskan usaha anda semoga usaha anda ini mendapat berkat...insyaallah...amin..posted by: HARI (reply)
post date: 02.23.10 (4:50 am)

THANKS FOR YOUR DETAILS.ITS HELP FOR MY ESSIG.posted by: Laila D' Cute (reply)
post date: 02.23.10 (5:18 pm)

Good job.... Banyak membantu dalam menyiapkan asignment saya... Terima kasih banyak2... Moga anda terus sukses....

p/s : Apa kata anda tulis pasal kesihatan diri pulak... Mungkin banyak info-info yang boleh dikongsi bersama...
posted by: blue (reply)
post date: 02.23.10 (11:32 pm)

kita harus menjaga alam sekitar bersama...banyak faedah yang kita dapat...posted by: icecubess... (reply)
post date: 02.24.10 (5:30 am)

thanks..!posted by: icecubess... (reply)
post date: 02.24.10 (5:43 am)

thanks..!posted by: atik (reply)
post date: 02.28.10 (12:33 am)

bagosposted by: angel (reply)
post date: 03.02.10 (4:16 am)

Wow, u r a greatfull person. u hv help i a lot. thank u very much. i love u 2posted by: Mr Jay Jay (reply)
post date: 03.02.10 (6:34 pm)

terima kasih di atas perkongsian bahan di atas.posted by: Dyn2 (reply)
post date: 03.04.10 (11:16 pm)

Tepat,padat &ngam lahhhh.......bleh guna sbagai rujukan assigment....hehehehe.......posted by: mildyn112 (reply)
post date: 03.04.10 (11:23 pm)

i proud of u gengzzz......gud job....:)posted by: mildyn112 (reply)
post date: 03.04.10 (11:24 pm)

i proud of u gengzzz......gud job....:)posted by: gdff (reply)
post date: 03.05.10 (6:23 pm)

Reply to:
we yang ni kau copy dari scribdposted by: mak cik (reply)
post date: 03.07.10 (4:42 am)

tahniah...atas hasil yang baik. Moga lebih berjaya dan dapt menghasilkan rencana2 yang lebih menarik....posted by: mak cik (reply)
post date: 03.07.10 (4:42 am)

tahniah...atas hasil yang baik. Moga lebih berjaya dan dapt menghasilkan rencana2 yang lebih menarik....posted by: zanlee (reply)
post date: 03.08.10 (8:25 am)

thanks a lot. byk membantu buat tugasanposted by: pis (reply)
post date: 03.10.10 (2:09 am)

tQ..ni karangan byk bantu sy dlm assigment yg di beri...posted by: zah (reply)
post date: 03.10.10 (6:21 am)

tq. penulisan yang baik. boleh bantu saya siapkan assigmentposted by: yana (reply)
post date: 03.11.10 (10:49 pm)

ape faktor yg ley pengaruhi bunyi kat kawasan lapang??
posted by: anne (reply)
post date: 03.13.10 (6:34 am)

Alaaaa cut and paste je ni...aku penah baca artikel nie kat laman web lain...sebijik sama!posted by: mogana baskaran (reply)
post date: 03.14.10 (5:52 am)

Terima kasih kerana ini sangat mambantu sayaposted by: reen (reply)
post date: 03.15.10 (3:34 am)

tq byk-byk. Maklumat yang dipaparkan byk membantu saya menyiapkan assgment saya.posted by: reen (reply)
post date: 03.15.10 (3:35 am)

tq byk-byk. Maklumat yang dipaparkan byk membantu saya menyiapkan assgment saya.posted by: alia (reply)
post date: 03.15.10 (7:18 pm)

cara mengatasi tu saya x berapa fhm....sorry...tp cara penulisan baik....posted by: ..... (reply)
post date: 03.16.10 (12:19 am)

terima kasih.......posted by: vi (reply)
post date: 03.16.10 (4:24 am)

thanks
posted by: iZniEmRSmkoKIstudent (reply)
post date: 03.16.10 (7:36 am)

bGUs tuL la nie blOG..bnYAk toLONg buAT 4liO..huhu !! copy n PastE jaa..wHa !! bgUS..kLAu d Fb saYA "like" suDa niE..haha !! tenGs a loT !!posted by: khaya....... (reply)
post date: 03.16.10 (7:45 am)

hey ya la.me oso lyk tiz blog...keep addin more k..posted by: KALYANI (reply)
post date: 03.17.10 (8:10 am)

THANK U VERY MUCH.TIS ESSAY IS HELPFUL 4 MY MORAL PROJEK.I WANT LANGKAH-LANGKAH UTK MENGATASI MASALAH JEREBU ESSAY. KALAU BOLEH SEBELUM BULAN DEPAN.posted by: t69 (reply)
post date: 03.19.10 (1:05 am)

Maaf...
saya dah baca beberapa blog(4 ke 5) berkaitan pencemaran alam, malangnya seolah-olah ada peniruan di situ...tak tau sapa tiru sapa...ayat hampir sama jer...Mencari yang asli..dan kreatif.posted by: russet95 (reply)
post date: 03.20.10 (2:40 am)

Now my scrap book is half done... now I need kepentingan sukanposted by: fida (reply)
post date: 03.22.10 (12:49 am)

langkah2 laen ade x??posted by: luna (reply)
post date: 03.23.10 (1:19 am)

thnz a lot!!!!!!!!!
i lovw u laaa,,,posted by: (reply)
post date: 03.25.10 (1:44 am)

i love this.thanks.posted by: (reply)
post date: 03.25.10 (9:32 am)

thx thx thx woohooposted by: haniza (reply)
post date: 03.26.10 (11:35 pm)

bgus gak eak tjuk ni ley wat FOLIO SIVIK.thanks everyone!!!posted by: Aman (reply)
post date: 03.27.10 (8:44 am)

Blog ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan rujukanposted by: Syahrul (reply)
post date: 03.27.10 (8:48 am)

THIS BLOG IS VERY-VERY USEFUL FOR ME.
THANKS.posted by: alfiq (reply)
post date: 03.28.10 (12:42 am)

banyak membantu dalam menjawap soalan tenetang pencemaran alam sekitar..tq..keep it up..posted by: ira (reply)
post date: 03.28.10 (11:49 pm)

syabas! anda tlh brjaya
posted by: m.devarajoo (reply)
post date: 03.29.10 (2:37 pm)

Attache more pictures so that it will give a visual understanding about this topic. This tpopic is very useful for many leaners.thank you very much.posted by: under 18 (reply)
post date: 03.30.10 (4:24 pm)

thanks a lot................
posted by: IERA_AQIELA (reply)
post date: 03.31.10 (11:15 pm)

thnx la ltak bnde cmni..
snang cket nk cri artikel psal nie..
anw thnx erk..posted by: dalisa (reply)
post date: 04.01.10 (5:39 am)

a very good article..but sayang sekali,ada yg xberapa nk guna fikiran n pendapat sendiri, just copy n paste the article to be his/her assignment..at last rejected by the lecturer,plagiat..posted by: gunaa (reply)
post date: 04.01.10 (9:29 pm)

which country r u

posted by: jaya (reply)
post date: 04.03.10 (2:52 pm)

ur article is fantastic
posted by: zariff (reply)
post date: 04.07.10 (2:20 am)

nfjwanfwfwjfposted by: cdah (reply)
post date: 04.07.10 (1:43 pm)

satu penulisan yang baik..padat dan lengkap.lagi cantik kalau dimasukkan kesan2 pencemaran terhadap bekalan api,galian dan air..ape2 pun,tahniah di atas penulisan yang baik.posted by: adriaene (reply)
post date: 04.07.10 (7:18 pm)

karangan yang bagusposted by: petrelli (reply)
post date: 04.08.10 (6:22 pm)

thank you..your essay is quite interesting..it helps me a lot to do my folioposted by: petrelli (reply)
post date: 04.08.10 (6:22 pm)

thank you..your essay is quite interesting..it helps me a lot to do my folioposted by: asn (reply)
post date: 04.10.10 (5:11 pm)

besarposted by: asn (reply)
post date: 04.10.10 (5:12 pm)

besarposted by: nurul (reply)
post date: 04.12.10 (6:34 pm)

hai
posted by: kira@solehah (reply)
post date: 04.13.10 (1:35 pm)

pening sy tgk artikel awk ney........posted by: syaizatul syaimirah (reply)
post date: 04.13.10 (5:32 pm)

sya memahami dengan kegiatan manusia terhadap alam sekitarposted by: AROURA (reply)
post date: 04.15.10 (5:51 pm)

SOOO AMAZING AND SUSUNAN YANG SANGAT RAPI. BOLEH MENJADI CONTOH KEPADA MASYARAKAT.posted by: AROURA (reply)
post date: 04.15.10 (5:52 pm)

SOOO AMAZING AND SUSUNAN YANG SANGAT RAPI. BOLEH MENJADI CONTOH KEPADA MASYARAKAT.posted by: S3cr3t Lif3 (reply)
post date: 04.17.10 (1:06 pm)

I was looking for info for my folio and I found this. It's really great and I didn't need to go to too much websites,this is enough. Really, it's the best. Students who are doing folio on pencemaran, this is the place!!!posted by: AIMAN (reply)
post date: 04.17.10 (10:12 pm)

X BEST PON...posted by: (reply)
post date: 04.17.10 (10:13 pm)

WEKKKKposted by: (reply)
post date: 04.17.10 (10:14 pm)

Reply to: WOI,BKN HAI LAH...
TNYE R PSL KARANGAN...
posted by: ladyanna (reply)
post date: 04.19.10 (11:11 pm)

ahem...i juz 1 2 say thx,and gud luck..always remember 2 smile
posted by: zai (reply)
post date: 04.21.10 (5:59 pm)

Reply to: macam simple kurang menarik
posted by: (reply)
post date: 04.21.10 (6:00 pm)

Reply to:cam bodo je
posted by: fairul (reply)
post date: 04.21.10 (6:04 pm)

ape bende tah ko wat pandek nak mampos karangan bosan den nak bace *_*posted by: dcncxh (reply)
post date: 04.22.10 (6:04 pm)

not too bad.posted by: faris (reply)
post date: 04.24.10 (6:41 pm)

hebat
posted by: fadhil and faiz.. (reply)
post date: 04.25.10 (2:22 pm)

penulisan yang sempoi....ayat2 yg power la jgak..good luck ...posted by: pokemon (reply)
post date: 04.26.10 (1:54 am)

xcukup padat la..pa yang dicari xdapat...buang masa je...posted by: omar (reply)
post date: 04.26.10 (1:56 am)

pa pun xda....pa punya esai...buang masa aku je.....posted by: lim wei hao (reply)
post date: 04.26.10 (2:01 am)

blh je la..tp kenp xda dalam bahasa ingeris..sape yang nak buat..datuk engkau ke..hahahahahaha
nenek kau phd kat england ke...xmain la ni.bdk kecik pun blh tulis...posted by: burn (reply)
post date: 04.26.10 (2:11 am)

bagusla..ni la yang saya cari...terima kasih....posted by: burn (reply)
post date: 04.26.10 (2:13 am)

pa la..mamat lim ni..orang dah bagi perfect nak lebih..
dia bt pa pun x lepas...posted by: Tinnitus (reply)
post date: 04.26.10 (11:40 pm)

Great post and it's so good. I wish i can add your blog in my RRS, however i can't get the rrs address. Would you please help me? Thanks a lot!posted by: (reply)
post date: 04.28.10 (3:32 pm)

pnjgnyer lorh!! penat jari nOk mutar2 tikuh neyh!!
posted by: ... (reply)
post date: 04.28.10 (8:17 pm)

bgzz..posted by: syammimie izzati (reply)
post date: 04.28.10 (9:04 pm)

bosan....tp bagus

daripada,

love syamimie...
posted by: Girl (reply)
post date: 04.29.10 (1:39 pm)

Bagus btul esei yang ko buat nie.Banyak menyedarkan orang ramai.posted by: Girl (reply)
post date: 04.29.10 (1:39 pm)

Bagus btul esei yang ko buat nie.Banyak menyedarkan orang ramai.posted by: jes (reply)
post date: 04.29.10 (1:53 pm)

alu bgs btl la esei co tuposted by: jen (reply)
post date: 04.29.10 (1:55 pm)

esei ttg habitat hidupan t antar k.........posted by: jes (reply)
post date: 04.29.10 (1:58 pm)

Reply to:burn tul ckp co 2,mamat lim ne xbek taw.......
posted by: jes (reply)
post date: 04.29.10 (2:00 pm)

Reply to: lim co ne lain kali jgn nk tawa kn owg ja xbek taw.......
posted by: hehehehehe (reply)
post date: 04.29.10 (2:01 pm)

Reply to: tul ckp co ne girl.....
posted by: lina (reply)
post date: 04.30.10 (8:35 pm)

gud jobposted by: hilmi (reply)
post date: 05.02.10 (11:38 am)

tukarlah gambar awak yg hodohposted by: faiz (reply)
post date: 05.02.10 (11:39 am)

udoh ngat gambo!!!!posted by: hakib (reply)
post date: 05.02.10 (11:40 am)

ak bdak buncit!!!!
posted by: sayuty (reply)
post date: 05.02.10 (12:09 pm)

pandai wak blog . ajar blhhhhhhhhhhh
posted by: hilmi (reply)
post date: 05.02.10 (12:11 pm)

tukarlah gambar awak yg hodohposted by: hilmi (reply)
post date: 05.02.10 (12:11 pm)

tukarlah gambar awak yg hodohposted by: hilmi (reply)
post date: 05.02.10 (12:11 pm)

tukarlah gambar awak yg hodohposted by: aroura (reply)
post date: 05.03.10 (4:07 pm)

thanks for your info,and asslamualaikumposted by: mc.ginger (reply)
post date: 05.03.10 (6:55 pm)

hello smua!posted by: mc.ginger (reply)
post date: 05.03.10 (7:03 pm)

Reply to: fairul
eleh.mcm la ko 2 bagus sgt...posted by: mc.ginger (reply)
post date: 05.03.10 (7:05 pm)

Reply to:
ko tiru la ni..posted by: izzunuddin (reply)
post date: 05.03.10 (9:41 pm)

senang je soalannya I get 5a in jpa 15- 1 by jawab lah lagi
posted by: izzunuddin /izzu (reply)
post date: 05.03.10 (9:44 pm)

takut ke nak jawab soalan jpa 16-1 alah senang je lah jawab tau lagiposted by: mika_99 ^_^ (reply)
post date: 05.04.10 (12:21 am)

trime kasih bnyk2 sbb penerangan ni dpt mmban2 sy mmbuat buku skrap untuk sklh sy.

GOOD LUCK!!!posted by: anak bergune!!! (reply)
post date: 05.04.10 (9:15 pm)

Sangat bagus!!!Good job!!!Betul,betul,betul!!!posted by: bdax2 ag (reply)
post date: 05.05.10 (2:47 pm)

maceh ..krNgan yG mmbantuposted by: W.a.N.z (^ _ ^) (reply)
post date: 05.06.10 (12:16 am)

HUH BEST AH KO NYER FAKTA HIKposted by: buddy gurl_91 (reply)
post date: 05.06.10 (2:15 pm)

not bad..........posted by: hanani (reply)
post date: 05.06.10 (6:20 pm)

not badposted by: (reply)
post date: 05.06.10 (6:24 pm)

Reply to:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................posted by: denitha (reply)
post date: 05.06.10 (10:36 pm)

nice...posted by: ghani (reply)
post date: 05.07.10 (2:25 pm)

burukposted by: kokok (reply)
post date: 05.07.10 (2:26 pm)

gemuk gajahposted by: ghani (reply)
post date: 05.07.10 (2:26 pm)

burukposted by: sexy (reply)
post date: 05.07.10 (8:04 pm)

ah ah make love fuck babiposted by: ain..... (reply)
post date: 05.08.10 (12:07 am)

thank ya.......for this blog .......^_^posted by: no name (reply)
post date: 05.08.10 (11:50 pm)

thank you very much...^^posted by: no name... (reply)
post date: 05.08.10 (11:50 pm)

thank you very much...^^posted by: enaz (reply)
post date: 05.10.10 (12:31 am)

ok la but kne mantapkan lagi isi-isi nye..
tp still terbaik...posted by: anis (reply)
post date: 05.12.10 (10:48 pm)

bagos3......saye kagom.....posted by: (reply)
post date: 05.13.10 (1:12 am)

omhx62ptyh186fjgcbposted by: faiz daniel (reply)
post date: 05.13.10 (1:17 am)

goodposted by: ahmad emeerullah (reply)
post date: 05.14.10 (12:13 am)

bagus3...anda banyak membantu dalam menyiapkan kerja folio sayer..time kasihposted by: ahmad emeerullah (reply)
post date: 05.14.10 (12:14 am)

bagus3...anda banyak membantu dalam menyiapkan kerja folio sayer..time kasihposted by: sania (reply)
post date: 05.15.10 (7:56 pm)

very gud... its helps me alotposted by: moshiE (reply)
post date: 05.17.10 (10:53 pm)

wow superb lagh!!..
tapi boleh x letak perhutanan,perlombongan,perindustrian,pertanian???
ape ape pown nih dah banyak membantu da...
THanKZzZposted by: moshiE (reply)
post date: 05.17.10 (10:54 pm)

Reply to: sexy..
asl kurang ajr sangat fucker!!!
posted by: eira (reply)
post date: 05.18.10 (6:39 pm)

kita mestilah menjaga alam sekitar bersama-sama supaya orang luar pandang negara kitalah yang bersih.......................peaceposted by: viji (reply)
post date: 05.19.10 (1:52 am)

nice essay:)posted by: akmalia (reply)
post date: 05.19.10 (10:52 pm)

bagus .saya sokong awak buat karangan alam sekitarposted by: azmiera (reply)
post date: 05.19.10 (11:13 pm)

Bagusla ia dah tlong saya buat buku skrap.tank youposted by: akmalia (reply)
post date: 05.19.10 (11:17 pm)

bagus .saya sokong awak buat karangan alam sekitarposted by: izzaty (reply)
post date: 05.19.10 (11:43 pm)

terima kasihposted by: anita (reply)
post date: 05.19.10 (11:47 pm)

ya.I dont need to go to the library that is full of difficult books.^^posted by: maisara (reply)
post date: 05.19.10 (11:50 pm)

Reply to: hey,Anita my old friend^^
posted by: (reply)
post date: 05.20.10 (12:17 pm)

po beruk
posted by: haziq (reply)
post date: 05.20.10 (10:47 pm)

kau buat macam babi tgh sondol pokok.the man fuckerposted by: izzah (reply)
post date: 05.21.10 (12:32 am)

good job! thanks a lot... sbb u dh memudahkan my work!posted by: limiey (reply)
post date: 05.22.10 (9:17 pm)

tq sgat2..dgan adanya semua ini mudh sy buat ulg kaji..tq byk33..askum..posted by: syafiq (reply)
post date: 05.23.10 (2:14 am)

sagat membntu utk mnjwb exam...posted by: syafiq (reply)
post date: 05.23.10 (2:23 am)

sagat membntu utk mnjwb exam...posted by: yufee (reply)
post date: 05.24.10 (8:52 pm)

sangat mbantu dlm pembentanganposted by: imad (reply)
post date: 05.25.10 (6:53 pm)

so i think you so helpful to do my skarp book.thank you so muchhhhhposted by: jais (reply)
post date: 05.25.10 (6:55 pm)

Reply to: hazik.cantik bahasa
posted by: haji ammar (reply)
post date: 05.25.10 (9:53 pm)

terima kasih, dengan ini saya dapat menyelesaikan folio saya dan thanks.wassalamualaikum
posted by: Norsyahida (reply)
post date: 05.26.10 (12:35 am)

saya dpt maklumat ini untk membantu saya menyiapkan tugasan yg guru beriposted by: Norsyahida (reply)
post date: 05.26.10 (12:44 am)

saya dpt maklumat ini untk membantu saya menyiapkan tugasan yg guru beriposted by: shafika (reply)
post date: 05.26.10 (1:35 pm)

Reply to:
sngt mmbn2 dlm pljrnposted by: suju&snsd korea (reply)
post date: 05.31.10 (12:19 am)

hi sya dri mlysia thank alot sbb tolong sya buat projek ni~~~~~~~~~~~~~~~
posted by: suju&snsd korea (reply)
post date: 05.31.10 (12:20 am)

hi nme sbnar sya izyan ^^
posted by: capik (reply)
post date: 06.01.10 (12:28 am)

thanksssposted by: hidayat (reply)
post date: 06.04.10 (3:55 pm)

wah betul jugak tuposted by: orang gila (reply)
post date: 06.04.10 (3:58 pm)

bakpo aye dok jogek tu........
posted by: AQIF (reply)
post date: 06.04.10 (4:50 pm)

semoga bumi dapat hidup dengan aman dan tiada lagi sampah sarap di bumi.
posted by: atiqah (reply)
post date: 06.05.10 (3:10 pm)

thanks a lot.......!!!posted by: kartine (reply)
post date: 06.07.10 (10:24 pm)

thanks alot to do like a wonderful karangan i so like u


posted by: kartine (reply)
post date: 06.07.10 (10:26 pm)

Reply to:eh what your name
posted by: shibi (reply)
post date: 06.08.10 (6:24 pm)

thanks... dgn adanya mklumat ney,, sy dpt ciap an folio yg ckgu muez nk...posted by: eyyna (reply)
post date: 06.09.10 (5:54 am)

isi yg lengkap.......
twuskn usaha anda
posted by: emc _mac (reply)
post date: 06.09.10 (6:07 pm)

not likeposted by: emc _mac (reply)
post date: 06.09.10 (6:07 pm)

not likeposted by: munira athirah (reply)
post date: 06.10.10 (1:32 am)

thank a lot bab bgi ksenangan buat saya tuk siapkn folio saya. harap dpt buat esei yg lbih mantap di masa akn datg
posted by: Azhim Bin.Kamasri (reply)
post date: 06.11.10 (3:27 pm)

Reply to:
saya nak 8A.Saya harap semua orang akan doakan saya.INSSYA'ALLAH.......... bye...bye....posted by: syarafuddin Bin.Suhaimi (reply)
post date: 06.11.10 (3:32 pm)

saya ni panas barang sikit dan orang gila.Saya sekolah di SKKK1. SAYA ORANG GILA NAK MAMPUS
posted by: ana (reply)
post date: 06.12.10 (3:04 pm)

sye nk minx tlong utk ketaui kesan penebangan kpd sumber air negara kita???posted by: zetty (reply)
post date: 06.13.10 (6:58 pm)

anda memang take care mengenai alam sekitar..syabas!!!posted by: dhg (reply)
post date: 06.15.10 (12:22 am)

xde point lgsg..
posted by: jaga lama sekitar (reply)
post date: 06.16.10 (6:08 pm)

bagus blog adik ni...tp nak betulkan sedikit....gas yg dilepaskan oleh kenderaan adalah gas monoksida bukan gas karbon dioksida spt diatas.....sorryyposted by: kakak (reply)
post date: 06.17.10 (8:08 am)

adik pnya blog ni bgs.tp adik perlu prbaiki keslhn yg mana ada slh..posted by: >myrra< (reply)
post date: 06.18.10 (4:34 am)

karangan ni sgt bgs!1 cdngan dri sye..ape kate selitkan peribahasa/pepatah/bidalan yang sesuai dan berguna!itu shj.tq!posted by: mimi mama (reply)
post date: 06.18.10 (6:35 pm)

thankss sgt2...karangan ni byk bnyak bntu sy...bagusnyer..!!!tp,ade jga kslhn yg prlu d baiki..trimassposted by: red suckers hsd (reply)
post date: 06.20.10 (5:45 am)

assalamualaikum..
trimas2 sbb dh tlong sy wt krje...posted by: bdak prihatin (reply)
post date: 06.21.10 (7:37 am)

trima ksih sngt...dpat jgak sye siap krja skul sye...posted by: adik (reply)
post date: 06.21.10 (8:51 am)

thanks yaa...posted by: SE7EN (reply)
post date: 06.22.10 (2:33 am)

KERJA YANG BAGUS..BANYAK IDEA2 YANG BAGUS..TERUSKAN MENULIS.INI BOLEH BUAT KEGUNAAN ADEK2.SELAMAT BERJAYA.
posted by: usha (reply)
post date: 06.22.10 (9:17 am)

thx alot..!!! iz help me to present my forum...!posted by: alisa (reply)
post date: 06.22.10 (7:08 pm)

baguslah!!!tp...cam tiru blog lain je...posted by: alisa (reply)
post date: 06.22.10 (7:08 pm)

baguslah!!!tp...cam tiru blog lain je...posted by: lyka (reply)
post date: 06.23.10 (1:02 am)

tenkx sbb sy dpt buat folio berpandukan pencemaran iniposted by: alexis (reply)
post date: 06.29.10 (8:24 pm)

good jobposted by: (reply)
post date: 06.29.10 (8:25 pm)

Reply to:
sama-samaposted by: lydia (reply)
post date: 06.29.10 (8:26 pm)

tq coz saya dpt siapkan kerja saya berpandukan maklumat ini..teruskan mengongsikan maklumat di masa hadapan yaa..posted by: (reply)
post date: 06.29.10 (8:28 pm)

Reply to:
sama-samaposted by: wepeel (reply)
post date: 06.30.10 (12:28 am)

thanks for your article.
posted by: Nash (reply)
post date: 07.07.10 (5:27 am)

Thanks, dude!!posted by: (reply)
post date: 07.07.10 (9:41 pm)

great...my work is done....thanz and good luck....posted by: shaamala (reply)
post date: 07.08.10 (1:35 am)

thank u very much 4 yor essay.......it helps me 2 do my karangan!!!!!!!!!!1posted by: neneng (reply)
post date: 07.09.10 (5:37 am)

i can use dis for examinationposted by: neneng (reply)
post date: 07.09.10 (5:37 am)

i can use dis for examinationposted by: (reply)
post date: 07.10.10 (5:28 am)

nk lagi gambar pencemaran air,bunyi,udaraposted by: Ayu panjang(PLKN Karisma) (reply)
post date: 07.14.10 (2:44 am)

Isi pAdat...Tapi kalu boleh tambah points dengan lebih details...posted by: Ayu panjang(PLKN Karisma) (reply)
post date: 07.14.10 (2:47 am)

Isi pAdat...Tapi kalu boleh tambah points dengan lebih details...posted by: Ayu panjang(PLKN Karisma) (reply)
post date: 07.14.10 (2:49 am)

Isi pAdat...Tapi kalu boleh tambah points dengan lebih details...posted by: dr (reply)
post date: 07.14.10 (5:21 pm)

its gud. but i think, d msg will be more clear if u add a mind map. it s more understandable i guess. gud job. keep it upposted by: yanzi (reply)
post date: 07.23.10 (6:34 pm)

well done..still can imporove your work..add more latest information to make it excellent!!posted by: ichigo (reply)
post date: 07.24.10 (10:09 pm)

good..n tq coz u tlh bn2 sy dlm keje sy.sgala2-nye byk m'bntu.bleh x ltk ttg p'cmrn haba plak.posted by: MY (reply)
post date: 07.27.10 (6:54 pm)

lgkh pgwln pncmrn air tkderk kew..posted by: Jay (reply)
post date: 07.29.10 (6:58 am)

Memang bagus artikle itu!
Tetapi sedikit ejaan salah.posted by: Jay (reply)
post date: 07.29.10 (6:58 am)

Memang bagus artikle itu!
Tetapi sedikit ejaan salah.posted by: puni (reply)
post date: 07.29.10 (11:06 pm)

Hebat sekali artikle ni...
<<<(^_^)>>>
thanks for your article.
posted by: kah yik (reply)
post date: 08.04.10 (5:52 am)

can i copy your folio moral??posted by: kim mey (reply)
post date: 08.07.10 (1:26 am)

i like your pencemaran alam blogposted by: rara (reply)
post date: 08.07.10 (2:59 am)

aku nak tau puncanya, cedey betol, dapat cari ni, macmn nak present, maklumt xcukopposted by: husna (reply)
post date: 08.08.10 (5:27 pm)

jkjkpljikldjdguifhjksdhgslposted by: Nita alor Setar (reply)
post date: 08.09.10 (7:06 pm)

hasil tulisan sangat baik. Boleh menjadi rujukan untuk membuat karangan atau rujukan kepada pelajar geografi. Terima kasih.posted by: suraj kumar (reply)
post date: 08.13.10 (12:42 am)

tolonglah buat rujukan tentang maklumat mengenai aktiviti untuk mengurangkan pencemaran alam sekitarposted by: zam (reply)
post date: 08.13.10 (8:08 am)

info yg bernas...syabas!!!posted by: wardina (reply)
post date: 08.14.10 (6:49 am)

alhamdullillah.... setelah lama mencri maklumat tentang pencemaran alam dapat juga..... terima kasih d ucpkan kepada owner blog ni:)posted by: wardina (reply)
post date: 08.14.10 (6:49 am)

alhamdullillah.... setelah lama mencri maklumat tentang pencemaran alam dapat juga..... terima kasih d ucpkan kepada owner blog ni:)posted by: bEATraXX gIRLs (reply)
post date: 08.24.10 (10:22 pm)

HeLLo HAri GiNi mASIh muJI-MUjI ORAng udah BASIK kaLIK
DAH lAH MAny giRLs yaNG COMenT TU.KAlau AweK AKU aDa
comENT KaU aWaS luuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
posted by: (reply)
post date: 08.24.10 (10:32 pm)

Reply to:
BANYAK CAKAP LAH KAU NI CIPET LOposted by: orang gila............ (reply)
post date: 08.24.10 (10:34 pm)

YEBDY7E UFRWByhstywvs x7wqdsytq weposted by: hfffffffffffffffffffffffffffffffffff (reply)
post date: 08.26.10 (5:41 pm)

hdzk;lfhdfhfdposted by: yogeethaa (reply)
post date: 08.29.10 (8:30 pm)

terima kasih. i completed my asignment! tnxposted by: ezza aziz (reply)
post date: 09.05.10 (11:31 pm)

wow amazing lahposted by: siti fazira (reply)
post date: 09.14.10 (9:26 pm)

tq ! hehe..posted by: syazwaniey (reply)
post date: 09.15.10 (8:35 pm)

thank ek...........aQu haRap cikgu dpt teRima folio aQu nnti..........posted by: mohes (reply)
post date: 09.16.10 (9:45 pm)

Thanks guys.It help me to complete my assignment and now i free because i no need to worry about my assignment.Great job.MILLION OF THANKS.....................................posted by: misha (reply)
post date: 09.16.10 (11:11 pm)

hmm.....well good my young sisterposted by: kykn (reply)
post date: 09.19.10 (2:12 am)

karangan ni byk mmbantu saya sebagai persediaan sblum upsr..terima kasih kerana menyediakan karangan yg mantap ini..posted by: nana epol (reply)
post date: 09.19.10 (7:01 am)

terima kasih sangat2 ,, karangan ni ,, bnyk membantu saya .. saye harap cikgu akan menerima karangan dari awak ni .. :-) ..posted by: sira (reply)
post date: 09.25.10 (11:51 pm)

terimah kaseh!!!! dapat juga maklumat tambahan untuk kerja kursusposted by: Ct Munira (reply)
post date: 09.27.10 (6:33 am)

Thankz a lot..itz help me a lot in my essay..Kansamida!!!posted by: shikin... (reply)
post date: 10.01.10 (3:46 am)

padat & lengkap
trime kaseh....
posted by: auni (reply)
post date: 10.01.10 (5:06 pm)

kenapa dalam bahasa melayu.........ingatkan dalam bahasa inggeris apa-apa pun terima kasihlah.gracias.posted by: arce (reply)
post date: 10.02.10 (10:37 pm)

Reply to:ya sama projek kajian tempatan saya pun dah hampir siap ..
posted by: ieyra (reply)
post date: 10.04.10 (7:06 am)

sbg rujukan solan sport 4 exam esop...huhu thanzxposted by: ieda (reply)
post date: 10.10.10 (7:01 pm)

tq kpde kamu...sye suka akan mklumat nie...=)posted by: Sandra87 (reply)
post date: 10.13.10 (12:33 am)

thanks 4 u... mklumat nie sgt mnarik & mklumat nie bleh dijdikn plajaran... bye...=)posted by: laila_lin_V82 (reply)
post date: 10.13.10 (12:40 am)

Assalammualaikum... Best la ni blog... Kami senang nak cari maklumat forum kami.. Harap2 da faedah jua.. Em.. kalau boleh letak maklumat lebih sikit... Bye...posted by: miZz teDdy bEar_73 (reply)
post date: 10.13.10 (12:46 am)

first...
asalamualaikum...
thanXx kos bt bLog nHe...
bNyk faEdah yAng sYa dPat dRi bLOg nhE...
hehehehe...
ermmmm....
laEn kaLi ...
kLu bLeh lEtak mAkLumat bNyk2x... yerh....
bLeh jUa kTA koNgsi2x...
jaNgan tAmaK2x bHa ...
liFe mUst fUn...
hehehe...
ermmm...
k laRh...
eRm...
aKUe arap laEn kaLI aKUe bKU nHe bLOg bNYk laE mAkulumat Yang aKU dapaTTTTtt...
bYEEEEEEEEEEEEE.....
gud lUck toe u alll....posted by: mizz nina (reply)
post date: 10.13.10 (7:48 am)

hye bro,aku ade bukak satu web ni...point dia same giler dgn ko pnye,gambar2 pncemarn pn sebijik mcm dlm blog ko nieh... ko copy n paste dia pnye artikel or dia yg copy paste ko punye artikel...lembu punya susu sapi dpt nama...hmmm...posted by: (reply)
post date: 10.13.10 (7:50 am)

hye bro,aku ade bukak satu blog lain ...point dia same giler dgn ko pnye,gambar2 pncemarn pn sebijik mcm dlm blog ko nieh... ko copy n paste dia pnye artikel or dia yg copy paste ko punye artikel...lembu punya susu sapi dpt nama...hmmm...
posted by: Nabilah Ayu (reply)
post date: 10.24.10 (1:35 am)

Terima kasih.. dgn bantuan maklumat ini.. sya dapat siapkan folio saya dengan sempurna...!!
posted by: burnskailokaf (reply)
post date: 10.24.10 (5:35 am)

thanxxx sbb berikan penjelasan yg sungguh baik dan munasabah ttng isu p'cemaran ini.Dgn maklumat ini dptlah sya myiapkan keja uah saya.ASSALAMUALAIKUM......posted by: b-team (reply)
post date: 10.27.10 (5:05 pm)

Maklumat n penjelasan anda sgat baik....membantu saya dalam mencari isi karangan!THANXX..posted by: lieza92 (reply)
post date: 11.12.10 (6:39 am)

semua yg sy kehendaki ad di sini,,,
TQ n good luck!!!!!!!!!!!
penjelasannya pun bgs sgt2..posted by: miz fatin.... (reply)
post date: 11.22.10 (1:10 am)

so good your essay....posted by: yanie (reply)
post date: 01.07.11 (8:24 pm)

tima kaseh . akhir nya saya dpat jgak mncari karangan cm nyh . =)posted by: haira (reply)
post date: 01.08.11 (6:27 pm)

salam...tq,anda tlah mnolong sya...ALHAMDULILLAH...thanx a lot..^_^posted by: kesiow (reply)
post date: 01.12.11 (4:30 pm)

thank alot my friend, u help me alotposted by: ct nur aishah (reply)
post date: 01.16.11 (7:54 am)

excellent artikel...
good luck..posted by: mex miming (reply)
post date: 01.18.11 (2:15 am)

bagus, sebuah karangan yg cukup menarik dan berilmiah.posted by: xxxx (reply)
post date: 01.24.11 (1:37 am)

saya nak pantunlahposted by: FAHADA (reply)
post date: 02.01.11 (11:40 pm)

Reply to:
erm . .btol2 sye own wat tgk sni gakposted by: tara kunchi (reply)
post date: 02.04.11 (1:17 am)

terima kasih...disebabkan info ini saya telah berjaya siapkan folio saya....syang kat sapa yg buat nieh..hahaha...:Dposted by: anonymous... (reply)
post date: 02.09.11 (4:57 am)

mcm penah bace kat somewhere je.. hmm takat copy paste baik x yah...posted by: ashraf (reply)
post date: 02.09.11 (10:32 pm)

huk3posted by: emi n ieylah (reply)
post date: 02.10.11 (12:53 am)

masehposted by: sharmilla (reply)
post date: 02.10.11 (2:54 am)

best karanagan...realy very nice....tq..good luck..posted by: nina11 (reply)
post date: 02.10.11 (5:06 pm)

karangan yg amat bagus ...betul3posted by: fatin nadia (reply)
post date: 02.10.11 (5:09 pm)

cikitnye...gambar...
tapi mmg bagus...
hehehe...
suma same jelah!!!posted by: fatin nadia (reply)
post date: 02.10.11 (5:09 pm)

cikitnye...gambar...
tapi mmg bagus...
hehehe...
suma same jelah!!!posted by: atin11 (reply)
post date: 02.10.11 (5:11 pm)

maybe very nice!!!
i likeit!!!
suma same jelah!!!
ahak3posted by: atin11 (reply)
post date: 02.10.11 (5:11 pm)

maybe very nice!!!
i likeit!!!
suma same jelah!!!
ahak3posted by: nadhieya (reply)
post date: 02.12.11 (5:36 am)

thanks coz concern about environment... infact, u telah tolonk i for my work..... i'm really appreciate this........thanks....posted by: Donghae (reply)
post date: 02.16.11 (12:53 am)

GooD..posted by: HEMA (reply)
post date: 02.16.11 (5:04 am)

10X ALOTposted by: amilia (reply)
post date: 02.16.11 (5:10 am)

thumbs up!!!posted by: e-an (reply)
post date: 02.16.11 (9:34 pm)

bagus..tambahkan isi tntang penerapan nilai@unsur patriotisma mengenai kajian alam sekitar.. terima kasihposted by: (reply)
post date: 02.17.11 (1:05 am)

tenx a lot ..
keje kursus leh breh ny .. ha3.. syukran jazilanposted by: fieza (reply)
post date: 02.18.11 (11:19 pm)

bagusposted by: farhana (reply)
post date: 02.19.11 (6:05 pm)

its help me a lot .
terima kasih :)posted by: ska phobia (reply)
post date: 02.20.11 (11:19 pm)

sama2..
huk2posted by: (reply)
post date: 02.21.11 (5:34 am)

bgus n bguna wt sy,,,sama3..cma kna lampirkan bhan2 grafik sja sprti crta pai,peta mnda,,dll,,
apapapon,,tnksposted by: ummi comey (reply)
post date: 02.23.11 (1:42 am)

thanks....
cbb krngn awk
dh mmbntu cyerrr
wat keje cekolah
ecok x kenerrr marh lagirrrrrrrrrrrr
posted by: aty-e (reply)
post date: 02.23.11 (11:34 pm)

thankposted by: Thirisa (reply)
post date: 02.24.11 (9:36 pm)

Thank You I Feel happy This may help Me to do my folio good jobposted by: Thirisa (reply)
post date: 02.24.11 (9:36 pm)

Thank You I Feel happy This may help Me to do my folio good jobposted by: Thirisa (reply)
post date: 02.24.11 (9:36 pm)

Thank You I Feel happy This may help Me to do my folio good jobposted by: aniza (reply)
post date: 02.25.11 (2:18 am)

.....posted by: (reply)
post date: 02.25.11 (2:18 am)

Reply to: hye aniza
posted by: Rachelle Yvonne (reply)
post date: 02.25.11 (6:19 am)

Thz for giving me many ideas for my folio.posted by: (reply)
post date: 02.26.11 (5:17 pm)

tqqposted by: dax pandai (reply)
post date: 02.26.11 (6:13 pm)

Reply to:
napew larh panjang cangat , campai x larat nak baca ..... macam baca novel 2 ,,,posted by: ana exora.. (reply)
post date: 02.26.11 (6:38 pm)

Reply to:
mcm pungkoq ar ampa ny.......posted by: mira (reply)
post date: 02.26.11 (9:00 pm)

yes....siap jgk folia geografi seposted by: nini (reply)
post date: 02.27.11 (4:19 am)

finally i finish my folio .....posted by: XxhianXx (reply)
post date: 02.27.11 (4:32 am)

Is tis can help folio GEO tingkatan 3 2011???posted by: raja (reply)
post date: 02.28.11 (9:26 pm)

nice information!!hik3posted by: janet (reply)
post date: 03.02.11 (3:42 am)

blh bantu buat folio saya~~~
no bad~~posted by: janet (reply)
post date: 03.02.11 (3:44 am)

blh bantu buat folio saya~~~
no bad~~posted by: Ferora (reply)
post date: 03.03.11 (5:17 am)

on the way....posted by: mangsePMR96 (reply)
post date: 03.04.11 (1:44 am)

thx dude..... ur an incredible writer.........posted by: mangsePMR96 (reply)
post date: 03.04.11 (1:44 am)

thx dude..... ur an incredible writer.........posted by: icha chacha (reply)
post date: 03.04.11 (7:17 am)

senang ckit nk wat folio.....................................x yah susah2 nk cri kt tmpt lain........sini je de.........tp,de yang d cri x jmpe...................posted by: kami memang tae leh blah ... hahaha (reply)
post date: 03.05.11 (6:21 pm)

Reply to:
asal panjang cangat , len kali panjang la lagi ..... hahahaposted by: miZmomoN_94 (reply)
post date: 03.05.11 (9:45 pm)

WoW..! krangan yg sgT baik...mdah d fahamI....Tq bab krangan ni dptmmbntu sa mmbuat krja kursus PM iaitu 8 esei yg d mnta oleH cikgu sya...tQ...TUHAN mmbrkati anDa........posted by: (reply)
post date: 03.05.11 (11:11 pm)

Reply to:
posted by: anis (reply)
post date: 03.06.11 (6:11 am)

thx , it helps me a lotposted by: khairunnisa (reply)
post date: 03.07.11 (4:45 am)

thanks,cam bley tlong siapkn teje kursus jew....erm lege
posted by: Natshariena (reply)
post date: 03.07.11 (11:00 pm)

bestny karangan nie...sy harap kita semua dpt ambil pengajaran,.posted by: Fally cristie (reply)
post date: 03.07.11 (11:03 pm)

thanks,cm dpt kc siap keja kursus jax nie..heheheposted by: querida (reply)
post date: 03.08.11 (11:44 pm)

yo! info ni best! keep it up!posted by: one-niey (reply)
post date: 03.10.11 (12:14 am)

bgus laa info nih .. dpt bantu buat folio .. thanx .. :)posted by: e-sya (reply)
post date: 03.10.11 (1:10 am)

bguslah info ni...dpt ciapkan folio saya...thanks..
hee hee...posted by: amira@etiey (reply)
post date: 03.10.11 (1:14 am)

pjng nyeeee..
bileeee nak habess bacee????
tapi memang bagussss.....
posted by: ?????? (reply)
post date: 03.10.11 (5:12 am)

trima kasih!!!!!!!siap gak kerja kursus aku nie!!posted by: secret..~ (reply)
post date: 03.10.11 (7:02 pm)

gle bgOs nie sume..ciap kjeku ini...hehehh..posted by: shima rosidi (reply)
post date: 03.11.11 (6:36 am)

perlulah menjaga bumi kita daripada segala pencemaran yang berlaku....posted by: miasara (reply)
post date: 03.11.11 (6:48 pm)

okay r 2posted by: sha (reply)
post date: 03.11.11 (6:48 pm)

Reply to:
ta'0uwn ny lg susah...posted by: nuyul (reply)
post date: 03.11.11 (11:23 pm)

thanx dgn ada nya isi2 penting,asgmnt sy siap jg akhirnyaa..posted by: darrel (reply)
post date: 03.11.11 (11:26 pm)

mmg masuk akal pencemaran ini...posted by: (reply)
post date: 03.12.11 (12:42 am)

Reply to:
posted by: (reply)
post date: 03.12.11 (12:42 am)

Reply to:
posted by: ajit (reply)
post date: 03.12.11 (4:18 am)

org x mnghrgai alam sktarposted by: teratai (reply)
post date: 03.12.11 (7:21 pm)

thanks, nak ambik maklumat dr sini utk kkg pmr thn ni.posted by: sin (reply)
post date: 03.12.11 (8:55 pm)

thanks because it is very useful for my folioposted by: querida (reply)
post date: 03.12.11 (10:26 pm)

whoa! banyak comments berbanding infoposted by: mira (reply)
post date: 03.12.11 (10:47 pm)

oleh itu,kita hndklh m'hrgai alm sktrposted by: amanda (reply)
post date: 03.12.11 (11:00 pm)

hello,sya dr sabah...terima kasih atas info-info yang ada...info ini sgt berguna bg kerja kursus geografi 2011 sya...thx very much..=)posted by: xsoulz (reply)
post date: 03.12.11 (11:36 pm)

mcm mnew nk wt niew..
pening..
haaaaaaaaaaaaaaaa!!posted by: Nurul (reply)
post date: 03.13.11 (5:41 am)

assalamualaikum tuan blog..
saye nak kopi tntg info alam sekitar ni boleh tak?
~time kasihposted by: eyfa (reply)
post date: 03.13.11 (6:34 am)

so far,this blog so good.. but it is not same with my task.i think i couldn't do my task.. i'm so dissapointed with myself...n...i don't know how to do my task..posted by: Hanif Affan (reply)
post date: 03.13.11 (10:02 am)

great blog..!!!!!!!!
but the comments much greater than info....
hahaha...posted by: vieda (reply)
post date: 03.13.11 (9:28 pm)

tq so much...
dpt sume maklumat...posted by: harizan (reply)
post date: 03.13.11 (10:04 pm)

dpt gak siapkan keje khusus geografi..tq..posted by: ImRaN (reply)
post date: 03.14.11 (4:57 am)

dpt gk siap f0li0 g0egrafi.. thxposted by: ImRaN (reply)
post date: 03.14.11 (4:57 am)

dpt gk siap f0li0 g0egrafi.. thxposted by: arda (reply)
post date: 03.14.11 (5:23 am)

i can use that 4 my school work...tqposted by: yusha (reply)
post date: 03.14.11 (11:49 pm)

: thanks .. useful !!!posted by: Lurve's Chuumyy (reply)
post date: 03.15.11 (1:50 am)

thanks a lot for you......this blog help me so much(>_<)posted by: no-one. (reply)
post date: 03.15.11 (5:30 am)

thx a lot...
=)posted by: azirah (reply)
post date: 03.15.11 (6:30 am)

thanx........siap gak keje geo nieposted by: shy8 (reply)
post date: 03.15.11 (7:39 am)

thnx alot buddy..smue maklumat tepat padat n power...truskn usaha..insyaallah bleyh brjaya dlm hdp..tq atas mklumt yg d'berikan..(^_^)vposted by: antz96 (reply)
post date: 03.15.11 (8:24 am)

tanz a lot....ia amt mmbntu sy....posted by: Aqilah (reply)
post date: 03.15.11 (8:41 am)

Terima kasih atas maklumat anda. karangan yang hampir 100% lengkap. tahniah.. minta halalkan idea yg saya kongsi.posted by: gadis_semasa (reply)
post date: 03.15.11 (5:09 pm)

tnx a lot 4 ur information..ianye sgt3 helping me..posted by: folio@boy (reply)
post date: 03.15.11 (7:42 pm)

dia punya konsep kat mana x
ade kat dlm pon mungkin ada kat
pengenalan.posted by: secret (reply)
post date: 03.15.11 (8:42 pm)

bagus..,posted by: eisya (reply)
post date: 03.15.11 (11:35 pm)

thnkz, bleh gna untk folio thn nie...posted by: calon PMR 2011 (reply)
post date: 03.15.11 (11:40 pm)

thanks!
memudahkan kerja saya..
saya ada copy sket2 isi dlm ni..
halalkan ilmu awk yep..
thank you~posted by: jieha amsyar (reply)
post date: 03.16.11 (1:16 am)

a very good work..
it help me a lot..
sy ambl cket awknyer isi..
i want 2 finish my folio..
wish me luck..
thnx ya..posted by: jovina (reply)
post date: 03.16.11 (1:27 am)

bantu saya untuk siapkan folio saya.
terima kasih
posted by: rahsia (reply)
post date: 03.16.11 (2:53 am)

bley wt folio...tqposted by: xoxoxxo (reply)
post date: 03.16.11 (4:23 am)

tq.sdkt sbnyk membantu jugak...posted by: scha (reply)
post date: 03.16.11 (5:10 am)

dapat siapkan karangan bm akhirnye :) thanks :)posted by: eira (reply)
post date: 03.16.11 (5:32 am)

thanks,bley la aq siapkan folio...posted by: (reply)
post date: 03.16.11 (6:39 am)

ok..tapi utk mmudhkan kerja seseorg,penulis harus guna konsep peta minda or point or highlight untuk pamer isi 2 pnting yang lengkap dan padat di samping mnghuraikannya.posted by: cHerry (reply)
post date: 03.16.11 (6:54 am)

leyh gak ambIl isi2 pntig,.memdhkn kja khusus aq,..bgUsz,.! x pyh pnIg2 dah nk pkir,..hik2,.posted by: uDAx GUaX 96 (reply)
post date: 03.16.11 (7:09 am)

haha ! d cni upnya,.pnt dehH axo cqi,..akHIrnya axo ktemui jgax,.hua2,.<<>> bguSz2,.kja khuSus Axo snG deHH law cam nIeH,,.! arAp2 leyH lulUs larH,...huk5,..mmG thE bEsT aRhH law cm niEh slAlu,..<<>> :)posted by: pMR victIm 2011 (reply)
post date: 03.16.11 (7:23 am)

Reply to:
10'zZ bnyk2,coZ uat BloG niEh,,..kja KhusUS yg x uAt pa lgi,dah axo uat,..skUnk dah DpT IdeA yg brnAs,.! 10'zZ kat owG yg uaT niEh,.!posted by: eqa_0409 (reply)
post date: 03.16.11 (7:40 am)

salam,
thanks atas mklumat yg banyak nih..
blog ni banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus..
sekali lagi, thanks a lot..^_^posted by: qwertyuiop (reply)
post date: 03.16.11 (8:19 am)

niceposted by: lath manah (reply)
post date: 03.16.11 (5:57 pm)

thnks yaww....i have a idea 2 do a folio geografi 2011 f3...:)posted by: lath manah (reply)
post date: 03.16.11 (6:32 pm)

thnks yaww....i have a idea 2 do a folio geografi 2011 f3...:)posted by: syahidah ( candidate PMR 2011 ) (reply)
post date: 03.16.11 (7:28 pm)

nasib baik ada
senangla nk buat folio geog
halalkan ilmu yg anda bagi
semoga diberkati-Nya
syukranposted by: alia(calon pmr..) (reply)
post date: 03.16.11 (8:44 pm)

bagos2..
thanks sbb ruangan ni byk mmbntu 4 krja kursus..
hehe~! semoga diberkatiNya..posted by: anis (reply)
post date: 03.16.11 (10:29 pm)

good but got spelling errors.....over all good.....posted by: fatin PMR candidates 2011 (reply)
post date: 03.16.11 (10:35 pm)

thanzzz kerana memudahkan saya untuk buat kerja kursus geografi PMR 2011....
muahhhhh <3posted by: HaZ Rock (reply)
post date: 03.17.11 (12:04 am)

thnxx for the good information...sye brhrp agar maklumat yg dsampaikan lebih terperinci maklumatnya...apapun terima kasih atas maklumat yg diberikan...wish for my exam 2011....>^_^<posted by: jiea n iena ! (reply)
post date: 03.17.11 (12:09 am)

tanz ! snang laa na crek tat cini . p ta myak mklumat laa , hope bg agi mklumat y myak ea . oke ! tanz snad !posted by: Mrs.Screamo (reply)
post date: 03.17.11 (12:10 am)

this blog are awesome cause it helping me a lot..thanks!posted by: mil00ch0c0late!! (reply)
post date: 03.17.11 (12:30 am)

manyak2 tima kaseh..
PMR2011....:)
posted by: alia :) (reply)
post date: 03.17.11 (1:33 am)

slm.,
hmm,.
thnx bbYk <3
muahmuah :Pposted by: niniamniey (reply)
post date: 03.17.11 (3:18 am)

saya berasa bersyukur kerana saya dapat siapkan buku scrap BM yang bertajuk pencemaran alam sekitar.:)posted by: ECAH (reply)
post date: 03.17.11 (5:49 am)

THANX...TPI....NAK YG LGI TERPERINCI LEYH X.....
posted by: dak96 (reply)
post date: 03.17.11 (6:11 am)

thnx 4 this knowledgement...byk mmbntu sy untk ciap an folio geo...posted by: puteri mia (reply)
post date: 03.17.11 (7:53 am)

sye tiru ye,encik....heh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!heh!!!!!!!!!!posted by: KLBOY (reply)
post date: 03.17.11 (8:33 am)

thanks this gonna help me alot in my GEO kerja kursusposted by: telutubis (reply)
post date: 03.17.11 (10:28 am)

karangan yg mnrik...
=)
tq for help me to finish my geo"s folio...posted by: lokman (reply)
post date: 03.17.11 (7:27 pm)

???
\posted by: lokman (reply)
post date: 03.17.11 (7:27 pm)

???
\posted by: jiehalove (reply)
post date: 03.17.11 (8:14 pm)

thnks,it help me so much,
thnk you so much=)posted by: salahuddin!!! (reply)
post date: 03.17.11 (8:32 pm)

akhirnya....siap gak aq punya kkg pmr 2011!!!posted by: sarah haleena (reply)
post date: 03.18.11 (12:27 am)

bagus buat blog tentang folio membantu keje saye membuat keje kususposted by: MOK (reply)
post date: 03.18.11 (1:11 am)

BAGUS LA BAI,
SLAMAT FOLIO AQposted by: zahra (reply)
post date: 03.18.11 (5:36 pm)

syukurnya ada blog macam nie.........baru tahu nak wat cam na...yeeeee...posted by: kami kembar2 (reply)
post date: 03.18.11 (11:02 pm)

great..gud job
tq cause help me to do my hw..btw
hihiposted by: cheff (reply)
post date: 03.19.11 (9:47 pm)

apahal plak???? tak reti buat ke???posted by: lazzyies (reply)
post date: 03.19.11 (10:35 pm)

thanks for ur help.. you're kind of hardworking...!!!:)posted by: ainum (reply)
post date: 03.19.11 (10:57 pm)

tq . sgt2 berguna pada saya ^^posted by: qfif (reply)
post date: 03.20.11 (6:27 am)

qkum ,,,its wqs greqt ,, iqnyq mqnyqk membqntu sqyq ,, tenkiuuw mqnyqk2xposted by: chacha (reply)
post date: 03.20.11 (9:35 am)

thks dear kau la nyawa ak supye.x kne dende dgn ckgiposted by: (reply)
post date: 03.21.11 (2:02 am)

thanks !! <3posted by: tan (reply)
post date: 03.21.11 (3:48 am)

thanz!!!it helps me a lot...posted by: shanthy (reply)
post date: 03.21.11 (11:57 pm)

very nice..........well done i like this and thanks for your the information
posted by: Syaza_Pinkyz96 (reply)
post date: 03.22.11 (12:36 am)

Tiz blog iz very gud!!!!! Thanx 4 da information ya!! U help lot in my assignment...
posted by: Syaza_Pinkyz96 (reply)
post date: 03.22.11 (12:39 am)

Tiz blog iz very gud!!!!! Thanx 4 da information ya!! U help lot in my assignment...
posted by: (reply)
post date: 03.22.11 (1:11 am)

Reply to:to do a lot of assignment

posted by: saia nurul (reply)
post date: 03.22.11 (5:11 am)

thnkz a lot. krne bg mklumat. . tnkz very muchposted by: saia nurul (reply)
post date: 03.22.11 (5:11 am)

thnkz a lot. krne bg mklumat. . tnkz very muchposted by: dila (reply)
post date: 03.22.11 (6:00 am)

waaw,,good job..kcik2 cili pdi..info awk sgt bgoz..posted by: qaleesha (reply)
post date: 03.22.11 (6:00 am)

thank you very much...
4 a lot information
^_^posted by: taylor kris (reply)
post date: 03.23.11 (12:28 am)

Thanks 4 your information....It make my job easier for collecting information in school project!!!!thanks so much.....:)posted by: cutesmart (reply)
post date: 03.23.11 (2:00 am)

terima kasih ... baru senang saya nak cri bahan nak buat folio tentang pencemaran love youposted by: sksl (reply)
post date: 03.23.11 (2:03 am)

la smua pkat tulis bahasa i nggeris tulis lah bahasa melayu nama melayuposted by: (reply)
post date: 03.23.11 (3:35 am)

jaga lah bumi malaysia kita....posted by: yana (reply)
post date: 03.23.11 (4:05 am)

TQ..this help me a lot with my project
posted by: nayya (reply)
post date: 03.23.11 (8:03 am)

Reply to:
xiahposted by: nayya (reply)
post date: 03.23.11 (8:05 am)

tlaluw bnyk infooo...!!! thx a lot...bezzposted by: azzim (reply)
post date: 03.24.11 (12:57 am)

thanks la bro....u make my projek easier!!!!! thanks again..posted by: syafiqah (reply)
post date: 03.24.11 (1:46 am)

Reply to: azzim
awk tlg saye cari konsep pencemaran alam sekitar
posted by: syafiqah (reply)
post date: 03.24.11 (1:47 am)

Reply to: yana
posted by: syafiqah (reply)
post date: 03.24.11 (1:49 am)

Reply to:yana
awk tlg bntu wat kerja khusus geografi
posted by: syafiqah (reply)
post date: 03.24.11 (1:49 am)

can you help meposted by: syafiqah (reply)
post date: 03.24.11 (1:50 am)

Reply to:yana
awk tlg bntu wat kerja khusus geografi
posted by: fathin maziyyah (reply)
post date: 03.24.11 (7:00 am)

tq... nnti snang nk wat folio..!! nk copy boleh???!!posted by: MAR@ZAI SMK SUNGAI LAYAR (reply)
post date: 03.25.11 (12:49 am)

NASIB BAIK SAYA DAH JUMPA BAHAN KERJA KHUSUS GEOGRAFI YANG SEPANJANG MINGGU INI SAYA CARI,KALAU TAK JUMPA KA SAYA TAK BOLEH LA PERGI PERKHEMAHAN KOR KADET POLIS....THANK YOU VERY MUCHposted by: ZAI@MAR SmLnG (reply)
post date: 03.25.11 (12:59 am)

MaKlUmAt TeNtAnG PeNcEmArAn AlAM SeKITaR InI PaDaT SekAlI GOoD JoB............posted by: qaseh aufa (reply)
post date: 03.25.11 (6:05 am)

tq a lot..
it was useful..posted by: Beca... (reply)
post date: 03.25.11 (6:06 am)

Reply to:
yup...he so good....it help me alot on my projet to....huhuhu
posted by: Athirah Jefri (reply)
post date: 03.25.11 (8:14 am)

Thanx :D Memang berguna gila!posted by: hui may (reply)
post date: 03.25.11 (8:42 pm)

thank a lot for these..
i gt a lot of idea to finish my school project.posted by: glee (reply)
post date: 03.25.11 (11:36 pm)

ala dia copy drpd laman web lain.
kalau macam tu baik tak payah.
nak dapat nama lah tu.
jangan percaya sangat......... dia ni.........posted by: ieka... (reply)
post date: 03.26.11 (2:24 am)

karangan ini memng karangan yang bgos...mempunyai ayat yang ringkas @ padatposted by: ieka... (reply)
post date: 03.26.11 (2:24 am)

karangan ini memng karangan yang bgos...mempunyai ayat yang ringkas @ padatposted by: ariana nabiela (reply)
post date: 03.26.11 (5:52 am)

thnxs alot its really2 help me in geoposted by: gadiez diaryz (reply)
post date: 03.26.11 (6:07 am)

x adew pencemaran tanih dgn bau ke...?????posted by: purple girl ' 96 (reply)
post date: 03.26.11 (8:43 pm)

waaauuu . blog ny byk mmbntu pljar f3 2011 siapkn folio . great . tp x de kesan laa . hurmm , x pela ,bleh cri sndiri . anyway , thanx a lot yoowww . may Allah bless you . :Dposted by: hyee (reply)
post date: 03.26.11 (8:47 pm)

thanx yowwposted by: (reply)
post date: 03.26.11 (8:48 pm)

thanx 4 this information . this make me easier k :)posted by: madameJK (reply)
post date: 03.27.11 (12:39 am)

thnx bro..ko da slamtkan aku..
posted by: mimi (reply)
post date: 03.27.11 (1:06 am)

x bce pon... x pe lah... muah 2 alz
posted by: aryeeu a (reply)
post date: 03.27.11 (3:11 am)

eryuaetuirtpig9er9uqifnk hfs,fmnasdm,AN JKARJIASMFKC ASAS LJDMCLDG, KASDJIASFLKASJFLAV M;ZX/.Z.MALF FSAFKJSFN LASD.F,SAUI KLAFAKFJSDJ.SFDNASI ASF NAS SALFJAS.F/


posted by: Tharma devan (reply)
post date: 03.27.11 (3:18 am)

tc for all thiss
terima kasih.............
posted by: Ikbar (reply)
post date: 03.27.11 (3:50 am)

Bagus maklumat awak..... terima kasih!!!!................posted by: fenQiuT (reply)
post date: 03.27.11 (7:26 am)

Xcellent!! h0mew0rk krngn BM I dh siap .. tp tkde ke cra2x mngatasi pncemaran ni yg tk kluar tjuk
.. ???posted by: dandelion77 (reply)
post date: 03.27.11 (10:55 pm)

nie nmpak cam sme jew ngan article pencemaran yg sy dpt dlm web site ary 2..nie ori ataw ciplak?posted by: Bedah Galak (reply)
post date: 03.28.11 (1:38 am)

aq ney asal dari kampung kurap , cikgu aq suruh wat kerja kurus geografiq .. tapi aq x jumpa . aq x reti . sapa2 boleh tolong aq x .. ?? mentang2 aq ney budak kampung.. huhuhuhuhu..posted by: kampung kurap (reply)
post date: 03.28.11 (3:44 am)

Reply to: meh aq tolg ajr ko
posted by: Holmes freaky (reply)
post date: 03.28.11 (6:17 am)

Thanks, de snng folio aq wat.. nice blog..posted by: juz plain me (reply)
post date: 03.28.11 (6:28 am)

u saved my moral projek bout pencemaran...thxxxxx!!!!!!posted by: bapa awak (reply)
post date: 03.28.11 (9:44 pm)

pukimah~ u copy paste punya~posted by: budak sekolah (reply)
post date: 03.29.11 (6:19 am)

hurm....ini kerangan kerposted by: clover (reply)
post date: 03.30.11 (12:26 am)

thank you very much for the post! appreciate it lots~posted by: chenta (reply)
post date: 03.30.11 (12:49 am)

karangan niey baik la....kmi dua nk amik kit k...nk wt f0li0 utk PMR pnye...ssah kowt.....good job...thanks...posted by: (reply)
post date: 03.30.11 (1:09 am)

blog nie bagus dan dapat membantu saya membuat kerja khusus geografiposted by: thankful person (reply)
post date: 03.30.11 (2:44 am)

thanks for all infoposted by: Tamago Tan (reply)
post date: 03.30.11 (5:27 am)

omg thx! <3
posted by: azam (reply)
post date: 03.30.11 (5:34 am)

terima kasih , info semua sangat berguna untuk sayaposted by: azam (reply)
post date: 03.30.11 (5:38 am)

terima kasih , info semua sangat berguna untuk sayaposted by: Harith (reply)
post date: 03.30.11 (8:27 am)

terima kasih , blog ni mmg bagus betul.....banyak membantusaya buat kerje khusus geo saya....posted by: bdak sch (reply)
post date: 03.30.11 (9:40 am)

moga allah mrahmati khidupanmu..
info yg sgt b'gne :)
thx alot !posted by: smsl student (reply)
post date: 03.30.11 (7:16 pm)

Reply to:
trimas geng!!!...gud job,karangan yg bgus...!!
god bless u...posted by: susmita (reply)
post date: 03.31.11 (3:47 am)

nonsens nt very nc stupid dnt do lk thtposted by: puteri (reply)
post date: 03.31.11 (4:58 am)

thanx a lot coz this info help me do my folio..posted by: boy (reply)
post date: 03.31.11 (7:52 am)

thank you very much for giving urs those info. thanks a lot.. thank you. :)posted by: acah kawaii (reply)
post date: 03.31.11 (11:42 pm)

thz...very much 4 u infomation it relly helpposted by: f.n.h (reply)
post date: 04.01.11 (7:22 am)

thanks 4 u...if i get a in my project, u're 1 of the person that help me...thanks a lot...posted by: reen didott's (reply)
post date: 04.01.11 (4:30 pm)

gud information !!!
really help me in my project !
keep the gud workposted by: nur amri toshiro (reply)
post date: 04.01.11 (9:45 pm)

salam 1 malays..thank you very muchposted by: yoyo (reply)
post date: 04.01.11 (11:44 pm)

terima kasih banyak2.sangat2 membantu untuk kerja kursus geografi saya...lebih 80% saya amik awak punye..haha..terima kasih ye..posted by: LOL (reply)
post date: 04.02.11 (1:43 am)

Thanks alot!! (wow! Comments are longer than your post) :)posted by: zat (reply)
post date: 04.02.11 (7:10 am)

thanks..:)posted by: darkess bluez! (reply)
post date: 04.02.11 (9:27 pm)

thnx br0..
keje khusus tuk pmr 2011 gune tajuk nie...sgt membn2..
trimas bebyk!posted by: elizeL lurve ernieeL (reply)
post date: 04.02.11 (11:25 pm)

thnxxx so muchhh!!!!!mmg ini lha bahan yg amat ku perlukan untuk folioku!!!yezzz!!!thank so much!!!posted by: (reply)
post date: 04.03.11 (4:23 am)

pencemaran bau xde?posted by: pinkz_imiey (reply)
post date: 04.03.11 (4:28 am)

thankz!!ader jgk ayt nk uad folio geo pmr taon niw..btw,pencemaran bau xde kew??posted by: pika (reply)
post date: 04.03.11 (5:38 am)

tnx 4 information...nnt ley bg rumusn kselruhn x????posted by: ummi (reply)
post date: 04.04.11 (2:23 am)

karangan yng cukup baik,,mudah untuk jadikan bahan rujukan,,
teruskan usaha anda..
lepas ni boleh buat bnyk2 lagi...=)

nice=)posted by: Hudhud (reply)
post date: 04.04.11 (3:01 am)

tuliskan fungsi petrol tanpa plumbum...posted by: ksha (reply)
post date: 04.04.11 (4:34 am)

tq,ia memang sgt2 berguna buat sy.posted by: sharli (reply)
post date: 04.06.11 (5:20 am)

satu karangan /esei yang mantap dan padat berisi dengan pelbagai isi yang tepat disamping utuh.....keep it up boy!!! n=u done a nice job...it help me a lot in doin ma foloi bout pencemaran...thx so much...hands off 4 u!!!!posted by: akmal smkpa (reply)
post date: 04.06.11 (7:45 am)

Reply to:
mmmm......wa....lpasnie ajar kitorang wat surat lak.......posted by: i hate u!!! (reply)
post date: 04.07.11 (1:37 am)

hey... 6.pencemaran haba.... dun have it?? not complete???
posted by: i hate u!!! (reply)
post date: 04.07.11 (1:37 am)

hey... 6.pencemaran haba.... dun have it?? not complete???
posted by: FARAH96 (reply)
post date: 04.07.11 (6:30 am)

thanx..sng sya nk wt folio cm nie..posted by: syaheera (reply)
post date: 04.07.11 (8:10 pm)

senang sikit nak buat...tqposted by: atul kiwie (reply)
post date: 04.08.11 (4:49 am)

tinggal copy jax .. snang krja aq ba .. hahaposted by: sakurasahara (reply)
post date: 04.09.11 (12:59 am)

pasal pencemaran bau takde ke.... tapi ,not bad laa .... keep it up ...posted by: nana buMpp (reply)
post date: 04.10.11 (1:33 am)

menarik , da menbntu sy mmbuat krja kusus bknsepkn pncmaran alm sekitar , gud luck c:posted by: bebe cUnn (reply)
post date: 04.10.11 (1:36 am)

haha , ku mao pnjm ah , na fo lio , thanks ahh :)
posted by: girl's (reply)
post date: 04.10.11 (11:23 pm)

thank ni blh mmbantu dlm mbuat folio...........
thank.....posted by: candidate pMR! (reply)
post date: 04.11.11 (3:43 am)

omg, trime kasih ye . Folio Georgrafi tingktn 3 sy cepat siap dlm mse 3 hari . thank u thank u .posted by: (reply)
post date: 04.11.11 (4:31 am)

kesan


posted by: hana (reply)
post date: 04.12.11 (6:37 am)

thank's sebab membantu saya dalam menyiapkan keja kursus saya.. :Dposted by: danny (reply)
post date: 04.12.11 (7:47 am)

thankz....saye dah dapat sedikit mklumat dari anda....posted by: Nadz (reply)
post date: 04.13.11 (8:07 am)

terima kasih !posted by: mic'z (reply)
post date: 04.14.11 (12:18 am)

thankz...sebab berikan sedikit maklumat..sikit je..heheposted by: sarina (reply)
post date: 04.14.11 (5:46 am)

saya juga mengucapkan terima kasih sebab sesuai untuk projek sayaposted by: BAkal 9A+ PMR 11' (reply)
post date: 04.14.11 (7:00 am)

Blog yaNG plng sesuai untk
sumua dak POm 3 2011,,
ahahahahh
posted by: BAkal 9A+ PMR 11' (reply)
post date: 04.14.11 (7:03 am)

Blog yaNG plng sesuai untk
sumua dak POm 3 2011,,
ahahahahh
posted by: otai melaka (reply)
post date: 04.14.11 (11:49 pm)

Reply to:
tq...kerana memudahkan saye menyiapkan folio...geo

posted by: anak negeri sembilan (reply)
post date: 04.15.11 (12:59 am)

wwwaaahhhhhhh.......siap juga akhirnye keje KGT aku........lega.....thanks.,.posted by: Ohara Gloria (reply)
post date: 04.15.11 (3:36 am)

Waaoo...sangat membantu ooh... :)posted by: syaqirah (reply)
post date: 04.15.11 (6:05 am)

bolehlah.....................posted by: syaqirah norgan (reply)
post date: 04.15.11 (6:09 am)

I think it good for students like me...posted by: syaqirah norgan (reply)
post date: 04.15.11 (6:15 am)

I don't like color red.(reply)posted by: m.firdaus norgan (reply)
post date: 04.15.11 (6:18 am)

di sini ada orang pandai ...posted by: SAFINAH (reply)
post date: 04.15.11 (6:31 am)

SO GOOD...............................................posted by: (reply)
post date: 04.15.11 (9:35 pm)

Reply to:
posted by: swet gluz (reply)
post date: 04.15.11 (10:03 pm)

xkan yg 2 jew kowt..
xdew yg laen kew??
posted by: vickey (reply)
post date: 04.16.11 (1:04 am)

thank u so much friend...ur folio content is so useful for my geografi folio... peaceposted by: your bro.. (reply)
post date: 04.16.11 (4:10 am)

Catatan Tinta Emas....posted by: hg (reply)
post date: 04.17.11 (2:02 am)

tunjuklah punca alam sekitar
posted by: iza (reply)
post date: 04.17.11 (6:04 am)

tunjuk ar mksud alam sekitar!posted by: danial (reply)
post date: 04.17.11 (6:12 am)

izinkan saya copy sedikit untuk kerja kursus geografi saya,terima kasih banyak2posted by: syaha (reply)
post date: 04.18.11 (2:17 am)

t.q...for information..posted by: syera (reply)
post date: 04.18.11 (3:59 am)

Reply to:
bgos sgt2... cume.. x dpt jmpe ksn la..posted by: KoNiP (reply)
post date: 04.18.11 (4:49 am)

ini konsep..

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan . Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam :
1.Pencemaran udara
2.Pencemaran air
3.Pencemaran laut
4.Pencemaran bunyi
5.Pencemaran tanah


tu ar kesan dia ape ar kongsi2 la ..posted by: tanusha (reply)
post date: 04.18.11 (5:20 am)

i setuju dengan cadangan yang diberi ....................sokong lah kepada pihak - pihak yang berusaha untuk membuat kebaikan untuk negara kita pada masa kini....................
posted by: iz_ra 1603 (reply)
post date: 04.18.11 (10:42 pm)

siap folio I.. tme kaseh at pnlis blog nie..posted by: Ahmad (reply)
post date: 04.19.11 (1:30 am)

Terima kasih di atas sumbangan idea yang dicurahkan. Ia membantu saya semasa sesi penjelasan bersama para pelajar.posted by: Ahmad (reply)
post date: 04.19.11 (1:30 am)

Terima kasih di atas sumbangan idea yang dicurahkan. Ia membantu saya semasa sesi penjelasan bersama para pelajar.posted by: angle (reply)
post date: 04.19.11 (1:45 am)

tak baik pun.... didn't help in my project.....can giv more good idea tak....
posted by: (reply)
post date: 04.19.11 (3:28 am)

thanx a lot :))posted by: fazrul jinaan.. (reply)
post date: 04.20.11 (12:39 am)

weyh..tenq giler-giler..aq suka..
folio geo0 akq siap *posted by: ABU_786 (reply)
post date: 04.20.11 (8:56 am)

thks ...blog yg use ful..posted by: yustul146.blogspot (reply)
post date: 04.20.11 (11:27 pm)

WOI! Tiru karangan ni kan?! Lembu punya susu sapi dapat nama . Lain kali pikir ar sendiri takyah lah nak tiru orang punya!posted by: kk (reply)
post date: 04.21.11 (8:15 am)

k lah saya sudah habis pu tapi ini nampak sikit baik juga .....good adik yang buat ini....posted by: kk (reply)
post date: 04.21.11 (8:15 am)

k lah saya sudah habis pu tapi ini nampak sikit baik juga .....good adik yang buat ini....posted by: thankzzzzzz.... (reply)
post date: 04.21.11 (10:51 pm)

thankz untuk penerangan..tersebut..ia banyak tolong saya buat folio..!!!
posted by: D34th_not3 (reply)
post date: 04.22.11 (12:22 am)

Reply to: ye ker

posted by: o0o (reply)
post date: 04.22.11 (5:10 pm)

kkkakakkaakaposted by: kuekue (reply)
post date: 04.22.11 (5:11 pm)

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oposted by: (reply)
post date: 04.22.11 (8:44 pm)

pencemaran darat .. x de eyh ?posted by: kikikuku (reply)
post date: 04.23.11 (1:26 am)

wahhhh...bgos nyer!!!!
bley copy x???tq....;)posted by: fateynsweetie (reply)
post date: 04.23.11 (2:33 am)

thanx c0z help me..posted by: justin bieber (reply)
post date: 04.24.11 (11:55 pm)

narutu
posted by: joe flizzow (reply)
post date: 04.25.11 (5:55 am)

thaxs dude, keep you rockz
posted by: irffanhazim (reply)
post date: 04.26.11 (9:00 am)

gud job!!!!!
senang sye nk wat folio cmny..
thanks a lot!!!!posted by: MNKJLKJ (reply)
post date: 04.27.11 (1:43 am)

Reply to:
KLO;KLposted by: Mimie Dak comey (reply)
post date: 04.27.11 (3:16 am)

Thnx , c0z bgi inf0rmati0n . ;Dposted by: fana (reply)
post date: 04.27.11 (3:29 am)

thank...
posted by: (reply)
post date: 04.28.11 (5:59 am)

Reply to: zHhzhzposted by: ??? (reply)
post date: 04.28.11 (6:25 pm)

buleh rrr...tapi wane panjaang ngat...posted by: sofie (reply)
post date: 04.29.11 (6:07 pm)

thanx 4 this info , make me lot of ideas . . .
posted by: sofie (reply)
post date: 04.29.11 (6:08 pm)

thanx 4 this info , make me lot of ideas . . .
posted by: -_- (reply)
post date: 04.30.11 (7:10 am)

thank you :)posted by: Nurin Nabila (reply)
post date: 05.01.11 (1:51 am)

Okposted by: yen (reply)
post date: 05.01.11 (4:57 am)

nice job. this really helped me to finish my folio :) tqposted by: yun (reply)
post date: 05.01.11 (10:46 pm)

sejibik cam YUS BLOG...tiru kew????posted by: AMIR (reply)
post date: 05.02.11 (2:44 am)

OK SAYA NAK KAWAN DENGAN AWAKposted by: kuYat (reply)
post date: 05.03.11 (3:18 am)

pa klaz ?
posted by: black mail (reply)
post date: 05.03.11 (3:47 am)

info yang tepat
tqposted by: zila (reply)
post date: 05.04.11 (1:23 am)

thnx sb ltk bnde ni.. senang skit kje aq..posted by: sahanah (reply)
post date: 05.04.11 (6:27 am)

itz help m to find more infoposted by: (reply)
post date: 05.04.11 (8:33 am)

wahhhhh sempoi larrrposted by: (reply)
post date: 05.04.11 (6:08 pm)

best ah benda niey....apat jgak wt rujukan mase wt folio....time kseh ea pda cpew yg wt benda niey....thank cgat2...posted by: laxmi (reply)
post date: 05.05.11 (12:17 am)

bagus lah benda ini tapi sangat panjang.posted by: s.lalitha. (reply)
post date: 05.05.11 (4:42 am)

Tanks my friend.Benda ini helpfull for us.And tanks so so so so so so so so so so so so so so so so much.posted by: nur aida sahira binti mohd lazim dan nur syazwani (reply)
post date: 05.05.11 (5:51 am)

time kasih bnyk2...cz uat mndew niy...blh bntu kmi uat folio...10q so much...posted by: Priya (reply)
post date: 05.06.11 (6:45 am)

Thank you so much...your essay helps me a lot..kip it up!!!
:)posted by: aliff (reply)
post date: 05.06.11 (10:48 pm)

izinkan saya copy utk tugasan sekolah saya...info yg sangat bergunaposted by: unkown (reply)
post date: 05.07.11 (5:10 am)

tata bahasa slack sikit...keep it upposted by: caca (reply)
post date: 05.08.11 (7:36 pm)

Reply to:
thanks for you
posted by: berry (reply)
post date: 05.09.11 (1:42 am)

woooooooww.........sangat menakjubkan....baguss 3x
hehehehuhuuhahsposted by: ela (reply)
post date: 05.09.11 (5:46 am)

pencemaran darat xde ke?posted by: fazz...:) (reply)
post date: 05.09.11 (7:52 am)

mklmat yg bmnfaat..thumbs up!
btw,ty...posted by: gracy (reply)
post date: 05.09.11 (10:57 pm)

tq , sume nie banyak membantu .. :DD lain kali post laa lagi yee .posted by: lokesh (reply)
post date: 05.10.11 (6:37 am)

isi yg bagusposted by: Raja Liza (reply)
post date: 05.10.11 (8:28 am)

Olla!!.thanks sagat sbb sudi buat page nie.banyak membantu untuk folio geo PMR 2011.

JASAMU DIHARGAI *_*

arigato......posted by: Raja Liza (reply)
post date: 05.10.11 (8:45 am)

Olla!!.thanks sagat sbb sudi buat page nie.banyak membantu untuk folio geo PMR 2011.

JASAMU DIHARGAI *_*

arigato......posted by: :D (reply)
post date: 05.11.11 (7:31 am)

really helpful for my geo folio.thank you :)posted by: ila (reply)
post date: 05.12.11 (2:59 am)

memang terbaik punyer:)posted by: din (reply)
post date: 05.12.11 (5:52 am)

Reply to: menggagumkan sungguh hehatposted by: clayton (reply)
post date: 05.12.11 (9:38 pm)

Salam.....Info yg sungguh tepat sekali...terima kasih.....:)posted by: rahima (reply)
post date: 05.13.11 (8:32 pm)

info ney dapat bantu sye menyiapkan folio tentang pencemaranposted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: melly (reply)
post date: 05.14.11 (1:07 am)

good information...thank you for your help....
i am appreciatte it....posted by: lissa (reply)
post date: 05.14.11 (11:24 pm)

good job..boley mmbntu syer mmbuat folio geoposted by: leyaa96 (reply)
post date: 05.15.11 (1:43 am)

thanks sbab bagi bnyak info, senag lah nak wt folio. hihi :)posted by: leyaa96 (reply)
post date: 05.15.11 (1:47 am)

*senangposted by: siw0n lov me (reply)
post date: 05.15.11 (1:49 am)

Reply to:
bodo k0w ewk..... dala p0zer 0wg pnyer...!!!! blah la..!!!!!!posted by: siw0n lov me (reply)
post date: 05.15.11 (1:49 am)

Reply to:
bodo k0w ewk..... dala p0zer 0wg pnyer...!!!! blah la..!!!!!!posted by: siw0n lov me (reply)
post date: 05.15.11 (1:57 am)

Reply to:
bodo k0w ewk..... dala p0zer 0wg pnyer...!!!! blah la..!!!!!!posted by: siw0n lov me (reply)
post date: 05.15.11 (2:02 am)

Reply to:
bodo k0w ewk..... dala p0zer 0wg pnyer...!!!! blah la..!!!!!!posted by: siw0n lov me (reply)
post date: 05.15.11 (2:06 am)

Reply to:
bodo k0w ewk..... dala p0zer 0wg pnyer...!!!! blah la..!!!!!!posted by: siw0n lov me (reply)
post date: 05.15.11 (2:19 am)

Reply to:
bodo k0w ewk..... dala p0zer 0wg pnyer...!!!! blah la..!!!!!!posted by: (reply)
post date: 05.15.11 (2:25 am)

asal mesti tiru ah???
alamak!!! xda idea lain kew..???posted by: asrill (reply)
post date: 05.16.11 (6:27 pm)

bgus kew....???
tiru pun k0rang kta bgus..posted by: nie ara (reply)
post date: 05.16.11 (7:21 pm)

bgos wt blog cmne..sng sket na wt rjukan..hee.. :)posted by: (reply)
post date: 05.16.11 (7:53 pm)

Reply to:
uke ape..skurang kurangnya dye cuba..btol x?ape slah nye kte puji usaha dye?posted by: nobody cares (reply)
post date: 05.17.11 (10:58 pm)

okela. . not bad. .posted by: Good (reply)
post date: 05.18.11 (6:03 am)

Good!!! ^__^posted by: Good (reply)
post date: 05.18.11 (7:49 am)

Good!!! ^__^posted by: FARAH (reply)
post date: 05.19.11 (12:50 am)

Reply to:
VERY GOOODposted by: AININ (reply)
post date: 05.19.11 (12:51 am)

EJA GOOD X BETUL LA
posted by: FARAH (reply)
post date: 05.19.11 (12:53 am)

BIAR KAT ORANG KAU KISAH APAposted by: FARAH (reply)
post date: 05.19.11 (12:53 am)

BIAR KAT ORANG KAU KISAH APAposted by: Faroug (reply)
post date: 05.19.11 (3:59 am)

SALAM , TQ VERY3 MUCH... :)posted by: iwan (reply)
post date: 05.19.11 (6:57 am)

nasib baik dpt siap kan ary nei..bsk nak anta
posted by: fariana miss chun jee (reply)
post date: 05.20.11 (9:48 pm)

thank kat empunya blogger ne coz mempercepatkan gik sy dpat maklumat tuk keja kursus ge0,, kamsahamidaahh^^.. heheposted by: cinta (reply)
post date: 05.22.11 (3:45 am)

Reply to:
Terima kasih di atas maklumat yang diberikan.Saya dapat menyiapkan folio saya dengan lebih mudah.posted by: wani (reply)
post date: 05.22.11 (5:13 am)

amboi banyaknya dia tulis ajarlh saya pleas k..... byeposted by: ani (reply)
post date: 05.22.11 (5:16 am)

tlg ajarnya....... bila awk ajr mesti sya luluskan ;)posted by: wani (reply)
post date: 05.22.11 (5:20 am)

:) saya suka kebilaksanaan awk i like ;)posted by: (reply)
post date: 05.22.11 (5:21 am)

:)........... like u ummmmah......posted by: (reply)
post date: 05.22.11 (5:23 am)

syg i veryyyyyy like uposted by: wani (reply)
post date: 05.22.11 (5:25 am)

sya hrp brjya good luck gipidap k......posted by: wani (reply)
post date: 05.23.11 (4:04 am)

Bila saya dah baca semua ini saya rasa sangat terharu dan bila saya tahu tentang ini Pencemaran Alam ini.Terima kasih banyak-banyak atas pertolongan awak Asraf Hadi awak telah banyak menolong saya dan kakak saya macam mananya nak balas jasa awak kan. Bestnya bila saya baca tenatang ini sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak kepada Asraf Hadi terima kasihnya.posted by: aloha (reply)
post date: 05.24.11 (12:25 am)

cmne nx wt folio lau x de bhn??
posted by: Budak Mentah (reply)
post date: 05.24.11 (1:32 am)

Reply to: aku masih tak cukp bahan nak wat folio. T.T
posted by: rups (reply)
post date: 05.25.11 (2:09 am)

thanks......
hahahahahahahahaposted by: bella (reply)
post date: 05.27.11 (5:46 am)

terima kasih tentang info iniposted by: ieqa (reply)
post date: 05.27.11 (10:05 pm)

Reply to: best giler!!!! thanks...........
posted by: dot2 (reply)
post date: 05.29.11 (6:35 am)

ekeleh x kan yg tu je kot x de yg iein keposted by: no name (reply)
post date: 05.30.11 (3:03 am)

Reply to: sape2 je
bgus lh ,byk info yg blh dpt tuk buat keje kursus ak ,hehe..
posted by: insan (reply)
post date: 05.30.11 (3:05 am)

Reply to: adalah
npe gok byk ape info ye
posted by: org (reply)
post date: 05.30.11 (3:12 am)

Reply to:
time ksih,info ni byk mbntu sye dlm buat keje kursus geo ,posted by: farrah (reply)
post date: 05.30.11 (10:24 pm)

hmm... marilah kite same2 jaga alam sekitarposted by: miayrah (reply)
post date: 05.30.11 (10:48 pm)

Reply to:
cm mn awak buat nie???????????wlpn saya nie tak lm lg nak pmr saya tak pandia nk buat folio nie ....penig kplllllll by the way saya sk folio awak...


posted by: miayrah (reply)
post date: 05.30.11 (10:56 pm)

Reply to:
cm mn awak buat nie???????????wlpn saya nie tak lm lg nak pmr saya tak pandia nk buat folio nie ....penig kplllllll by the way saya sk folio awak...


posted by: ana (reply)
post date: 05.31.11 (1:14 am)

thanks...blog ni amat membantu...
posted by: day (reply)
post date: 06.02.11 (12:46 am)

thanks..... ats info neposted by: lyahyaya :) (reply)
post date: 06.02.11 (7:57 am)

thnks bebanyak ! awk tolong sy untuk bwat folio geo nih. thnks :)posted by: Aeyza_78 (reply)
post date: 06.02.11 (9:38 am)

thank you so much...sy dh buntu nk bt cmne...dh hmpir ptus asa...kamsahamnida!posted by: aku la....... (reply)
post date: 06.04.11 (1:23 am)

mari la kte bsama2 mnjaga alam...hihihihiposted by: sis 'aa' (reply)
post date: 06.04.11 (5:12 am)

tq...sebab dah bantu kak cr bhn untuk wat folio...tq sesangat.
posted by: cik hamiza (reply)
post date: 06.04.11 (7:22 am)

bgoz la korg sume ..tq,,bb tlg sye ciap an krja krsus ni ..posted by: NINAZZ (reply)
post date: 06.04.11 (10:04 pm)

10Q KORANG!!!!posted by: A (reply)
post date: 06.05.11 (8:01 pm)

GOODposted by: khairul (reply)
post date: 06.05.11 (11:53 pm)

Reply to: I've read this before in internet.... Kalau boleh jgn la copy n paste org lain punya artikel..... cam kata pepatah melayu "lembu punya susu sapi dapat nama"
posted by: ikhramira (reply)
post date: 06.06.11 (2:28 am)

susahnya nk wat bm tajuk nie......posted by: (reply)
post date: 06.06.11 (6:54 pm)

Reply to:
thnkzz....akhirnya i ade klu untuk buat folioposted by: azreen bin azlan (reply)
post date: 06.07.11 (12:07 am)

bagus awak punya blog,saya pun dah siap wat folio saya gan tengok awak nya blog(thank)posted by: mc"jaa winter (reply)
post date: 06.07.11 (9:14 pm)

thankz dah lame saya cariposted by: Ain zainudin (reply)
post date: 06.07.11 (11:50 pm)

Reply to:
thanks a lot cz krgn ny mbn2...klw leh prbykkn lgi..keep it up..posted by: kema (reply)
post date: 06.08.11 (12:00 am)

thanks a lot it help me in my folio projek.good luck for ur jobposted by: safuraa (reply)
post date: 06.08.11 (2:26 am)

thanks..!!posted by: khasyira farniza (reply)
post date: 06.08.11 (6:05 am)

Reply to:
tnx.....
posted by: mia (reply)
post date: 06.08.11 (6:24 pm)

i like it.ia sgt brguna kepada saya.
thankposted by: Vithya (reply)
post date: 06.09.11 (7:11 am)

Maklumat tersebut banyak membantu saya untuk membuat folio pencemaran alam sekitar.posted by: nor aina izzaty (reply)
post date: 06.09.11 (7:41 am)

thakkss a lot coz give me the information...i happy right now coz it help me to complete my folio..thak you very much...posted by: JenNeth (reply)
post date: 06.09.11 (7:27 pm)

thank a lot for this information...akhirnya dapat juga sae siapkan kerja kursus yang cikgu berikan.KEEP it up k,kalau boleh korang tolong buat ttg kesan penggunaan racun N bhn kimia thdp tanaman N tanah k...posted by: nurjua (reply)
post date: 06.10.11 (1:44 am)

yes2!!! dh setel stu msalah...posted by: are_phiyka (reply)
post date: 06.10.11 (4:04 am)

, panjang sgt laa
posted by: sma_gurlz (reply)
post date: 06.10.11 (5:26 am)

bguznyer...dgn adenyer info niey..dpt mmbntu mnyiapkan kerja kursus saye..trima ksih yerk...posted by: amin23 (reply)
post date: 06.10.11 (10:40 pm)

alhamdulillah....berkat blog ni..akhirnya saya siap jgk folio sains saya...thanks admin...add saya di FACEBOOK....................Hamizan Gbk....posted by: atiqah (reply)
post date: 06.11.11 (5:42 am)

betul tuh . . panjang sangat
posted by: atiqah (reply)
post date: 06.11.11 (5:43 am)

BTW thx a lotposted by: atiqah (reply)
post date: 06.11.11 (5:44 am)

betul tuh . . panjang sangat
posted by: atiqah (reply)
post date: 06.11.11 (5:44 am)

betul tuh . . panjang sangat
posted by: atiqah (reply)
post date: 06.11.11 (5:45 am)

betul tuh . . panjang sangat
posted by: aenz afieyfah (reply)
post date: 06.11.11 (6:33 am)

thankz.... maklumat ini banyak membantu sy.. akhirnya dpt lah sy siapkan kajian sy..posted by: sira (reply)
post date: 06.11.11 (5:35 pm)

hantar dok folioposted by: ue-ra (reply)
post date: 06.11.11 (5:53 pm)

tambah lah banyak-banyak c'kit...
like kesan kesan pencemaran....posted by: qristina (reply)
post date: 06.11.11 (7:45 pm)

heyy .. thnx . nasib baik ada tentang pencemaran ni .. kalau tidak mesti saya kena buat sendiri dan mencari idea.posted by: qristina (reply)
post date: 06.11.11 (7:49 pm)

heyy .. thnx . nasib baik ada tentang pencemaran ni .. kalau tidak mesti saya kena buat sendiri dan mencari idea.posted by: Kugae (reply)
post date: 06.12.11 (1:04 am)

Thanx much man sbb buat bende ni. Bnyk mmbntu.
posted by: priyaa (reply)
post date: 06.12.11 (4:38 am)

hei, thanks for giving some idea to my empty mind.... its wonderful.... keep it up!!posted by: meya monster (reply)
post date: 06.14.11 (12:13 am)

terbaik !posted by: >aisya< (reply)
post date: 06.14.11 (7:40 am)

karangan yang sangat bagus. saya sangat suka akan isi tersebut yang mungkin boleh menyedarkan orang ramai atau mengambil tindakan tentang perkara tersebut.saya harap saya boleh karangan yang sebagus anda danterima kasih kerana membantu saya dalam membuat kerja kursus. :)posted by: miera_eusuoffe (reply)
post date: 06.15.11 (9:31 am)

alhmdllh . dpt gak mklumat :)
thnx alot coz sharing :Dposted by: miera_eusuoffe (reply)
post date: 06.15.11 (9:43 am)

alhmdllh . dpt gak mklumat :)
thnx alot coz sharing :Dposted by: onar (reply)
post date: 06.15.11 (5:54 pm)

bez..posted by: tinot (reply)
post date: 06.15.11 (6:06 pm)

bagus3xposted by: tinot (reply)
post date: 06.15.11 (6:06 pm)

bagus3xposted by: tinot (reply)
post date: 06.15.11 (6:06 pm)

bagus3xposted by: ayda (reply)
post date: 06.17.11 (3:41 am)

good job tank u so much ,,posted by: mimie (reply)
post date: 06.20.11 (1:15 am)

tenq..good...........posted by: balqis (reply)
post date: 06.20.11 (1:19 am)

tenq so much.........posted by: mageen cr (reply)
post date: 06.20.11 (4:05 am)

thanksposted by: lilltebear (reply)
post date: 06.20.11 (5:11 am)

mana kesan pencemaran udara ? tk buat ke ? hehehe ~
posted by: rao (reply)
post date: 06.20.11 (7:56 am)

thx dude .
it helped me a lotposted by: iskandar hazmin aiman (reply)
post date: 06.20.11 (9:11 am)

gentle best siot,kau tau tak aku kene buat 4 karangan pasal pencemaran alam sekitar? EMPAT KARANGAN YG TIDAK KURANG DARIPADA 250 PATAH PERKATAAN! but thanks to your wonderfully made essay,aku dapat survive gak!!! thanksssss :Dposted by: jazz (reply)
post date: 06.21.11 (3:12 am)

this is awesome!!!
Thanks, this is just what I needed!!!posted by: ijoy (reply)
post date: 06.21.11 (7:22 am)

thanx wok !! lu terbaik dlam dunia...lu bantu gua dlam masa terdekat...terbaik !!posted by: ijoy (reply)
post date: 06.21.11 (7:22 am)

thanx wok !! lu terbaik dlam dunia...lu bantu gua dlam masa terdekat...terbaik !!posted by: nur amirah izzati (reply)
post date: 06.22.11 (4:52 am)

thank you for your writing this help meposted by: Onion (reply)
post date: 06.22.11 (6:17 am)

Thanks!!~because u help us in our folio~good work!!^_^
can u do another subject....giv us another new knowledge~
n i hope u can help us another title...^_^posted by: Onion (reply)
post date: 06.22.11 (6:21 am)

n giv us more information about~~because the information is a bit little=="posted by: Jimmy (reply)
post date: 06.23.11 (12:50 am)

it is very good .it help me to get many information.I like it.posted by: Sara (reply)
post date: 06.23.11 (12:54 am)

this is very useful to me .I get many information from it .It help me to complete my project. Thank You.posted by: fitri (reply)
post date: 06.24.11 (6:38 am)

i like it.it help me on my projectposted by: aqila (reply)
post date: 06.24.11 (7:18 am)

goooooodddd...posted by: nurshafikah (reply)
post date: 06.24.11 (8:17 pm)

boleh la...hehehe...posted by: ika (reply)
post date: 06.24.11 (8:19 pm)

boleh membantu saya punya kerja.....posted by: nurshafikah (reply)
post date: 06.24.11 (8:20 pm)

boleh la...hehehe...posted by: katuqu (reply)
post date: 06.28.11 (1:30 am)

nk copy and paste k.,kesan2 pencemarn..,pening3
posted by: azila (reply)
post date: 06.29.11 (2:06 am)

thanks so much..coz help me..okay..kesan pencemaran alam sekitar xde kew ....hehe minta2 boleh tunaikan..posted by: neisya afiera (reply)
post date: 07.02.11 (12:31 am)

thanks!!!!!!!posted by: Enma Ai.. (reply)
post date: 07.02.11 (5:51 pm)

asal pnjang sangat,,x de yg lagi ringkas ke,,hurm,,boleh la..boleh la..^^posted by: zayda (reply)
post date: 07.04.11 (6:23 am)

nice essay la, teacher. thanks a lot yeah. i like ! (:posted by: zayda (reply)
post date: 07.04.11 (6:23 am)

nice essay la, teacher. thanks a lot yeah. i like ! (:posted by: (reply)
post date: 07.04.11 (6:24 am)

Reply to: hee. double comment plak, peace !

posted by: (reply)
post date: 07.04.11 (6:24 am)

Reply to: hee. double comment plak, peace !

posted by: (reply)
post date: 07.04.11 (6:26 am)

nothing to display. bhaiii !posted by: (reply)
post date: 07.04.11 (6:26 am)

nothing to display. bhaiii !posted by: anonymous (reply)
post date: 07.04.11 (7:12 am)

1-tundukkanlah pandanganmu wahai sahabatku

peringatan KHAS dari Maha Pencipta kepada kaum Adam dalam surah aN-Nuur,

"katakanlah kepada lelaki yang beriman,hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya (kehormatan) mereka...maka yang demikian itu lebih suci bagi mereka...."
(Surah aN-Nuur:30)

dan dalam peringatan seterusnya,KHAS buat kaum Hawa,Dia turut berpesan kepada kita,

"Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka..."
(Surah aN-Nuur:31)

maka,untuk menjadikan CINTA itu halal,jagalah pandanganmu wahai sahabatku....

2-tutuplah auratmu wahai sahabatku

ALLAH berfirman dalam ayat yang sama di atas,

"....dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan...."
(Surah aN-Nuur:31)

hal ini bukan tertakluk pada kaum Hawa sahaja,namun kaum Adam tidak terlepas daripada perintah ini...ingatlah,auratmu itu adalah harta yang tidak ternilai di sisi ALLAH....jika tidak,mana mungkin ALLAH akan menurunkan sebuah surah KHUSUS untuk menceritakan hal berkaitan aurat dalam aL-Quran....

3-adanya pembatas antara Adam dan Hawa wahai sahabatku

kita saling memerlukan,dan kita mesti sedar yang kita tidak boleh hidup berkeseorangan.... ALLAH
menetapkan dalam aL-Quran,

"....dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir...."
(Surah aL-Ahzaab:53)

namun,perlu ingat perbatasan ini bukanlah alasan yang mengHARAMkan si Adam bertemu dengan Hawa tanpa syarat....kerana Islam itu cukup mudah buat pengikutnya,ada keringanan yang telah dinyatakan oleh beberapa orang ulama dalam hal-hal tertentu seperti belajar,beurus niaga dan sebagainya.....

bercinta sebelum nikah boleh,tetapi jagalah PERBATASAN nya.....

4-Adam dan Hawa itu tidaklah duduk berdua-duaan wahai sahabatku

dalam sebuah hadith tercatat akan hal ini,

"dari Ibnu Abbas RA berkata:saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:janganlah seorang lelaki itu berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali dengan mahramnya"
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

dan lagi,

"dari Jabir bin Samurah berkata:Rasulullah SAW bersabda:janganlah salah seorang daripada kalian berdua-duaan dengan seorang wanita kerana syaitan akan menjadi ketiganya"
(Riwayat Ahmad dan Tarmidzi)

beratkah??
cuma sekadar bertanya,adakah dengan ber"dating" itu baru dinamakan CINTA??
jika tidak ber"dating",maka tak dinamakan CINTA kah??

kerana konsep CINTA mesti DATING,maka kita akan merasa berat bila mendengar ucapan Rasulullah SAW ini.....

5-untuk kaum Hawa,janganlah kalian melunakkan suara kalian tika berbicara dengan kami

bukan apa,kerana suara mu itu umpama panah berbisa buat kaum Adam....gunakanlah ia untuk mereka yang halal bagi kalian....kerana itu ALLAH berfirman lagi,

"....janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan)."
(Surah aL-Ahzaab:32)

untuk apa merengek dan bermanja dengan mereka yang tidak sah buat kalian??
untuk tujuan apa dan jika tidak merengekdan bermanja,tidak berCINTAkah namanya??

etikanya,berkata Imam Ibnu Kathsir dalam Tafsir Ibnu Kathsir,

"ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada isteri-isteri Rasulullah dan wanita-wanita mukminah sekalian,iaitu hendaklah kalau dia hendak berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu,dengan pengertiannya janganlah seseorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya"
(Tafisr Ibnu Kathsir:3/350)

6-usah menyentuh si dia wahai sahabatku

jika kalian betul sayang kepadanya,usahlah heret si dia ke neraka sekali dengan kalian.....jika kalian sanggup mengatakan akan ku renangi lautan api sekalipun,buktikan dengan tidak membiarkan si dia turut berenang dalam lautan api neraka bersama-sama dengan kalian jika benar kalaian menyayanginya dan mencintainya....kasihan pada si dia yang lemah dan suci itu....

bayangkan situasi ini,

"dari Maqil bin Yasar RA beliau berkata seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi maka itu lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginya"
(Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir)

berfikirlah wahai sabahatku,jika kalian sayangkan si dia....

itulah,petua mujarab untuk menjadikan CINTA sebelum NIKAH kita itu HALAL dan SUCI....

habis,apakah hukum berCOUPLE??

tidak aku nafikan banyak orang menyatakan itu HARAM....kerana syarat di atas semuanya memberi batasan kepada mereka yang berCOUPLE....kita sering menganggap bila berCOUPLE mesti begini..

ya,kita merasakan bila berCOUPLE mesti buat begini...


orang berCOUPLE mana mungkin akan menundukkan pandangannya kepada kekasihnya
orang berCOUPLE tidak akan dapat menjaga batasan mereka
orang berCOUPLE biasanya akan berdua-duaan dengan kekasih mereka
mereka yang berCOUPLE suka bermanja-manja dan merengek-rengek sesama mereka
orang berCOUPLE mesti suka saling bersentuhan, romantik la katakan
biasa orang berCOUPLE,pasti akan terbayang wajah si dia bila tidak bersama dengan dia

maka,jika kita berCOUPLE seperti di atas,salah lah jalan perCINTAan itu wahai anda....

kerana jalan itu mendekatkan diri kita dengan ZINA...masih ingatkah ayat ini??

"Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)."
(Surah aL-Israa':32)
posted by: nur nadhirah (reply)
post date: 07.05.11 (6:50 am)

salam,,,
pnjang nyew...
jgn lh pnjang sgt ye..=)posted by: always single.. (reply)
post date: 07.05.11 (7:01 am)

best.....tepat...
bnyk mmbantu sy...
thanx so much...
teruskan2...posted by: damsel (reply)
post date: 07.08.11 (7:59 am)

ye daa, panjang nau komennye.
peace! ^_^posted by: damsel (reply)
post date: 07.08.11 (7:59 am)

ye daa, panjang nau komennye.
peace! ^_^posted by: sara (reply)
post date: 07.10.11 (4:05 am)

thanks for ure help for exelenting my folyo...posted by: MIeka Serra (reply)
post date: 07.11.11 (2:53 am)

thx f0r the inf0 . :D . siap jgak keja krusus que akhir'y .
posted by: farah (reply)
post date: 07.12.11 (1:01 am)

thanks 4 the information it very useful 4 me 2 do my folio...posted by: achik (reply)
post date: 07.12.11 (2:01 am)

hope semua yang membaca komen tersebut menerimanya dengan hati yang terbuka dan menginsafi segala perbuatan yang telah dilakukan sekiranya ia bercanggah dengan hukum agama.Jadikanlah ia pedoman dan teladan dalam mengharungi dunia yang fana ini.posted by: anonymous (reply)
post date: 07.13.11 (8:14 am)

betul tu. thanks :Dposted by: nabil (reply)
post date: 07.17.11 (6:43 am)

hahaposted by: gra (reply)
post date: 07.20.11 (4:29 am)

tq~
tapi bgaimana pelajar nak membantu mengurangkan pencemaran sg nie??
posted by: malya (reply)
post date: 07.26.11 (3:33 am)

thAnkX U HeLP mE to Do mY fOLioposted by: :) (reply)
post date: 07.26.11 (4:13 pm)

tHaNk YoUposted by: (reply)
post date: 07.29.11 (6:21 pm)

ui,,posted by: (reply)
post date: 07.30.11 (9:01 pm)

thanks.............posted by: mujahid ahmad (reply)
post date: 07.31.11 (12:23 am)

aq copy ko pnye eeee
tanks
halalkan
gooooooooooooood jooooooooooooooooooob
bleh jdi wartawan
posted by: ramesh ratnam (reply)
post date: 08.01.11 (8:39 pm)

Reply to:tauke sarang burung,di batang berjuntai meracunkan pokok pokok yang di tanam oleh mdks.dan bunyi di sedikan dalam spicker mengganggu rakyat.[dihadapan pasar].

posted by: farah atiqah (reply)
post date: 08.06.11 (7:25 am)

sungguh lengkap!!senang nak buat folioposted by: fuck (reply)
post date: 08.09.11 (5:38 pm)

what the fuckposted by: Fatin (reply)
post date: 08.12.11 (9:31 pm)

terima kasih :)posted by: (reply)
post date: 08.13.11 (11:29 pm)

apa ni semua takposted by: rtilkjk (reply)
post date: 08.17.11 (2:53 am)

guuyik; ui;s kdrxctfvgybuhklsposted by: erda (reply)
post date: 08.18.11 (6:50 pm)

terima kasih.:)
posted by: jai (reply)
post date: 08.20.11 (11:58 pm)

oh my godposted by: twl (reply)
post date: 08.24.11 (7:40 pm)

Hebat!Saya suka fakta ini !posted by: evilhead11 (reply)
post date: 08.25.11 (8:43 pm)

ok lar... boleh thn gop fakta ni... tpi men copy ke tulis ni???posted by: hidayah (reply)
post date: 09.02.11 (8:02 pm)

Reply to:
terima kasih kerana boleh dijadikan rujukan untuk membuat folioposted by: ismail..... (reply)
post date: 09.03.11 (2:24 am)

alhamdulillah...sng keje aq nak wat folio last minit...
posted by: paan mrsm g (reply)
post date: 09.03.11 (9:27 am)

Reply to: trima kasih bnyk2!!
mmg bnyk membantu !!
posted by: paan maresmag (reply)
post date: 09.03.11 (9:29 am)

membantu sya buat folio geo ...
posted by: (reply)
post date: 09.03.11 (9:30 am)

Reply to:ismail......
posted by: (reply)
post date: 09.03.11 (9:32 am)

siapa bdk mrsm gerik yg amik fakta diatas ..tidak akan diterima !!posted by: yunyun (reply)
post date: 09.05.11 (12:03 am)

huhuhuhuhhu hbt lark fakta d atas 2... i like to fakta.... org2 btl2 bijak n pintarrrrposted by: nadiah naser (reply)
post date: 09.05.11 (6:48 am)

terbaik
posted by: lee kok yuan (reply)
post date: 09.06.11 (2:59 am)

i love nur diana i will married her this karangan very nice :) A+ :)posted by: brenden huang (reply)
post date: 09.06.11 (3:01 am)

wow lee u amazing bec u say it out ur girlfriend A+ karangan :)posted by: gswufghm (reply)
post date: 09.06.11 (7:54 am)

dekz,,UTWBVYZXKIposted by: ABCD (reply)
post date: 09.06.11 (7:59 am)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZposted by: miemiy (reply)
post date: 09.06.11 (10:38 am)

best ! good <3posted by: Jay (reply)
post date: 09.08.11 (6:58 pm)

Nice .. penuh dgn isi penting ..posted by: b0SamueL0b (reply)
post date: 09.09.11 (11:16 pm)

+z$8frZdyL%68pSU/:>w<:E3.lG-!XIBposted by: b0SamueL0b (reply)
post date: 09.09.11 (11:17 pm)

+z$8frZdyL%68pSU/:>w<:E3.lG-!XIBposted by: b0SamueL0b (reply)
post date: 09.09.11 (11:17 pm)

+z$8frZdyL%68pSU/:>w<:E3.lG-!XIBposted by: kkkkkkoiut (reply)
post date: 09.10.11 (12:36 am)

kjjjjjtposted by: eyqa (reply)
post date: 09.11.11 (4:38 am)

thanks amat membantu sy dlm pelajaranposted by: anis hamizah (reply)
post date: 09.12.11 (12:44 am)

ermm.. kate ade 7 jenis pencemaran..
lagi 2 mane?? knape ade 6 je??
posted by: azrul (reply)
post date: 09.19.11 (6:18 pm)

bgus la esei ni
bleh tlong ak bwat assignment
tq kpda penciptanye......:)
posted by: jennifer (reply)
post date: 09.19.11 (6:22 pm)

this is very nice
i very love it
posted by: ronaldo (reply)
post date: 09.19.11 (6:49 pm)

Reply to: jennifer
would you love me
will you marry me
posted by: ronaldo (reply)
post date: 09.19.11 (6:49 pm)

Reply to: jennifer
would you love me
will you marry me
posted by: jennifer (reply)
post date: 09.19.11 (6:51 pm)

oh my lucky man
i will marry you
oh my heart
muuuaaahhhhposted by: farah zulaikha (reply)
post date: 09.23.11 (7:39 pm)

blog ny mmg best,,
thanks to u all!!posted by: Filony (reply)
post date: 09.30.11 (7:22 am)

thanks a lot....akhirnye keje aq da siap...
hahaha(ketawe kepuasan)
thanks again you're THE BEST!!!posted by: (reply)
post date: 09.30.11 (8:17 pm)

Reply to:
posted by: (reply)
post date: 10.01.11 (5:53 am)

Reply to:
posted by: (reply)
post date: 10.04.11 (10:28 pm)

Reply to:
.nmnmnm mhvkmhbkmposted by: (reply)
post date: 10.04.11 (10:28 pm)

bmhmmmmmk/.posted by: (reply)
post date: 10.04.11 (10:29 pm)

bbbbposted by: (reply)
post date: 10.06.11 (12:49 am)

tanx alot coz tis helped me alot...!posted by: (reply)
post date: 10.07.11 (5:42 pm)

baik
posted by: (reply)
post date: 10.07.11 (8:45 pm)

very good
posted by: (reply)
post date: 10.07.11 (8:45 pm)

and thank you
posted by: Genius (reply)
post date: 10.07.11 (11:01 pm)

thanks haha~ tapi apa tu lapiran a?posted by: U-Miko (reply)
post date: 10.08.11 (10:37 pm)

terima kasih bebeanyok kerana dengan adanya blog ini saya dapat menyiapkan kerja saya.teruskanposted by: kee hazryn azizah (reply)
post date: 10.10.11 (5:52 am)

saya nak mengucapkan terima kasih kepada yg mletakkan tenteng perkara ne,
dengan tajuk ne,
saya dapat menyiapkan folio ne dengan panduan yg diberikan di sini... terima kasih..posted by: faris (reply)
post date: 10.13.11 (7:02 am)

dgn ade nyer blog ni,saye dapat menyiapkan keje saye dengan cepat dan sempurna.
posted by: Eric (reply)
post date: 10.15.11 (11:10 pm)

blog ini sangat bodoh
posted by: (reply)
post date: 10.15.11 (11:13 pm)

Reply to:
just kidding
posted by: Eric (reply)
post date: 10.15.11 (11:16 pm)

Pengenalan

Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam.

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam:

1.Pencemaran udara
2.Pencemaran air

3.Pencemaran laut

4.Pencemaran bunyi

5.Pencemaran tanah

6.Pencemaran haba

7Pencemaran sungai dan kolam
Konsep Pencemaran sangat bergantung atau bersandar kepada sesuatu nilai atau pengukuran yang telah ditetapkan terhadap sesuatu faktor yang menimbulkan pencemaran itu sendiri.Tanpa nilai ini,konsep pencemaran menjadi kabur.Misalnya,sesuatu sayuran itu menjadi tercemar hanya apabila didapati daripada pengukuran bahawa kandungan sesuatu bahan kimia di dalamnya telah melebihi paras bahaya.Bahan kimia yang berbeza memberikan paras bahaya yang berbeza pula.Ini kesan daripada bahan kimia terhadap makhluk hidup adalah berbeza.
Lazimnya pengukuran bahan kimia di dalam air dan di udara ditentukan dalam unit ppm(bahagian bahan kimia per juta pelarutnya).Begitu juga dengan bahan-bahan pencemar lain diukur dengan unit-unit tertentu.

b)Kenalpasti apakah punca-punca sebenar menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut.
Pencemaran udara
Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun.
Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).

Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia,tumbuh-tumbuhan,b inatang dan harta benda.Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk,asap,kabus,wap dan gas(Karbon Monoksida,Nitrogen Oksida,Hidrokarbon,Ozon,S ulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini.Rajah 1.1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri .
Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh membawa kesan buruk yang akan mengancam kualiti alam sekitar.Jumlah kenderaan di seluruh negara meningkat hampir 2 kali ganda sejak 1980.Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon diosida yang dikeluarkan oleh kenderaan menjejaskan kesihatan manusia dan juga menipiskan lapisan ozon.Rajah 1.2 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara berlaku akibat dari pembuangan gas karbon dioksida pada kenderaan.
Dapatlah dijelaskan punca-punca utama pencemaran udara ini adalah akibat daripada stesen jana kuasa elektrik,kerja-kerja pembinaan,industri atau kilang,kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap.
Penderaan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.Setiap manusia menyumbang terhadap kemusnahan alam sekitar.Perokok yang mengembuskan asap ke udara,pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga membawa kesan kepada pencemaran udara.
Pencemaran air
Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan pepejal.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.

Antara punca-punca pencemaran air ialah:

a.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.

b.Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah,minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.

c.Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air.Ini adalah kerana,penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku.Rajah 1.3 Gambar Photo Pembuangan sampah di sungai

Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat,manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai.Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain.Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai.Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.

Rajah 1.4 Gambar Photo menunjukkan pembuangan sampah di sungai berhampiran kawasan pembangunan industri.
Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar.Pengusaha kilang umpamanya,berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah,membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.
Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar.Pembangunan adalah rekaan manusia.
Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama.Kepesatan pembangunan industri,perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.Sekiranya fenomena ini berterusan,tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .
3. Pencemaran laut
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut,dan membawa pencemaran bersama-samanya.
b.Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut.
c.Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut,kerang-kerang dan hidupan liar yang lain.
d.Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.Bahan kimia,asid dan bahan organik seperti nutrien,bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.Rajah 1.5 Gambar photo menunjukkan asid dan bahan organik mencemari sekitar pantai.

4.Pencemaran tanah
Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan.Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik,kimia atau fizik.
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang.
b.Pembuangan sampah merata-rata juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.
c.Penggunaan racun serangga secara berlebih-lebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah.
d.Sikap manusia yang jarang menghargai nilai-nilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah.Penebangan pokok-pokok dan industri pembalakan di kawasan tersebut,bertujuan kononnya untuk menggerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi negara.Kesan penebangan telah mengubah sama sekali rupa bumi di kawasan berkenaan.

Pencemaran tanah juga memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia.Jika hampir kesemua tempat telah dicemari,manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam.

Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia .Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, menjejaskan kemampuan peng- ambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah.
posted by: Eric (reply)
post date: 10.15.11 (11:16 pm)

Pengenalan

Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam.

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam:

1.Pencemaran udara
2.Pencemaran air

3.Pencemaran laut

4.Pencemaran bunyi

5.Pencemaran tanah

6.Pencemaran haba

7Pencemaran sungai dan kolam
Konsep Pencemaran sangat bergantung atau bersandar kepada sesuatu nilai atau pengukuran yang telah ditetapkan terhadap sesuatu faktor yang menimbulkan pencemaran itu sendiri.Tanpa nilai ini,konsep pencemaran menjadi kabur.Misalnya,sesuatu sayuran itu menjadi tercemar hanya apabila didapati daripada pengukuran bahawa kandungan sesuatu bahan kimia di dalamnya telah melebihi paras bahaya.Bahan kimia yang berbeza memberikan paras bahaya yang berbeza pula.Ini kesan daripada bahan kimia terhadap makhluk hidup adalah berbeza.
Lazimnya pengukuran bahan kimia di dalam air dan di udara ditentukan dalam unit ppm(bahagian bahan kimia per juta pelarutnya).Begitu juga dengan bahan-bahan pencemar lain diukur dengan unit-unit tertentu.

b)Kenalpasti apakah punca-punca sebenar menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut.
Pencemaran udara
Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun.
Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).

Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia,tumbuh-tumbuhan,b inatang dan harta benda.Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk,asap,kabus,wap dan gas(Karbon Monoksida,Nitrogen Oksida,Hidrokarbon,Ozon,S ulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini.Rajah 1.1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri .
Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh membawa kesan buruk yang akan mengancam kualiti alam sekitar.Jumlah kenderaan di seluruh negara meningkat hampir 2 kali ganda sejak 1980.Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon diosida yang dikeluarkan oleh kenderaan menjejaskan kesihatan manusia dan juga menipiskan lapisan ozon.Rajah 1.2 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara berlaku akibat dari pembuangan gas karbon dioksida pada kenderaan.
Dapatlah dijelaskan punca-punca utama pencemaran udara ini adalah akibat daripada stesen jana kuasa elektrik,kerja-kerja pembinaan,industri atau kilang,kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap.
Penderaan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.Setiap manusia menyumbang terhadap kemusnahan alam sekitar.Perokok yang mengembuskan asap ke udara,pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga membawa kesan kepada pencemaran udara.
Pencemaran air
Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan pepejal.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.

Antara punca-punca pencemaran air ialah:

a.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.

b.Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah,minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.

c.Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air.Ini adalah kerana,penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku.Rajah 1.3 Gambar Photo Pembuangan sampah di sungai

Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat,manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai.Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain.Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai.Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.

Rajah 1.4 Gambar Photo menunjukkan pembuangan sampah di sungai berhampiran kawasan pembangunan industri.
Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar.Pengusaha kilang umpamanya,berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah,membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.
Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar.Pembangunan adalah rekaan manusia.
Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama.Kepesatan pembangunan industri,perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.Sekiranya fenomena ini berterusan,tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .
3. Pencemaran laut
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut,dan membawa pencemaran bersama-samanya.
b.Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut.
c.Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut,kerang-kerang dan hidupan liar yang lain.
d.Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.Bahan kimia,asid dan bahan organik seperti nutrien,bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.Rajah 1.5 Gambar photo menunjukkan asid dan bahan organik mencemari sekitar pantai.

4.Pencemaran tanah
Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan.Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik,kimia atau fizik.
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang.
b.Pembuangan sampah merata-rata juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.
c.Penggunaan racun serangga secara berlebih-lebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah.
d.Sikap manusia yang jarang menghargai nilai-nilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah.Penebangan pokok-pokok dan industri pembalakan di kawasan tersebut,bertujuan kononnya untuk menggerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi negara.Kesan penebangan telah mengubah sama sekali rupa bumi di kawasan berkenaan.

Pencemaran tanah juga memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia.Jika hampir kesemua tempat telah dicemari,manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam.

Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia .Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, menjejaskan kemampuan peng- ambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah.
posted by: Eric (reply)
post date: 10.16.11 (12:22 am)

Pengenalan

Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam.

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam:

1.Pencemaran udara
2.Pencemaran air

3.Pencemaran laut

4.Pencemaran bunyi

5.Pencemaran tanah

6.Pencemaran haba

7Pencemaran sungai dan kolam
Konsep Pencemaran sangat bergantung atau bersandar kepada sesuatu nilai atau pengukuran yang telah ditetapkan terhadap sesuatu faktor yang menimbulkan pencemaran itu sendiri.Tanpa nilai ini,konsep pencemaran menjadi kabur.Misalnya,sesuatu sayuran itu menjadi tercemar hanya apabila didapati daripada pengukuran bahawa kandungan sesuatu bahan kimia di dalamnya telah melebihi paras bahaya.Bahan kimia yang berbeza memberikan paras bahaya yang berbeza pula.Ini kesan daripada bahan kimia terhadap makhluk hidup adalah berbeza.
Lazimnya pengukuran bahan kimia di dalam air dan di udara ditentukan dalam unit ppm(bahagian bahan kimia per juta pelarutnya).Begitu juga dengan bahan-bahan pencemar lain diukur dengan unit-unit tertentu.

b)Kenalpasti apakah punca-punca sebenar menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut.
Pencemaran udara
Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun.
Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).

Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia,tumbuh-tumbuhan,b inatang dan harta benda.Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk,asap,kabus,wap dan gas(Karbon Monoksida,Nitrogen Oksida,Hidrokarbon,Ozon,S ulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini.Rajah 1.1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri .
Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh membawa kesan buruk yang akan mengancam kualiti alam sekitar.Jumlah kenderaan di seluruh negara meningkat hampir 2 kali ganda sejak 1980.Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon diosida yang dikeluarkan oleh kenderaan menjejaskan kesihatan manusia dan juga menipiskan lapisan ozon.Rajah 1.2 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara berlaku akibat dari pembuangan gas karbon dioksida pada kenderaan.
Dapatlah dijelaskan punca-punca utama pencemaran udara ini adalah akibat daripada stesen jana kuasa elektrik,kerja-kerja pembinaan,industri atau kilang,kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap.
Penderaan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.Setiap manusia menyumbang terhadap kemusnahan alam sekitar.Perokok yang mengembuskan asap ke udara,pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga membawa kesan kepada pencemaran udara.
Pencemaran air
Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan pepejal.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.

Antara punca-punca pencemaran air ialah:

a.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.

b.Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah,minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.

c.Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air.Ini adalah kerana,penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku.Rajah 1.3 Gambar Photo Pembuangan sampah di sungai

Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat,manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai.Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain.Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai.Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.

Rajah 1.4 Gambar Photo menunjukkan pembuangan sampah di sungai berhampiran kawasan pembangunan industri.
Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar.Pengusaha kilang umpamanya,berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah,membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.
Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar.Pembangunan adalah rekaan manusia.
Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama.Kepesatan pembangunan industri,perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.Sekiranya fenomena ini berterusan,tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .
3. Pencemaran laut
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut,dan membawa pencemaran bersama-samanya.
b.Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut.
c.Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut,kerang-kerang dan hidupan liar yang lain.
d.Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.Bahan kimia,asid dan bahan organik seperti nutrien,bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.Rajah 1.5 Gambar photo menunjukkan asid dan bahan organik mencemari sekitar pantai.

4.Pencemaran tanah
Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna,kesuburan dan hakisan.Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik,kimia atau fizik.
Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah:
a.Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang.
b.Pembuangan sampah merata-rata juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.
c.Penggunaan racun serangga secara berlebih-lebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah.
d.Sikap manusia yang jarang menghargai nilai-nilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah.Penebangan pokok-pokok dan industri pembalakan di kawasan tersebut,bertujuan kononnya untuk menggerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi negara.Kesan penebangan telah mengubah sama sekali rupa bumi di kawasan berkenaan.

Pencemaran tanah juga memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia.Jika hampir kesemua tempat telah dicemari,manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam.

Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia .Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, menjejaskan kemampuan peng- ambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah.
posted by: nur alya afiqah (reply)
post date: 10.16.11 (1:45 am)

untuk kebaikan jugak.. kn2 ?
posted by: CrAzY gIRL (reply)
post date: 10.17.11 (12:14 am)

UNTUK KEBAIKAN APE??????posted by: fAsHa CuTe (reply)
post date: 10.17.11 (12:18 am)

uNtUk KeBaIkAn AlAm SeKiTaR La!!!!posted by: CrAzY gIRL (reply)
post date: 10.17.11 (12:19 am)

UNTUK KEBAIKAN APE??????posted by: ipop (reply)
post date: 10.24.11 (2:21 am)

terlalu panjang tetapi baik.posted by: jue (reply)
post date: 11.03.11 (5:46 am)

^-^.thanks a lot!!!posted by: (reply)
post date: 11.03.11 (5:48 am)

Reply to:
JUE............HAHAHAHAHEHEHE
posted by: gejapriya (reply)
post date: 11.12.11 (7:23 pm)

my sister ask to fineposted by: adea119 (reply)
post date: 11.19.11 (2:52 am)

pencemaran air bawah tanah xda ka????
susah betul lr nak cari cara pnylesaian pencemaran air bawah tanah...posted by: dd (reply)
post date: 11.25.11 (6:13 am)

gud job..but u can improve againlh....posted by: neesha (reply)
post date: 11.29.11 (4:41 am)

memang helpful fr my assignment.....siap gak akhirnya...posted by: myera (reply)
post date: 12.18.11 (8:25 pm)

thanks...u has help me a lot 2 do my assignment.it has finish my work,finally!!!!!! :3posted by: ggyyyyyyyti (reply)
post date: 12.26.11 (10:56 pm)

Reply to: mera

dfghnntposted by: mereng (reply)
post date: 02.18.12 (8:14 pm)

woitposted by: :P squishers (reply)
post date: 05.02.12 (5:00 am)

awesome job..thx sooo much 'coz this helped me wif mah proj...thxxxxxxxposted by: DamiaSyiirah (reply)
post date: 05.13.12 (3:13 am)

Haai , bilee saye dh copy and paste kt MICROSOFT WORDD kann , dye jdi highlight KELABU !! whyy ni! tolongggposted by: wan sholahuddin (reply)
post date: 05.22.12 (9:32 pm)

salam ..
blh x buatkan contoh teks forum remaja bertajuk "kepesatan pembangunan membawa kesan negatif kepada alam sekitar"???posted by: janet justin (reply)
post date: 05.25.12 (6:26 pm)

Good job..
I can easily take a information from this ..
thanksposted by: kashvincute (reply)
post date: 06.13.12 (7:31 am)

trimas untuk.......karangan ini
posted by: Tanhello (reply)
post date: 06.15.12 (6:54 am)

Good!!
Thanks it helps me a lot to finish my project.
:)posted by: nur affifah (reply)
post date: 07.20.12 (1:18 am)

that was useful for my project.:Dposted by: sex lover (reply)
post date: 07.20.12 (1:25 am)

isn,t there anything about sex?posted by: NINIE HARIS (reply)
post date: 08.07.12 (1:25 pm)

SUKA sangt.........bwt i rasa trharu n tanp bantuan anda keja sya x siap dlm masa 1jm .thanks sangt2posted by: (reply)
post date: 08.09.12 (5:06 am)

harap awak keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan
@^~^@posted by: Big Bang HAHA (reply)
post date: 08.09.12 (5:10 am)

I hope you will try your ok~ILOVE Uposted by: ELISHA SHARMINE KAUR (reply)
post date: 08.20.12 (6:46 am)

I LIKE THIS BLOG!!!!!!!!
posted by: ELISHA SHARMINE KAUR (reply)
post date: 08.20.12 (6:49 am)

IT IS USEFUL & GOOD TO MY PROJECT!!!!!!!!!!!!
posted by: chris cj (reply)
post date: 08.28.12 (6:35 pm)

psy gangnam style!!!!!!!!!!!!!!!posted by: Rif Erul (reply)
post date: 09.11.12 (5:44 am)

terbaek!!!posted by: NurzaAhmad (reply)
post date: 09.15.12 (9:47 pm)

tq for the info....mintk izin nk copy yer....posted by: nur isya (reply)
post date: 09.21.12 (3:05 am)

alahai...........semua penerangan dh btol tapi lbih dri 300 patah perkataan pulakkkk...............posted by: ALISYA (reply)
post date: 09.27.12 (8:36 pm)

Reply to: NUR ISYA
posted by: ALISYA (reply)
post date: 09.27.12 (8:37 pm)

Reply to: NUR ISYA
posted by: pjahhh (reply)
post date: 02.16.13 (9:05 am)

time kasih sgt2.. akhirnya sya dpat siapkan assigment saye..
posted by: liila (reply)
post date: 03.30.13 (6:51 am)

kena impruve lagi kawan blog ini......
posted by: kawan blog (reply)
post date: 03.30.13 (6:53 am)

Reply to: liila kau ni bodoh ke...taktahu baca pun belagak juga.....bodoh babi.......macam mana mau improve lagi...
posted by: sex (reply)
post date: 03.30.13 (6:54 am)

sexy....posted by: fazie (reply)
post date: 06.25.13 (8:24 am)

tq...!posted by: unknown (reply)
post date: 06.25.13 (10:35 pm)

be a good muslim...
posted by: http://www.deelsonheels.com/$1449_High_Heel_Arch_S (reply)
post date: 07.16.13 (10:24 am)

Thanks for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.posted by: (reply)
post date: 12.26.13 (9:50 pm)

Rep
l[=posted by: miera (reply)
post date: 01.20.14 (4:50 pm)

Reply to:
sama'' . . ad mase kita jmpe !`
posted by: (reply)
post date: 01.31.14 (9:31 am)

dajfh7w3q4ghrf0k3qjrnhf80u2icdkeofh9-posted by: awesome things! (reply)
post date: 01.31.14 (9:31 am)

gruCPo Fantastic article post.Much thanks again. Really Cool.posted by: stunning seo guys (reply)
post date: 04.17.14 (11:33 am)

vOcQTw Very good blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.posted by: Johne761 (reply)
post date: 06.16.14 (4:08 am)

I like this site its a master peace ! Glad I observed this on google. The definition of a beautiful woman is one who loves me. by Sloan Wilson. eadbkgcabdckposted by: Pharmd969 (reply)
post date: 06.16.14 (9:34 pm)

Very nice site!posted by: Pharmc409 (reply)
post date: 06.18.14 (4:11 am)

Very nice site!posted by: Pharmk423 (reply)
post date: 06.19.14 (10:52 am)

Very nice site!posted by: Pharme637 (reply)
post date: 06.20.14 (4:57 pm)

Very nice site!posted by: Pharmg794 (reply)
post date: 06.21.14 (11:07 pm)

Very nice site!posted by: Pharmd852 (reply)
post date: 06.24.14 (11:57 am)

Very nice site!posted by: crork service (reply)
post date: 09.03.15 (5:02 am)

Pi3oEJ This particular blog is no doubt cool and diverting. I have discovered helluva interesting advices out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks!

Your Name:


Your Comment: